Polypper i tyktarmen

Information om polypper i tyktarmen og endetarmen

Polypper i tyktarmen

Polypper i tyktarmen (colon) eller endetarmen (rectum) ses hyppigt. Nogle polypper (adenomer) udgør et tidligt forstadium til kræft. Langt de fleste er kun få mm store, men polypper kan blive op til flere cm, og risikoen for kræftudvikling stiger med størrelsen. Det vides, at næsten alle tilfælde af kræft i tyktarmen og endetarmen udgår fra sådanne polypper - men det er dog det langt de færreste polypper, som vil udvikle sig til kræft, og det sker over adskillige år. Sammenhængen er dog så sikker, at alle patienter med polypper i tarmen bør undersøges grundigt, og de fleste kontrolleres i en årrække for at mindske risikoen for kræftudvikling.

Årsag

Årsagen til polyppernes opståen kendes ikke, men det antages, at der er en vis forbindelse med kosten. Det er dog ikke muligt at give forebyggende kostvejledning.
Desuden kan polypper i sjældne tilfælde være arvelige.

Hvem

Polypper ses oftest hos ældre, og sjældent hos mennesker under 40 år. Omkring halvdelen af polypperne findes i endetarmen, yderligere en fjerdedel mindre end 30 cm fra tarmåbningen, mens resten er jævnt fordelt over resten af den ca. 1 m. lange tyktarm.

Symptomer

Polypper giver kun sjældent symptomer og er ofte et helt tilfældigt fund ved undersøgelse for anden lidelse, fx hæmorider. Af og til kan dog især store polypper vise sig ved:

  • Blod i afføringen
  • Blod uden på afføringen, friskt blod i WC-kummen, blod på toilet papiret eller afgang af blodigt slim
  • Ændret afføring
  • Uregelmæssig afføring, evt. ledsaget af lette koliksmerter
  • Almensymptomer
  • Bleghed og træthed (blodmangel)

 

Undersøgelser

Undersøgelse for polypper i tyktarmen og endetarmen kan omfatte en eller flere af følgende undersøgelser:

Rektaleksploration:

Med en finger i tarmåbningen undersøges de nederste ca. 10 cm af endetarmen.

Haemoccult Sensa:

Ved en kemisk undersøgelse kan afføringen undersøges for skjult blod, som evt. kan stamme fra en polyp.

Sigmoideoskopi:

Den nederste del af tarmen skal udtømmes inden undersøgelsen. Med en bøjelig kikkert kan endetarmen og den nederste del af tyktarmen efterses. Der kan udtages vævsprøver og fjernes polypper.

Koloskopi:

Efter udtømning af tarmen indføres, via tarmåbningen, en godt 1 m lang, lillefingertyk, bøjelig kikkert, som i spidsen er udstyret med et lille kamera. På en TV-skærm ses tarmens indre, og kikkerten føres frem til overgangen mellem tyndtarm og tyktarm. Under tilbagetrækningen kan alle tarmafsnit grundigt efterses, og der kan tages vævsprøver og evt. polypper kan fjernes.

CT-scanning af tyktarmen:

Efter forudgående udrensning af tarmen pustes luft i tarmen. Herefter foretages CT-scanning af tarmen. Undersøgelsen kan ikke påvise polypper under ca. 1 cm ligesom der ikke kan tages vævsprøver eller fjernes polypper.

Behandling

Tyktarmspolyp:

Små polypper fjernes ved koloskopi med en lille tang eller med en elektrisk slynge. Ved meget store polypper kan det være nødvendigt at foretage en egentlig operation med fjernelse af et stykke tarm, idet det kan være for risikabelt at fjerne polyppen gennem koloskopet.

Endetarmspolyp:

En lille polyp fjernes ved sigmoideoskopi/koloskopi. En meget stor polyp i den øverste del af endetarmen kan evt. fjernes ved sigmoideoskopi/koloskopi, men kan kræve operation.
En større polyp i den nederste del af endetarmen kan ofte fjernes ved en lokal operation gennem tarmåbningen.
Fjernelse af polypper gennem sigmoideoskop eller koloskop sker langt oftest ambulant, og helt uden at patienten mærker det.

Komplikationer til polypfjernelse via kikkert

Hos nogle få procent opstår der blødning i forbindelse med en polypfjernelse via sigmoideoskop eller koloskop. Blødningen er oftest ringe og standser under undersøgelsen, men en sjælden gang (mindre end 1%) er operation nødvendig. En endnu sjældnere komplikation er perforation af tarmen, som kan nødvendiggøre akut operation med lukning af hullet.

Ambulant kontrol

Afhængig af polyppens størrelse, lokalisation og den mikroskopiske undersøgelse tilbyder vi de fleste patienter en regelmæssig kontrol efter polypfjernelsen. Ca. 10 dage efter polypfjernelsen foreligger resultatet af den mikroskopiske undersøgelse af polyppen. På dette tidspunkt planlægger vi en evt. kontrol.

Du vil herefter modtage et brev vedrørende evt. kontroltidspunkt og tarmudrensning samt resultat af den mikroskopiske undersøgelse.

Kontrollen indebærer ambulant koloskopi med 1-5 års mellemrum med henblik på at fjerne evt. fornyede polypper og dermed nedsætte risikoen for kræftudvikling.

Redaktør