Overflytning fra andet hospital til Neonatalafsnittet, Hvidovre Hospital

Information om overflytning af barn til Hvidovre Hospital.

Vi ved, at det for mange forældre er en stor omvæltning at blive flyttet fra et hospital til et andet. Det er derfor vigtigt, at vi sammen finder frem til den måde, hvorpå vi bedst tilgodeser jeres ønsker og behov.

spædbarn ligger på mors bryst

Transport til Hvidovre Hospital

Der kan være mange årsager til at jeres barn skal flyttes fra et andet hospital til Hvidovre, men fælles for alle overflytninger er, at jeres barn vil blive overflyttet i ambulance eller taxa. Vi bestræber os på, at mindst én forældre kan være med i transporten, men det kan ikke altid lade sig gøre. I samarbejde med personalet aftaler I jeres transport til Hvidovre.

Billede af transportkuvøse
Billede af transportkuvøse

Podning for MRSA

Jeres barn bliver podet for en multiresistent bakterie (MRSA) forud for overflytningen samt ved ankomst til Hvidovre Hospital. I skal forvente at være isoleret indtil der foreligger et svar der fortæller at barnet ikke er bærer af bakterien.

Barnets reaktion

Spædbørn kan reagere på at blive overflyttet, og de skal vænne sig til de nye omgivelser. Jeres barn kan reagere ved at være mere træt, stille eller urolig end det plejer og kan få behov for støtte til vejrtrækning.

Familien i centrum

På neonatalafsnittet arbejder vi familiecentreret, hvilket betyder at vi i samarbejde med barnets forældre tilrettelægger pleje og behandling. Dette gør vi blandt andet ved at afholde løbende familiesamtaler med jer. Den første samtale er en velkomstsamtale, der afholdes indenfor de første 3 dage.

I er velkomne til at kontakte afdeling for mere information og eventuelt en rundvisning.

Vi glæder os til at lære jeres barn at kende!

Redaktør