Nyrebækken, forstørret hos fosteret

Information til forældre om forstørret nyrebækken hos et foster.

Læs om, hvad det betyder for fosteret, at der er forandringer af nyrerne, og hvilke undersøgelser du og barnet bliver tilbudt.

Hvad er et forstørret nyrebækken?

Et forstørret nyrebækken er tegn på, at der er for meget urin samlet i nyrebækkenet. Ved ultralydsundersøgelsen måles, hvor stort nyrebækkenet er. 1-2 ud af 100 fostre har et forstørret nyrebækken, så det er ret almindeligt. I de fleste tilfælde er det uden betydning, at nyrebækkenet er forstørret. Tilstanden forsvinder i de fleste tilfælde af sig selv i løbet af graviditeten eller efter fødslen.

Illustrationen viser et forstørret nyrebækken hos et barn.

Hvordan fungerer et fosters urinveje?

Allerede i fostertilstanden producerer nyrerne urin. Urinen samles i nyrebækkenerne og ledes via urinlederne ned i fosterets blære, hvorfra fosteret tisser urinen ud i fostervandet.

Hvad er årsagen til forstørret nyrebækken?

Der kan være flere årsager til forstørret nyrebækken. Det kan være en forsnævring på overgangen mellem nyrebækkenet og urinlederen, eller hvor urinlederen munder ind i blæren. En anden årsag kan være, at urinen løber ”baglæns” fra urinblæren op i en eller begge nyrer.

Når forstørrelsen forsvinder

Hos de fleste fostre forsvinder forstørrelsen af sig selv. Hvis en ny ultralydsscanning i uge 30-33 viser, at nyrebækkenet ikke længere er forstørret, skal fosteret ikke undersøges mere.

Hvis nyrebækkenet stadig er forstørret ved 30-33 uger

Bliver I tilbudt en ultralydsscanning af barnets nyrer 5-14 dage efter fødslen på Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Her undersøges, hvordan nyrerne ser ud. Inden barnet bliver udskrevet fra Barselsgangen, skal der være bestilt tid til undersøgelsen og en efterfølgende ambulant konsultation på Børne- og Ungeafdelingen.

Hvis nyrebækkenet stadig er forstørret efter fødslen

Hvis barnet efter fødslen fortsat har forstørret nyrebækken, bliver I tilbudt, at barnet får undersøgt nyrernes funktion, når det er blevet 4-6 uger gammelt.

Hvis undersøgelsen viser, at barnets ene nyre ikke fungerer normalt, vil I eventuelt blive tilbudt henvisning til Børnekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet. Det kan være, at barnet der bliver tilbudt operation. Formålet med operationen vil være at forbedre nyrens funktion. Hvis det bliver tilfældet, bliver I grundigt informeret.

Øget risiko for urinvejsinfektion

Når barnet har forstørret nyrebækken, er der øget risiko for urinvejsinfektion. Hvis urinlederen også er forstørret, er risikoen for urinvejsinfektion så stor, at barnet vil blive tilbudt forebyggende antibiotika hver aften.

Åben indlæggelse på Børne- og Ungeafdelingen

I må henvende jer direkte til Børne- og Ungeafdelingens Modtagelse med barnet, hvis I får mistanke om, at barnet har fået en urinvejsinfektion. Vi beder jer om at ringe, før I kommer.

Før I bliver udskrevet fra hospitalet, skal I sikre jer, at I har fået udleveret en pjece om urinvejsinfektion hos børn.

Spørg, hvis I er i tvivl

I skal endelig spørge, hvis der er noget, I er i tvivl om eller ønsker at få uddybet. Det er en god idé at skrive spørgsmålene ned, før I kommer.

Ændring af tid til undersøgelserne

  • Før fødslen: Ring afbud til Svangreambulatoriet og få en ny tid på telefon 3862 2545 eller 3862 2821 Telefontid: kl. 08.00 - 15.00.
  • Efter fødslen: Ring afbud til lægesekretær Lene Nielsen og få en ny tid på 3862 2531 Telefontid: mandag til fredag kl 08.00 - 14.30.

Anden kontaktinformation

Ultralydklinikken

Afsnit 449, telefon 3862 2449.
Telefontid: kl. 08.00 - 15.00.

Svangreambulatorium

Afsnit 451, telefon 3862 2545 og 3862 2821.
Telefontid: kl. 08.00 - 15.00.

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed

Afsnit 334, telefon 3862 2580.
Telefontid: kl. 08.00 - 15.00.

Børne- og Ungeafdelingens Modtagelse

Afsnit 415, telefon 3862 3179.
Telefontid: 24 timer i døgnet.

Sygeplejerske i Børne- og Ungeafdelingens ambulatorium/dagafsnit

Afsnit 531/429, telefon 3862 2011.
Telefontid: kl. 09.00 - 10.00.

Kort over afsnit 334, 449, 451 og 531 på Ambulatorieetagen på Hvidovre Hospital.
Kort over afsnit 415 på 1. sengeetage på Hvidovre Hospital.
Kort over afsnit 429 på 2. sengeetage på Hvidovre Hospital.
Redaktør