Operation for stærke kroniske smerter efter operation for lyskebrok

Formålet med operationen er at lindre kroniske smerter efter en operation for lyskebrok.

Kroniske smerter efter operation for lyskebrok.

Lyskebrok kan opereres med åben operation (Lichtensteins operation) eller med kikkertkirurgisk operation. Ved begge metoder sættes der et kunststofnet ind til at beskytte mod nyt brok. Selvom begge operationer er små operationer, kan de begge medføre svære kroniske smerter i den side, hvor man er blevet opereret.

Risikoen for svære kroniske er 3 - 5 % efter et år. Smerterne opstår formentlig pga. nervepåvirkning og kroppens reaktion på det indsatte kunststofnet. Nogle gange skyldes smerterne skrumpning eller løsrivning af nettet.

Behandling af smerterne foregår i første omgang med forskellige former for smertestillende medicin. Hvis dette ikke har effekt, kan der tilbydes operation til nogen patienter.

På Hvidovre Hospitals Kirurgisk afdeling tilbyder man i samarbejde med Rigshospitalets smerteklinik at blive udredt og behandlet med medicin før en eventuel operation. Planlægning af operation for kroniske smerter vil foregå i dialog med læge og patient, og vil afhænge af typen af de smerter som patienten har efter den tidligere brokoperation. En række undersøgelser og fysiske forhold har også betydning for om kan tilbydes operation. Hvorvidt der skal udføres åben operation for kroniske smerter (se fig. 1a) eller kikkertoperation for kroniske smerter (se fig. 1b), afhænger blandt andet af hvilken type operation der blev udført første gang.

Internationale og nationale undersøgelser har vist, at ca. 70 % af patienterne har bedring af lyskebrok smerter efter kirurgisk behandling, mens 15 % har uændrede gener og 15 % vil have forværrede gener efter operationen i form af smerter i lysken.

Selve operationen

Åben operation

Patienter som bliver opereret for lyskebrok med en åben operation med indsættelse af net, kan tilbydes en ny åben operation i lyskebrok siden, hvor det indsatte net fjernes og nervegrenene i området også fjernes. Operationen tager vanligt ca. 1 time.

Risici ved operationen er gendannelse af et nyt lyskebrok (skønsmæssigt 5% - 10% risiko). Det nye brok vil kunne opereres ved en senere lejlighed med kikkertkirurgisk teknik. Endvidere er der risiko for betændelse og blødning samt risiko for følelsesløshed i lyskeområdet, ned i pungen og mellemkødet mellem pung og penis (skønsmæssigt < 2%). Der er en risiko på skønsmæssigt < 10% for nedsat blodforsyning til testiklen på den side hvor der opereres. Nedsat blodforsyning kan medføre akutte og kroniske smerter i testiklen aflukket blodforsyning som kan nødvendiggøre akut fjernelse af testiklen. Efter smerteoperationen vil risikoen for rejsningsproblemer i forbindelse med seksuelle aktiviteter vil være yderst lille (skønsmæssigt <0.5%). Hos ca. 15 - 30% af patienterne vil operationen ikke have den ønskede effekt på smerterne. Man kan derfor efter nogle måneder forsøge kikkertoperation for kroniske smerter (se nedenfor).

Kikkertkirurgisk operation

Kikkertkirurgisk operation tilbydes til patienter, der tidligere er blevet opereret for lyskebrok med kikkertkirurgisk teknik, eller til patienter der ikke havde effekt af den åbne operation for kroniske smerter. Ved denne operation er man i fuld narkose og operationen foregår udenfor selve bughulen med anlæggelse af kikkerthuller imellem bughinde og muskler om til rygsøjlen (fig. 1b). De nerver som forsyner lyskeområdet overskæres. Operationen vil kun yderst sjældent have indflydelse på rejsningsproblemer (skønsmæssigt < 1%) i forbindelse med seksuelle aktiviteter eller på benets muskulære funktion og man kan således gå helt normalt efter operationen. Nogle vil have følelsesløshed/brændende fornemmelse på ydersiden af låret i den side hvor man er blevet opereret (skønsmæssigt < 5%). Nogle patienter vil inden for 1 år efter operationen, få en udbuling af muskulaturen over hoftekammen, som et udtryk for en afslapning af musklerne (skønsmæssigt < 10%). Endvidere er der en lille risiko for blødning og sårbetændelse (skønsmæssigt < 5%), ligesom der er en meget lille risiko for at tarmskade (skønsmæssigt < 0,5%).

Dagen før operationen (åben eller kikkert)

  • Aftenen før operationen/indgrebet skal du tage et brusebad.
  • Lad værdigenstande og penge blive hjemme.
  • Dine personlige ejendele vil blive placeret i et aflåst skab i afdelingen Langt de fleste operationer foregår i Dagkirurgisk Afdeling 141 – Center 1.

Operationsdagen

Du skal være fastende fra midnat for fast føde. Vi vil anbefale at du senest 2 timer før planlagt operation drikker vand, kaffe uden mælk eller saft med sukker. Du må ikke drikke mælkelignende produkter eller juice med frugtkød. Om morgenen skal du tage din sædvanlige medicin. Bemærk at der er særlige regler for blodfortyndende medicin, som du skal holde pause med 3-5 dage før operationen. Det skal du tale med lægen om.

Bedøvelse

Som standard udføres lyskebrok operation i fuld bedøvelse. Ved fuld bedøvelse er du sovende under hele operationen. Før operationen vil du tale med en narkoselæge omkring bedøvelsen.

Efter operationen

Efter operationen overflyttes du til opvågningsafsnittet, hvor du skal observeres nogle timer. Du må spise og drikke, når du føler dig frisk.

Man kan komme hjem nogle timer efter operationen, såfremt der er en myndig person tilstede i hjemmet hele det første døgn efter indgrebet. Hvis du har bopælsadresse i Jylland eller på Fyn kan der arrangeres overnatning tæt på hospitalet.

Du må ikke selv køre bil på selve operationsdagen pga den medicin som er givet ved operationen. Du bedes sørge for at blive afhentet af en du kender eller arrangere anden transport hjem.

Smerter

Før operationen udskrives der en recept på standard smertebehandling til de første dage efter operationen. Du skal tage fast smertestillende medicin efter nedenstående anvisninger de første 3 - 5 dage efter operationen uanset om du har smerter eller ej.

  • Tabl. Burana 400 mg x 1, kl. 08:00, 12:00, 16:00 samt kl. 22:00.
  • Tabl. Pamol 500 mg x 2, kl. 08:00, 12:00, 16:00 samt kl. 22:00.

Hvis du tidligere har haft mavesår, må du ikke tage tabl. Burana. Du vil også få nogle stærkere smertestillende piller som du kan tage ved behov (tabl. Morfin 10 mg x 1, max. x 3 i døgnet).

Anbefaling til varighed af sygemelding

Du kan gå på arbejde dagen efter den udførte operation uanset arbejdstyngden, men mange patienter vælger at sygemelde sig de første 3 dage. Det er kun smerter der begrænser, hvad man kan lave på arbejdet og i fritiden. Der er således ikke noget man ikke må efter operationen. Der skal gå mindst 3 - 6 måneder. før man kan udtale sig om hvorvidt operationen har virket. Du vil blive indkaldt til kontrolundersøgelse og interview 6 mdr. efter operationen på Hvidovre Hospital.

https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør