Opsamling af afføring

Information om opsamling af afføring.

Du skal opsamle afføring, så vi kan undersøge årsagen til dine gener. Du kan her læse om, hvordan opsamlingen foregår, og hvornår du kan forvente at få svar på prøverne.

Formål

At bestemme hvor store mængder afføring du har, samt hvor meget fedt der er i afføringen.

Lægeligt navn

Faeces volumen- og fedt-bestemmelse.

Varighed

Undersøgelsen foregår over 3 på hinanden følgende døgn, og det er ikke nødvendigt med indlæggelse.

Forberedelse

I de 3 døgn opsamlingen står på, skal du spise og drikke som du plejer og tage din sædvanlige medicin, dog må du ikke bruge afføringsmidler af nogen art i 2 døgn før og under opsamlingen.

Hvordan opsamler du prøverne?

Du får udleveret 3 plastikspande, én for hvert døgn, og du kan med fordel benytte spandene som bækken.

Opsamlingstidspunktet begynder 1. dag på et bestemt tidspunkt (f.eks. kl. 08.00 om morgenen), og dette døgns opsamling slutter næste dag på samme tidspunkt. Dette gøres i alt 3 døgn. Dato for opsamlingen noteres på spanden.

Hvis du i ét eller flere døgn ikke har haft afføring, afleverer du spanden tom og noterer ”tom” på spanden. Derimod er det nødvendigt at begynde forfra på opsamlingsperioden, hvis der går afføring til spilde, idet resultatet af undersøgelsen ellers er forkert. I praksis gøres dette ved at tømme evt. opsamlet afføring i WC-kummen og begynde en ny opsamlingsperiode næste dag.

I opsamlingsperioden skal spandene opbevares mørkt og køligt - f.eks. i kælder, på altan eller på badeværelset.

Hvor afleverer du spandene?

Du afleverer spandene til sygeplejerskerne i ambulatoriet.

Ved tvivlsspørgsmål er du velkommen til at ringe.

https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør