Ortopædkirurgisk forundersøgelse

Vejledning til forældre vedrørende barnets ortopædkirurgiske forundersøgelse.

Da jeres barn skal have foretaget en ortopædkirurgisk operation, har det stor betydning for jer, jeres barn og personalet at være forberedt så godt som muligt inden operationen. For at vi kan tage os bedst muligt af jeres barn, har personalet brug for at vide noget om jeres barns vaner.

Information

Det er planlagt, at vi skal se jer og jeres barn tre dage i Børne- og Ungeafdelingens dagafsnit, men I skal være opmærksomme på, at disse tre dage ikke nødvendigvis er på hinanden følgende dage.

Alle faggrupper vil svare på jeres spørgsmål undervejs, men I må være forberedte på, at de ikke kan svare på spørgsmål om selve operationen. Det kan kun den ortopædkirurg, som I skal tale med på andendagen.

Første dag:

I vil den første dag møde en børnelæge og en sygeplejerske. Desuden møder I en fysioterapeut, en socialrådgiver og evt. en diætist, hvis der er behov for det. Denne dag skal I medbringe en liste over den medicin, jeres barn får.

Sygeplejekonsultation

Ved sygeplejekonsultationen skal jeres barn bl.a. måles, vejes, have målt blodtryk og puls. Sygeplejersken vil stille jer en del spørgsmål om jeres barns hverdag og vaner, som kan have betydning for den måde, vi skal pleje og behandle jeres barn før og efter operationen.

Børnelægekonsultation

Børnelægen vil undersøge jeres barn og stille jer en del spørgsmål, som er nødvendige i forhold til at vurdere om jeres barn har særlige behov for behandling i forbindelse med at skulle opereres. Måske skal der tages røntgenbilleder eller blodprøver inden operationen.

Børnelægen vil desuden tage stilling til, hvilken smertestillende behandling jeres barn skal have efter operationen. Børnelægen vil ligeledes sørge for, at I kan købe dette på apoteket, så I kan have det derhjemme ved udskrivelsen. Under indlæggelsen skal I selv medbringe og give den medicin, som barnet er vant til at få derhjemme.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten vurderer sammen med jer, om der i tiden efter operationen vil være behov for hjælpemidler, som I ikke allerede har. Fysioterapeuten vil sørge for, at hjælpemidlerne vil være til jeres rådighed under indlæggelsen, hvor I også vil modtage instruktion i brugen af dem. Fysioterapeuten vil også sørge for, at eventuelle øvrige hjælpemidler er klar, når jeres barn skal udskrives.

Fysioterapeuten vil efter operationen, men under indlæggelsen, træne med jeres barn. Fysioterapeuten vil desuden vurdere, hvilken træning jeres barn vil have brug for i det videre forløb, og lave en genoptræningsplan, som sendes til kommunen eller jeres faste fysioterapeut.

Socialrådgiver

Socialrådgiveren kan hjælpe med at kontakte jeres kommune om fx plejeorlov eller rådgive jer om, hvilke kommunale ydelser I kan søge.

Diætist

Diætisten kan vurdere jeres barns ernæringstilstand, og fortælle om der er behov for at give mere mad eller anden form for kosttilskud før operationen. Hvis jeres barn får speciel kost, vil diætisten sørge for, at det bliver bestilt, så det er i afdelingen efter operationen.

Narkosetilsyn

Hvis børnelægen vurderer det, skal dit barn allerede ses af en narkoselæge den første dag. Narkoselægen skal vurdere, hvilken bedøvelse, der skal gives under operationen.

I vil være færdige senest kl. 15.00, så sæt gerne hele dagen af.

Anden dag:

Denne dag skal I igen ses af en børnelæge og en sygeplejerske, men I skal også tale med narkoselægen samt en ortopædkirurg. Om muligt vil det være den ortopædkirurg, som skal operere dit barn. I skal dog være opmærksomme på, at ortopædkirurgerne opererer om dagen, så der kan være en del ventetid på samtale med disse. Inden operationen skal nogle børn have taget en blodprøve, som desværre ikke kan tages den første dag I er her. Det vil I naturligvis blive informeret om på den første dag. Det drejer sig om en prøve, som er vigtig, hvis det bliver nødvendigt at give jeres barn blod i forbindelse med operationen.

I vil være færdige senest kl. 15.00, så sæt gerne hele dagen af.

Tredje dag, som er selve operationsdagen:

På selve operationsdagen skal I møde i dagafsnittet efter aftale med personalet.

  • Jeres barn må ikke have spist 6 timer før I møder.
  • Jeres barn må gerne drikke vand eller saft op til en time, før I møder.
  • Jeres barn skal have et grundigt bad aftenen før operationen.
  • Jeres barn må ikke have neglelak eller smykker på.

Efter operationen vil jeres barn blive observeret i et specielt opvågningsafsnit, indtil jeres barn er helt vågent. Derefter vil jeres barn blive kørt til Børne- og Ungeafdelingen, afsnit 415, gruppe 8.

Hvis I har lang transportvej eller af anden årsag ønsker det, kan vi booke et værelse på Scandic Hvidovre natten op til de tre enkelte undersøgelsesdage. Vær opmærksom på, at Scandic Hvidovre ikke ligger på hospitalet, men tæt på hospitalet. Det er gratis for barnet og én forælder. Hvis begge forældre ønsker at bo på Scandic Hvidovre koster det 100 kr. per nat.

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at ringe til dagafsnittets sygeplejersker på tlf.: 38 62 20 11, alle hverdage kl. 09.00-11.30. I kan desuden ringe til dagafsnittets sekretær på tlf.: 38 62 35 86, alle hverdage kl. 08.00-15.00.

Redaktør