Nerveblokade af armen eller hånden

Formålet ved operationen er at indlægge en nerveblokade i armen eller hånden.

Vejledning til patienter som har fået anlagt blokade i forbindelse med operation i armen eller hånden.

Arm - aktivitet

Din arm eller hånd vil være følelsesløs og svag efter operationen.

Du vil være i stand til at bevæge armen, før virkningen af lokalbedøvelsen begynder at fortage sig.

Pas på hvilken stilling du holder din arm i, særligt albuen. Behold din arm i slyngen, hvilende på to puder, når du sidder ned, og når du sover.

Undgå at anbringe din arm i nærheden af eller i berøring med ting, der kan være meget varme eller kolde. Du vil have nedsat evne til at føle varme og kulde, indtil virkningen af den bedøvende medicin fortager sig.

Arm - smertestillende medicin

Den bedøvende virkning af nerveblokaden kan vare fra 10-24 timer. Begynd at tage din medicin om aftenen på den dag, du er blevet opereret, inden du går i seng.

Tag din smertestillende medicin på bestemte tidspunkter i løbet af dagen og aftenen, også selv om du ikke føler nogen smerte. For yderligere information om indgrebet, se den udleverede operationsbeskrivelse og informationsmaterialet om den operation, som du har fået foretaget.

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

  • Du bliver utilpas.
  • Du får feber på mere end 38 grader.
  • Du oplever, at bandagen sidder for stramt.
  • Der er kraftig gennemsivning af forbindingen.

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

  • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på tlf. 38 62 10 41.
  • Efter kl 15:00 det første døgn skal du kontakte 1813.

Ved problemer opstået efter første døgn kontaktes:

  • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Ortopædkirurgisk Ambulatorium på tlf. 38 62 22 44.
  • Efter kl 15:00 skal du kontakte 1813 eller egen praktiserende læge.
Redaktør