Ortopædkirurgiske indgreb

Information om tiden efter dit ortopædkirurgiske indgreb.

Du kan her læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på efter operationen.

Operationens forløb

Se i den udleverede operationsbeskrivelse nøjagtig hvilken type operation, du har fået foretaget.

Hvordan forebygger jeg infektion?

 • Undgå karbad, svømmehal og havvand, til trådene er fjernet eller såret er lægt.
 • Forbindingen må ikke blive våd, så du skal sætte en plastikpose om forbindingen under bad.

Smerter og hævelse

 • De tabletter, du har hentet på apoteket, er i de fleste tilfælde tilstrækkelige til at behandle smerterne efter operationen.
 • Det er vigtigt, at du indtager den smertestillende medicin i de første dage efter operationen, så forløbet kan blive med færrest mulige gener. Selvfølgelig skal du ophøre med medicinen, hvis der ikke er smerter.
 • Den opererede fod eller arm holdes højt de første dage efter operationen. Det modvirker, at foden eller armen hæver, og hjælper på den dunkende smerte.

Forbinding

______ Må fjernes efter 24 timer.

______ Fjernes ved ambulant kontrol.

______ Må fjernes efter bbbb dage.

Fjernelse af tråde

______ Hos egen læge om ______ dage. (Du skal selv bestille tid hos din læge)

______ I ambulatoriet. Indkaldelse via e-boks.

Mobilisering

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Se længere nede angående smertestillende medicin)

Efter operationen

 • Der skal være en voksen person hos dig den første nat.
 • Det første døgn må du ikke køre bil, og det er ikke forsvarligt at køre bil, så længe, der anvendes bandage.
 • Umiddelbart efter operationen kan du drikke og spise normal kost.
 • Du kan aftale med lægen, hvornår du kan genoptage dit arbejde.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestilende medicin første gang:

Kl._______________________________________________________________________________

Vi anbefaler, at du tager den smertestillende medicin på følgende faste tider:

Tablet paracetamol (f.eks. Pamol) à 500 mg, 2 tabletter tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet Ibuprofen (f.eks. Ipren) à 200 mg, 2 tabletter tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Andet: _______________________________________________________________________

Hvem er min kontaktsygeplejerske?

_________________________________________________________________________________

Yderligere bemærkninger:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpas.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter i det opererede område eller i læggen.
 • Du oplever, at bandagen sidder for stramt.
 • Der er kraftig gennemsivning af forbindingen.
 • Dit operationssår bliver rødt, varmt, hævet eller ømt.

Ved problemer inden for det første døgn kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 38 62 10 41.
 • Efter kl. 15:00 det første døgn skal du kontakte Akuttelefonen 1813.

Ved problemer opstået efter første døgn kontaktes:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Ortopædkirurgisk Ambulatorium på telefon 38 62 22 44.
 • Efter kl. 15:00 skal du kontakte Akuttelefonen 1813 eller egen praktiserende læge.
Redaktør