Milt - undersøgelse (miltskintigrafi)

En undersøgelse af milten foregår ved en skintigrafi, som er en skanning med radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør miltens form og størrelse synlig på skanningsbillederne.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt milten ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør miltens størrelse og form synlig på skanningsbillederne. Vi kan også se, om du har bimilte, som er ekstra miltvæv.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 2-3 timer.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Inden skanningen tager vi en blodprøve fra din arm. Vi tilsætter sporstof til blodprøven. Det tager cirka 1½ time. Herefter sprøjter vi blodet ind igen via en blodåre. Du ligger ned, mens vi skanner dig.

Skanningen varer cirka 1 time.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelse af milten på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Skintigrafi af milt’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør