Operation for deform forfod hos leddegigtpatienter

Information om operation for deform forfod hos leddegigtpatienter.

De indledende undersøgelser har vist, at du har udviklet deform forfod i en grad, som vi kan tilbyde at afhjælpe ved operation. I denne pjece kan du læse om operationen og det efterfølgende forløb.

Spørg, hvis du er i tvivl

Fødder er forskellige fra person til person, og derfor giver vi individuel behandling og vejledning til den enkelte patient. Informationerne i denne pjece vil derfor ikke fuldstændig give dig svar på, hvad der skal ske i dit tilfælde. Du må endelig spørge, hvis du er i tvivl om noget.

Hvorfor får man deform forfod?

Mange patienter med leddegigt udvikler deform forfod på grund af ledhindebetændelse, og fordi sygdommen ødelægger brusk og knogler. Det kan betyde, at der dannes hård hud, og det kan give smerter, fordi ledhovederne i tæernes grundled ligger lige under huden på fodsålen.
I andre tilfælde er leddene gået af led og er ødelagt af gigtsygdommen.

En anden årsag kan være, at man har dannet svære knyster og hammertæer, som er en fejlstilling af de små tæer.

Hvordan kan deform forfod behandles?

Vi tilbyder operation til patienter:

  • Med hyppige smerter i forfoden.
  • Med tendens til at danne sår på forfoden.
  • Der tidligere har forsøgt behandling med indlæg.

Har man kun lette gener, bør man vente med en operation. I stedet kan man forsøge med en bred forfodspelotte, som placeres lige bag de ømme ledhoveder. En pelotte er en form for indlæg, og det løfter de ømme ledhoveder, så de ikke presses mod underlaget.

For nogle patienter med leddegigt kan løsningen være håndsyet fodtøj. Vi henviser til bandagist eller skomager. Man kan som regel få tilskud af kommunen til indlæg og evt. til fodtøj i henhold til Serviceloven.

Operationen

Operationen går ud på at fjerne ledhovederne i tæernes grundled (kates-operation). Det reducerer trykket under fodballen. Det er indimellem nødvendigt også at forlænge tæernes sener og at operere for hammertæer. Når storetåens grundled er ødelagt af gigten, laves en stivgørende operation (artrodese), hvor man samtidig retter fejlstillingen. Ledfladerne med den ødelagte brusk fjernes, og knoglerne holdes sammen med skruer eller en skinne. Bevægeligheden i storetåens yderled bevares. Operationen varer ca. 60 minutter.

Forventninger til operationen

Omkring 80 % af patienterne bliver tilfredse med resultatet af operationen. Der vil ofte være hævelse og en vis ømhed af forfoden i op til 6 måneder efter operationen. Desuden ser man i mange tilfælde, at de opererede tæer står lidt løftet fra underlaget.

Før operationen

Inden din operation kommer du til undersøgelse hos en speciallæge. Du får taget røntgenbilleder og på basis af billederne vælger lægen den operationsteknik, der er bedst egnet i dit tilfælde.

Billeder viser en læge og en patient i gang med en undersøgelse.

Bagefter forklarer lægen, hvad der skal ske, og hvad du kan forvente af operationen.

Bedøvelse

Inden operationen taler du med en narkoselæge om den type bedøvelse, der vil blive brugt. Du får samtidig udleveret en folder om bedøvelse.

Hvad skal du selv gøre inden operationen?

Du skal have vasket dine fødder grundigt med sæbevand og undladt at smøre dem ind i creme, når du møder op til operationen. Neglelak skal være fjernet. Vær opmærksom på, at hvis du har sår eller rifter på foden, skal du kontakte os, for det kan betyde, at operationen må udsættes.

På operationsdagen

Du møder til operation ved at henvende dig ved skranken i Dagkirurgisk Afsnit 141 i Center 1. Det er vigtigt, at du kommer fastende. Du har hos narkoselægen fået udleveret en folder om bedøvelse, hvor du kan læse, hvordan du faster. Hvis du ikke faster, må vi aflyse operationen.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet, bliver du kørt hen på opvågningsstuen. Efter operationen vil man som regel være uden smerter i adskillige timer på grund af bedøvelsen, men man får supplerende smertebehandling, når der er brug for det. Derefter bliver du kørt til sengeafdelingen, hvis der er planlagt indlæggelse. Du får information om, hvordan operationen er gået, enten inden udskrivelsen eller ved den første kontrol i ambulatoriet.

Udskrivelse

I visse tilfælde er det nødvendigt med indlæggelse i 1-2 dage efter operationen. Som regel kan man dog udskrives på operationsdagen. Hvis du kan udskrives samme dag, skal en anden hente dig, og der skal være en voksen hos dig til næste dag, fordi du har været bedøvet. Som oftest skal du selv sørge for hjemtransport, men i visse tilfælde kan du være berettiget til det.

Når du kommer hjem

Efter operationen vil du blive informeret om eventuelle særlige forholdsregler, og du vil få at vide, hvornår du skal møde til kontrol i ambulatoriet, eller hvornår du skal gå til din læge. Da vi udfører mange forskellige operationer, vil du få medgivet en skriftlig beskrivelse af netop din operation og den efterfølgende plan.

