Overvægtskirurgi

Hvis du er blevet henvist til overvægtskirurgi, skal du først igennem et medicinsk forløb.

Du er blevet henvist til overvægtskirurgi og skal i gang med et medicinsk forløb på mindst 3 måneder, inden du kan blive henvist til en operation.

Det medicinske forløb

Formålet med det medicinske forforløb er:

 • at du gennemgår undersøgelser, der sikrer, at du er egnet til operationen
 • at du ved et kursusforløb hos de kliniske diætister bliver undervist i kosten før og efter operationen, og at vi sammen tager stilling til, om en operation er det rigtige valg for dig
 • at du opnår et vægttab på mindst 8% af din henvisningsvægt

Du har i alt 6 mdr. til at opnå målvægten. I den periode får du støtte og vejledning fra de kliniske diætister.

Det første møde er et fælles informationsmøde, hvor medicinske læger og kliniske diætister introducerer forløbet før og efter operationen.

Ved det første møde får du tid til forundersøgelse hos en medicinsk læge, hvor der bliver lavet journal. Her får du også en tid til en individuel samtale med en klinisk diætist.

Samtalerne foregår i afsnit 244, Overvægt og Ernæring, center 2

Formålet med den første samtale med diætist er:

 • at vi sammen lægger en plan for den livsstilsændring, der er væsentlig for, at du opnår din målvægt, og at du får et godt udbytte af operationen
 • at aftale det videre forløb.

Livsstilskursus 1

På livsstilskursus 1 får du en generel viden om kosten før og efter operationen, og vi giver dig praktiske råd og refleksioner omkring ændring af dine kostvaner.

Efter Livsstilskursus 1 er der en individuel opfølgning ved fremmøde eller pr. telefon. Til den opfølgende samtale følger vi op på de individuelle mål, der blev sat ved første samtale og refleksioner fra livsstilskursus 1.

Forudsætningerne for at du kan blive opereret er:

 • at du har opnået din målvægt
 • at alle undersøgelser er som de skal være
 • at du har deltaget i hele diætistforløbet
 • at du har været i forløb i mindst 3 måneder.

Livsstilskursus 3

På livsstilskursus 3 bliver du undervist i, hvordan du skal spise efter operationen. Både den særlige kost du skal holde i 3 uger efter operationen,
men også hvordan du skal spise fremover for at holde det opnåede vægttab.

Du får udleveret kostplaner og generelle råd til de forskellige perioder.

Livsstilskusus 1 og 3 foregår i Møderum 4, 1. sengeetage, center 1. Mødelokalet ligger ved blodbanken.

Efter operationen

Efter operationen skal du til opfølgning hos en klinisk diætist henholdsvis efter 3 og 12 måneder.

Formålet med konsultationerne er:

 • at beregne og vurdere dit kostindtag
 • at vejlede i kosten fremover 
 • at rådgive om konkrete ernæringsmæssige problemstillinger som fx dumping 
 • at beregne dit opnåede vægttab
 • at vurdere dine generelle helbredsoplysninger.

Konsultationerne tager 30 min. og foregår enten pr. telefon eller ved fremmøde.

Redaktør