Omsorgsbesøg

Information om omsorgsbesøg.

Lungemedicinsk udefunktion på Hvidovre Hospital tilbyder omsorgsbesøg i hjemmet til patienter, der har været indlagt med forværring i KOL, og som ikke kan indgå i kriterierne for Udgående KOL hospital, samt til patienter, som ikke kan komme til kontrol i Lungeambulatoriet grundet almen dårlig tilstand.

Billedet viser en sygeplejerske på omsorgsbesøg..
Sygeplejerske Hanna Kassaye på omsorgsbesøg.

Tryg efter udskrivelsen

Ofte føler patienter med forværring i KOL sig utrygge, når de bliver udskrevet fra hospitalet, og derfor tilbyder vi omsorgsbesøg til patienter, som kan bruge tilbuddet.

Lungesygeplejerske på besøg

En lungesygeplejerske vil besøge patienten i hjemmet i en periode efter behov for at sikre, at alt går som planlagt. Enkelte aftaler telefonisk kontakt. Hvert besøg tager knap 1 time. Efter hvert besøg diskuterer sygeplejersken forløbet med en af speciallægerne i Lungemedicinsk Afdeling.

  Sygeplejerskens faste opgaver

  Lungesygeplejersken har tre faste opgaver:

  1. Sygeplejersken tjekker patientens tilstand med bl.a. ilt-indhold, lungefunktion, blodtryk, puls, opspyt.
  2. Sygeplejersken sikrer, at patienten får den rigtige medicin, og at patienten har styr på inhalations-teknikken.
  3. Sygeplejersken undersøger, om patienten har brug for nogle hjælpemidler eller boligændringer.
  Redaktør