PEG-sonde: Pasning og brug

Information om pasning og brug af PEG-sonde. Hvad skal du være opmærksom på ? Hvordan skal sonden passes og bruges? Hvem skal du kontakte ved gener og spørgsmål?

Du har fået en PEG-sonde – også kaldet en mavesonde. Her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, hvordan sonden passes og bruges, og hvem du skal kontakte ved gener og spørgsmål.

Hvad er en mavesonde? 

Mavesonden er en tynd slange, som ligger gennem huden på maven ind i mavesækken. Sonden bruges til sondemad, væske og medicin, hvis du gennem længere tid ikke har spist og drukket nok.

Sonden holdes på plads af en lille ballon inde i mavesækken og på huden af en lille plade. Sonden kan dækkes under tøjet. 

Dette skal du være opmærksom på

Sonden holdes på plads af 3 knapper i silikonepladen på huden, mens kanalen mellem hud og mavesæk heler.

Drej ikke knapperne. De falder af efter 2-5 uger. Hvis 2 af knapperne falder af inden for 14 dage efter anlæggelse, skal du kontakte Endoskopiafsnittet.

Du får måske brug for lettere smertestillende medicin i den første tid på grund af lidt ømhed i halsen og maven. Smerterne fortager sig efter lidt tid. 

Selvom du har en mavesonde, kan du stadig spise og drikke i den udstrækning du har lyst.

Mængden af spyt i munden er mindre, når tyggemusklerne bruges mindre. Det er derfor vigtigt at være meget omhyggelig med tand- og mundpleje for at undgå, at tændere tager skade, eller munden bliver irriteret. Hyppig kontrol hos tandlægen kan være nødvendig. 

Daglig pleje af sonden

Brug vand og parfumefri sæbe til at holde huden og sonde ren udvendig.

Vask sonden, den udvendige plade, endestykket, knapperne og huden omkring sonden hver dag.

Brug børsten fra pakken med remedier til at rense ved studsen til sondemaden. Løsdelene kan udskiftes. Den udvendige fikseringsplade kan løftes lidt og efter 14 dage løsnes helt, når huden skal vaskes.

Drej sonden en hel omgang rundt hver dag for at sikre, at den ikke sætter sig fast i kanalen. Hvis sonden ligger ned i tyndtarmen, skal den IKKE drejes rundt.

Hold huden tør og vær opmærksom på rødme, varme, hævelse og ømhed – det er tegn på infektion, og du skal kontakte egen læge.

Det er vigtigt, at sonden i de første 14 dage trækkes an, så pladen ligger tæt til huden. Det kan blive nødvendigt at flytte den udvendige fikseringsplade, hvis den strammer.

Du kan tage brusebad efter 2 dage, men bør vente 14 dage med karbad, svømmebassin eller havbad. Forbinding er ikke nødvendig omkring sonden.

Ugentlig pleje

 • Vandet i ballonen skiftes en gang om ugen.
 • Forlængerslange skiftes en gang om ugen.

Hvordan bruges sonden 

 • Sonden bruges til sondemad, som er godkendt af læge eller diætist, medicin og drikkevarer.
 • Inden sonden bruges, skal det kontrolleres, om fikseringspladen ligger som den skal, så slangen ikke glider ind eller ud.
 • Tag sondemaden på bestemte tider med en sprøjte eller over længere tid ved hjælp af en pumpe og et ernæringssæt. Rådfør dig med personalet om, hvad der passer dig bedst.
 • Personalet lærer dig eller dine pårørende at bruge sonden. Hvis du har behov for yderligere hjælp, står hjemmeplejen til rådighed.
 • Benyt flydende medicin. Hvis det ikke er muligt, så knus pillerne og opløs dem i vand før indtagelse.

Vigtigt, når du får sondemad

 • Sid op under måltidet og ½ time efter for at undgå at få sondemaden i den gale hals.
 • Skyl altid sonden med 20 ml vand før og efter et måltid eller medicin for at undgå, at den stopper til.
 • Sprøjter skylles efter brug og opbevares tørt.
 • Sprøjter og ernæringssæt skiftes dagligt.
 • Hvis sonden ikke bruges i længere tid, skal den skylles med 20 ml. vand hver 8. time for at undgå, at den stopper til.
 • Hvis du kan og ønsker at spise lidt på normal vis, skal du gøre det, når appetitten er størst og før sondemaden.

Bestilling af sondemad og remedier

Læge eller diætist i kommunen eller på afdelingen udfylder en særlig recept til den sondemad, som du skal tage.

Du kan købe sondemaden på apoteket eller få det leveret fra et firma. Der ydes 60% tilskud til sondemaden. Udgifter til remedierne dækkes af regionen. Efter 6 måneder skal recepter fornyes.

Kontakt firmaet, som leverer sondemad og remedier, når du har behov for ny leverance.

Opbevaring af sondemad

Sondemad opbevares som anbefalet på emballagen. 

Skift af mavesonde 

Sonden kan bruges 3-6 måneder, inden den skal skiftes. Du kan selv skifte sonden, eller hjemmesygeplejersken kan gøre det. Der er en ekstra sonde i pakken med remedier.

Hvem kontaktes ved problemer og gener?

Hvis sonden falder ud 

Kanalen, som sonden er ført igennem, lukker sig inden for et par timer uden sonde. En ny sonde kan sættes direkte ind i den eksisterende kanal. Herved undgår du at skulle have foretaget en ny kikkertundersøgelse.

Kontakt med det samme egen læge eller hjemmesygeplejersken, hvis sonden er faldet ud.

Hvis sonden stopper til

 • Rens og kontroller endestykket.
 • Skyl sonden med danskvand eller ananasjuice.
 • Brug en lille sprøjte (1-5 ml.). Herved opnås et større tryk.
 • Før aldrig fremmedlegemer ind i sonden.

Kontakt med det samme egen læge eller hjemmesygeplejersken, hvis du har brug for hjælp.

Ved gener, såsom

 • Kvalme eller opkast
 • Huden omkring sonden er rød, hævet og øm
 • Smerter i maven og feber
 • Væske fra sondestedet
 • Tynd afføring.

Kontakt med det samme egen læge eller hjemmesygeplejersken.

Ændring i vægt

 • Hvis du taber eller tager på i vægt, uden det har været hensigten.

Kontakt egen læge eller hjemmesygeplejersken i åbningstiden.

Redaktør