Bandage på foden

Du får lagt en stor forfodsforbinding og en hælsko. Du må kun støtte på hælen i hælskoen. Forbindingen skal sidde urørt, indtil du kommer til første besøg i ambulatoriet efter ca. 20-25 dage. Skal du have fjernet metalpinde, der er sat i opererede hammertæer, er det ligeledes efter ca. 3 uger, du skal komme igen.
Vi tager røntgenbilleder for at kontrollere resultatet af operationen og fjerner tråde. Bandagen bliver lagt på igen. Hælskoen skal du fortsætte med at bruge i sammenlagt 4 uger. Herefter kan du gå over til at gå med en flad, bred sandal eller sko. Du skal selv have den med i ambulatoriet.

Ved gennemsivning af forbindingen

Kontakt Ortopædkirurgisk Ambulatorium på telefon 38 62 22 44 for at komme til at tale med en sygeplejerske alle hverdage mellem kl. 8.00-15.00. Vi aftaler her, hvornår du kan komme og få skiftet forbindingen. Efter kl. 15.00 skal du ringe til akuttelefonen i Region Hovedstaden på telefon 1813. I de fleste tilfælde er gennemsivningen så harmløs, at du kan vente, indtil du kan kontakte os i ambulatoriet.

Medicin mod smerter

Personalet taler med dig om din smertebehandling. Det er som regel nødvendigt med smertestillende medicin i 10-14 dage, hvor du fx tager Panodil 2 tabletter op til 4 gange dagligt. Har du brug for anden smertestillende medicin, får du en recept udleveret inden udskrivelse.

Du kan forebygge hævelse

Det vil gøre ondt i foden, når bedøvelsen holder op med at virke. Derfor er det vigtigt, at du holder dig i ro og holder benet højt de første par døgn. Det hjælper også på den dunkende smerte efter operationen. Det er gavnligt at hæve fodenden i sengen, når du skal ligge ned. Man kan forebygge hævelse og udvikling af en eventuel blodprop ved at vippe i ankelleddet og på den måde lave venepumpeøvelser – hvis bandagen tillader det. Ellers kan man skiftevis spænde og afspænde lægmusklen.

Bad

Bandagen må ikke blive våd, så du skal have en plasticpose om forbindingen, når du bader.

Genoptræning

De færreste har brug for genoptræning, hvor man bliver vejledt af en fysioterapeut. For de fleste er det nok at træne ved at gå.

Hvornår må jeg gå på arbejde igen?

Du kan forvente, at du har brug for 4-10 ugers sygemelding, afhængigt af hvilken slags arbejde du har. Har man stillesiddende arbejde og mulighed for at sidde med benet op, kan man gå på arbejde væsentligt tidligere.

Bilkørsel

Det er ikke forsvarligt at køre bil, så længe man ikke kan have en almindelig sko på.

Er du i tvivl om noget?

Hvis der opstår andre problemer, eller har du spørgsmål til behandlingen, kan du kontakte ambulatoriet på telefon 38 62 22 44 alle hverdage mellem kl. 8.00-15.00.

Komplikationer efter operationen

Få patienter får en sårinfektion, som behandles med antibiotika. I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig til led eller knogle. Det kan medføre en ny operation.

Få procent af vores patienter får problemer med dårlig eller manglende heling af hud eller knogle. Hvis huden eller knoglen ikke heler, som den skal, kan det medføre en ny operation.

Man kan komme til at beskadige nervegrene under operationen. Det vil medføre nedsat eller manglende følesans svarende til det område, nerven forsyner.

Få procent udvikler en blodprop i venerne i det opererede ben. Det giver hævelse af benet og eventuelt let feber og smerte. Afhængigt af, hvor blodproppen sidder, behandler vi med blodfortyndende medicin.

Hos nogle opererede patienter gendannes fejlstillingen af tæerne desværre.

Har du risiko for særlige komplikationer?

Nogle sygdomme og medicinske behandlinger giver en øget risiko for komplikationer. Det drejer sig fx om sukkersyge, leddegigt, alkoholisme og knogleskørhed, så derfor er det vigtigt, at du gør os opmærksom på, om du fejler noget og tager medicin. Du har fået tilsendt et spørgeskema, hvor vi blandt andet spørger om det.

Det bør du undgå

Undgå rygning

Rygning øger risikoen for komplikationer. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at du IKKE ryger.

Undgå gigtmedicin

Vi anbefaler, at du undgår gigtpræparater (NSAID-præparater) efter en operation, hvor man skal have en knogle til at hele, fordi præparaterne hæmmer helingen af knoglerne.

Hvis du er i medicinsk behandling for leddegigt, anbefaler vi at holde pause med nogle typer af medicin (fx Embrel og Humira) op til operationen og i perioden efter, fordi det giver øget risiko for infektion. Du skal aftale det nærmere med din gigtlæge.

Vær opmærksom på rifter og sår

Du bedes kontakte os, hvis du op til operationen har rifter eller sår på huden på anklen eller på foden, da det kan betyde, at vi må udsætte operationen.

Afbud

Er du forhindret i at møde til operationen på det aftalte tidspunkt, bedes du hurtigst muligt meddele os det. Det gør du på telefon 38 62 22 44 mandag - fredag mellem 8.00-15.00. Eller på mail: hvh-ortopaedkirurgi-afbud@regionh.dk.

Udebliver du fra operationen uden afbud, betyder det, at vi ikke kan nå at indkalde en anden til operation.

Kortet viser afsnit 333 i Center 3, afsnit 234 og 236 i Center 2 og Afsnit 141 i Center 1.
Redaktør