Patientinformation

Information om fjernelse af galdeblæren på grund af galdestensygdom.

Fluorescens kolangiografi versus røntgen kolangiografi ved kikkertoperation med fjernelse af galdeblæren for kompliceret galdestenssygdom.

Når man får fjernet galdeblæren pga. galdestenssygdom kan der være betændelsesforandringer, der ændrer på anatomien omkring galdeblæren. Derfor kan der i meget sjældne tilfælde (0,2-0,6%) komme en læsion af den dybe galdegang, der leder galden fra leveren til tarmen.
For at undgå dette, kan kirurgen under operationen, røntgenundersøge de dybe galdegange ved at sprøjte et kontrastmiddel ind i galdeblæren og tage en række røntgenbilleder for at sikre sig anatomien. Denne teknik er den anbefalede, og den benyttes mange steder rutinemæssigt ved komplicerede galdeoperationer.

Teknikken har dog en række ulempe:

Dels kan der komme lidt galdespild fordi man er nødt til at prikke hul på galdeblæren for sprøjte kontrasten ind, dels tager den relativ lang tid at udføre og endelig udsættes patienten for en lille mængde røntgenstråler.
En ny teknik benytter i stedet en indsprøjtning af et fluorescens-farvestof gennem det lille plastikrør, som man alligevel har fået lagt i en blodåre på hånden/armen.

Dette farvestof får galdegangen til at lyse op, når man lyser på den med et specielt lys under operationen. Teknikken er afprøvet flere steder, også på Hvidovre Hospital. Den er let at gennemføre og uden nævneværdige bivirkninger. Det er ikke afklaret hvilken metode der samlet set giver den bedste billedfremstilling af galdevejene.
For at afgøre hvilken metode der er bedst gennemfører vi et lodtrækningsforsøg, hvor du har mulighed for at deltage. Hvis du vælger at deltage, vil der blive foretaget enten almindelig røntgen undersøgelse eller fluorescensfarve undersøgelse afhængig af lodtrækningen, som foretages umiddelbart inden operationen.
Selve operationen foregår på fuldstændig vanlig vis for begge grupper og det står kirurgen frit for at supplere med almindelig røntgen undersøgelse undervejs, hvis han vurderer det vil gavne patienten (dig).
Du kan på ethvert tidspunkt trække dig ud af forsøget, uden at det får betydning for din behandling. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte den forsøgsansvarlige læge.

Lars Lehrskov-Schmidt, læge
Hvidovre Hospital
Gastroenheden, kirurgisk sektion
Tlf: 3862 1978
Mail: IFCHvidovre@gmail.com
Thue Bisgaard, overlæge, prof, dr. med.
Billy B. Kristensen, ledende overlæge
Søren S. Larsen, overlæge, ph.d.

https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør