Medicin ved medicinsk abort

Information om medicin ved medicinsk abort.

Her kan du læse om de forskellige slags medicin du vil få ved en medicinsk abort.

Mifegyne

Mifegyne er et middel til svangerskabsafbrydelse.

Virksomme stoffer

Mifepriston.

Anvendelse

Mifegyne anvendes til udvidelse af livmoderhalsen forud for kirurgisk abort samt til fremkaldelse af medicinsk abort inden udgangen af 9. uge. Mifegyne kan anvendes i kombination med et prostaglandin.
Anvendes kun på sygehus.

Dosering

Findes som tabletter.
Kirurgisk abort: 1 tablet (200 mg) 36-48 timer før indgrebet.
Medicinsk abort: Sædvanligvis 1 tablet (200 mg) på én gang efterfulgt af et prostaglandin 36-48 timer senere.

Bivirkninger Der kan forekomme kraftig blødning fra skeden i op til 12 dage efter behandlingen. Endvidere forekommer smertefulde sammentrækninger af livmoderen, kvalme og opkastning samt diarré og mavekrampe.

Bør ikke anvendes

Ved kronisk binyresvigt og ved graviditet uden for livmoderen bør midlet ikke anvendes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker dels ved at påvirke livmoderhalsen, dels vestimulerende.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg mifepriston.

Emperal®

Emperal® er et mave- og tarmmiddel.

Virksomme stoffer

Metoclopramid.

Anvendelse

Emperal® anvendes ved sygdomme i maven og tarmene, hvor mavesækkens tømningshastighed er nedsat, eller hvor tarmens funktion er hæmmet. Kan desuden benyttes mod kvalme og opkastning.

Dosering

Findes som tabletter.
Voksne. 1-2 tabletter (10-20 mg) 3 gange i døgnet. Bemærk: Må ikke anvendes til børn under 1 år og bør ikke anvendes til børn i alderen 1-18 år. Ved gener fra mave og tarm tages oral opløsning og suppositorier 20 minutter før et måltid samt ved sengetid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.Diarré. Døsighed, bivirkninger fra bevægeapparatet i form af ufrivillige langsomme bevægelser, parkinsonisme, muskeluro. Allergiske reaktioner, herunder alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok).

Ikke almindelige (0,1-1%) Depression, ufrivillige bevægelser ved langtidsbehandling af især ældre.

Sjældne (0,01-0,1%) Langsom puls, forhøjet blodtryk, blodprop i hjertet. Kramper, malignt neuroleptikasyndrom (en alvorlig tilstand med feber og bevidsthedssløring sammen med flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne sjældne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.)

Bør ikke anvendes

Hvis man har en svulst i binyremarven (fæokromocytom) bør midlet ikke anvendes. Bør ikke anvendes ved ” Epilepsi, idet Emperal® kan nedsætte krampetærsklen.

Særlige advarsler

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever eller nyrer. Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Benzodiazepiner (beroligende midler), antihistaminer og stærke smertestillende midler (opioider) kan øge Emperal®s sløvende virkning. Emperal® må ikke anvendes sammen med midler mod psykoser.
Emperal® nedsætter virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom). De to stoffer må ikke anvendes sammen.
Samtidig behandling med Emperal® og tacrolimus (middel mod afstødning af organer efter transplantationer) kan påvirke nervesystem og nyrefunktionen.

Gravididet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker fremmende på tømningen af mavesækken og øger tarmens funktion ved at påvirke det automatiske (autonome) nervesystem i mavetarmkanalen og i hjernen. Den kraftigste virkning indtræder efter ca. 1 time. Virkningen varer i ca. 8 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) metoclopramid.

Ibumetin®

Ibumetin® er et middel mod gigt og smerter. ” NSAID.

Virksomme stoffer

Ibuprofen.

Anvendelse

Ibumetin® anvendes til behandling af svage smerter, fx hovedpine, tandpine, muskel- og ledsmerter eller menstruationssmerter. Midlet dæmper desuden de vævsreaktioner (inflammation), som kan ses ved visse gigtsygdomme, eller som kan opstå efter et slag eller en forstuvning. Symptomerne på inflammation kan være hævelse, rødme, ømhed og smerter.

Dosering

Findes som tabletter.
Svage smerter: Voksne. Sædvanligvis 200-400 mg efter behov, højst 3 gange i døgnet.
Stærke menstruationssmerter: Sædvanligvis 400-600 mg. Dosis gentages evt. med 6-8 timers mellemrum.
Gigtsygdomme: Voksne. Sædvanligvis 1200-1800 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser. Dosis kan evt. øges til højst 2400 mg i døgnet i højst 4-6 uger. Børn. 20-40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3- 4 doser. Bemærk: Delekærven for tabletter 600 mg kan ikke anvendes til at dosere to halve tabletter, den kan kun gøre det nemmere at sluge tabletten.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Træthed, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, blødning i mave-tarmkanalen, diarré, luft fra tarmen.

Almindelige (1-10%) Kvalme, opkastning, forstoppelse, hovedpine, svimmelhed, hududslæt, øresusen (tinnitus).

Ikke almindelige (0,1-1%)

Sår på mavens eller tolvfingertarmens slimhinde, hul på tarmen, leverbetændelse, påvirkning af leverens funktion. Muskelsammentrækninger i luftrørene.Blodmangel, øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Søvnløshed, ændring i hudens følesans. Hudkløe, småblødninger i hud og slimhinder, overfølsomhed over for lys. Allergiske reaktioner, alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok). Betændelsestilstand i nyren, påvirkning af nyrernes funktion. Synsforstyrrelser.

Sjældne (0,01-0,1%) Hjernehindebetændelse, depression. Alvorlig hudreaktion, overfølsomhed over for lys. Medicinfremkaldt feber.
Meget sjældne (under 0,01%) Alvorlige hudreaktioner.
Væskeophobning i kroppen, forhøjet blodtryk og hjertesvigt kan forekomme i forbindelse med brug af NSAID.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstoffet eller andre NSAID, herunder acetylsalicylsyre. Sjældne (0,01-0,1%) Hjernehindebetændelse, depression.Alvorlig hudreaktion, overfølsomhed over for lys. Medicinfremkaldt feber. Meget sjældne (under 0,01%) Alvorlige hudreaktioner. Væskeophobning i kroppen, forhøjet blodtryk og hjertesvigt kan forekomme i forbindelse med brug af NSAID.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Ibumetin® kan nedsætte virkningen af slyngediuretika (vanddrivende).
Ibumetin® kan øge virkningen af lithium (middel mod manier) samt methotrexat (middel mod leddegigt).
Ibumetin® må kun tages med forsigtighed sammen med blodfortyndende lægemidler og binyrebarkhormon.
Samtidig behandling med ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for nyreskader.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Bør kun anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid. Man har set en lille øget risiko for misdannelser af hjertet og spontan abort, når smertestillende midler af denne type har været brugt i starten af graviditeten. Må ikke anvendes sidst i graviditeten, idet indtagelse de sidste 3 måneder inden fødslen bl.a. øger risikoen for blødninger hos både moderen og det ufødte barn.

Amning

Kan anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker smertestillende, febernedsættende og antiinflammatorisk, dvs. dæmpende på betændelseslignende symptomer i muskler, led eller bindevæv.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder enten 200 mg (filmovertrukken - delekærv), 400 mg (filmovertrukken - delekærv) eller 600 mg (filmovertrukken) ibuprofen. Hjælpestoffer: Lactose (kun tabletter 600 mg) og farve: Titandioxid 171 (kun tabletter 200 mg og 600 mg).

Cytotec®

Cytotec® er et middel mod mavesår.

Virksomme stoffer: Misoprostol.

