Nerveblokade af foden

Formålet med operationen er at anlægge en nerveblokade af foden.

Vejledning til patienter som har fået anlagt blokade i forbindelse med operation i foden.

Ben - aktivitet

 • Din fod vil være følelsesløs og svag efter operationen.
 • Du vil eventuelt skulle anvende krykker, når du går, idet dit ben muligvis vil give efter under dig.
 • Undgå at anbringe dit ben i nærheden af eller i berøring med ting, der kan være meget varme eller kolde. Du vil have nedsat evne til at føle varme og kulde, indtil virkningen af den bedøvende medicin fortager sig.

Ben - smertestillende medicin

 • Den bedøvende virkning af nerveblokaden kan vare fra 10-24 timer. Begynd at tage din medicin om aftenen på operationsdagen, inden du går i seng, eller inden du kan mærke, at bedøvelsen begynder at fortage sig.
 • Tag din smertestillende medicin på bestemte tidspunkter i løbet af dagen og aftenen, også selv om du ikke føler nogen smerte.

For yderligere information om indgrebet, se den udleverede operationsbeskrivelse og informationsmaterialet om den operation, som du har fået foretaget.

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpas.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter i fod eller læg.
 • Du oplever, at bandagen sidder for stramt.
 • Der er kraftig gennemsivning af forbindingen.

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på tlf. 38 62 10 41.
 • Efter kl 15:00 det første døgn skal du kontakte 1813.

Ved problemer opstået efter første døgn kontaktes:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Ortopædkirurgisk Ambulatorium på tlf. 38 62 22 44.
 • Efter kl 15:00 skal du kontakte 1813 eller egen praktiserende læge.
Redaktør