Anvendelse

Cytotec® anvendes til at forebygge sår i mavesækken, hvis man er særligt udsat for at udvikle mavesår i forbindelse med behandling med visse gigtmidler, fx acetylsalicylsyre, ibuprofen og naproxen. Det gælder især, hvis man er ældre, eller hvis man tidligere har haft mavesår.

Dosering

Findes som tabletter. Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (0,2 mg) 2-4 gange i døgnet, evt. sammen med gigtmidlet. Sidste dosis tages ved sengetid. Bemærk: Tabletterne skal tages umiddelbart efter et måltid for at mindske risikoen for bivirkninger. Bør ikke anvendes til børn.

Bivirkninger

Bivirkningerne fra mave-tarmkanalen optræder sædvanligvis i begyndelsen af behandlingen og er oftest forbigående.

Meget almindelige (over 10%) Diarré. Hududslæt.

Almindelige (1-10%) Kvalme, opkastning, mavesmerter, forstoppelse, luft fra tarmen. Hovedpine, svimmelhed.

Ikke almindelige (0,1-1%) Feber. Menstruationssmerter, smerter i urinrøret.

Sjældne (0,01-0,1%) Påvirkning af leverens funktion. Cytotec® kan give skade på livmoderen, abort, forsterdød, misdannelser hos barnet og for tidlig fødsel.

Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok). Hyppighed ukendt.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes i mere end 3 måneder. Ved graviditet eller ønsker om graviditet bør midlet ligeledes ikke anvendes, da Cytotec® kan medføre abort.

Særlige advarsler

Forsigtighed ved kronisk betændelse i tarmen og ved stærkt forkalkede blodårer. Nedsat nyrefunktion kan kræve nedsat dosis. Før overgangsalderen , skal der anvendes prævention, inden behandling med Cytotec®. Der tilrådes forsigtighed ved maskinbetjening og bilkørsel, da misoprostol kan give svimmelhed.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Samtidig behandling med NSAID (middel til smerte og gigt) og syreneutraliserende middel med magnesium kan forstærke bivirkningerne.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at hæmme visse gigtmidlers tendens til at fremkalde mavesår.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,2 mg misoprostol.

Pinex®

Pinex® er et svagt smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Paracetamol.

Anvendelse

Pinex® anvendes ved svage smerter. Midlet virker desuden febernedsættende.

Dosering

Findes som tabletter, smeltetabletter, brusetabletter, oral opløsning og suppositorier (stikpiller til indføring i endetarmen).
Voksne. Sædvanligvis 0,5-1 g 3-4 gange i døgnet. Børn. Sædvanligvis 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.
Bemærk.
Smeltetabletterne bør ikke anvendes til børn med legemsvægt under 25 kg. Smeltetabletter lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. De kan også sluges med et glas vand eller opslæmmes i en spise- eller teskefuld vand. Brusetabletter opløses i et glas vand.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Påvirkning af leverens funktion. Nældefeber.

Meget sjældne (under 0,01%) Øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Allergiske reaktioner.

Indholdet af natrium i brusetabletter kan forvær - re evt. tendens til væskeophobning i kroppen.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.
Må desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever eller nyrer. Smeltetabletter indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Må derfor ikke anvendes, hvis man har Føllings sygdom (enzym - defekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Særlige advarsler

Ved tilsigtet eller utilsigtet indtagelse af selv en beskeden overdosis (10-15 g) kan der optræde livsfarlige forgiftningssymptomer. Disse ses sædvanligvis først 1-3 døgn efter indtagelsen. Hvis man samtidig drikker alkohol eller har en leversygdom, forværres forgiftningssymptomerne. Ved mistanke om overdosering bør man hurtigst muligt søge skadestue, hvor behandling kan sættes i gang.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Regelmæssig indtagelse af Pinex® i mere end 5 dage kan øge den blodfortyndende virkning af warfarin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan anvendes.

Bloddonor

Må tappes.

Virkning

Virker på ukendt måde.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (filmover - trukken - delekærv) paracetamol.

Redaktør