Mælk til jeres barn

Alle nyfødte har brug for mælk, så de kan vokse og komme til kræfter. Her finder i gode råd til, hvordan i hjælper jeres barn med at få mælk.

Alle nyfødte børn har brug for mælk, så de kan vokse og komme til kræfter. Modermælk er det bedste barnet kan få, for den indeholder de næringsstoffer, et nyfødt barn har behov for, og den beskytter barnet mod infektioner. De fleste kvinder kan producere lige netop den mælk, barnet har brug for. Mængden vil gradvist stige i løbet af den første uge, fra nogle få dråber til barnets fulde behov.

Den første mælk, råmælken, er særlig fedt- og proteinholdig, og den indeholder vigtige immunstoffer. Uanset hvor få dråber råmælk, der kommer, er de meget vigtige for barnet.  

Det syge nyfødte barn eller det præmature barn kan ikke die sufficient i begyndelsen, men du kan udmalke fra begyndelsen, så barnet kan få din mælk. Det kræver lidt øvelse og tålmodighed at udmalke, men personalet på afdelingen vil hjælpe og vejlede dig og er altid villige til at svare på spørgsmål.

Hvor tidligt skal du begynde at malke ud? 

Hvis barnet kan lægges til brystet, skal det prioriteres som den første stimulation. Hvis ikke barnet kan die tilstrækkeligt, bør udmalkning påbegyndes inden 6 timer efter fødslen. Mødre der malker ud indenfor 6 timer efter fødslen, får mere mælk i ugerne efter og har større chance for at etablere fuld amning. Den første udmalkning kan være med hånd eller pumpe.

Hvordan får du tilstrækkelig mælkeproduktion? 

 • Hud-mod-hud så hurtigt efter fødslen som muligt - jo længere jo bedre. 
 • Fortsæt hud-mod-hud under hele forløbet samt udmalkning under eller lige efter hud-mod-hud-kontakt. 
 • Far er en værdifuld støtte i ernæringen af barnet. Far kan f.eks. holde styr på tidspunkter og mælkemængde, hente, samle og rengøre udstyr.
 • Vi anbefaler, at I udfylder Ernæringsbogen, som I får udleveret med tidspunkter og mængde på amning og udmalkning.
 • Hyppig udmalkning i de første uger øger mælkeproduktionen.

Hvor ofte og hvor meget mælk? 

Et rask nyfødt barn vil oftest die ca. hver 3. time. Der går som regel 3-5 dage, før mælken løber rigtigt til. Indtil mælkeproduktionen er tilstrækkelig til at dække barnets behov, får barnet donormælk eller modermælkserstatning. 

Indtil mælken løber til: Du bør malke ud 8 gange i døgnet (hver 3. time), men ellers et interval på 1½ time og undtagelsesvis op til 6 timer i mellem udmalkningerne, inklusiv mindst en gang om natten, hvor prolaktinniveauet er højest.

Når mælken er løbet til: Du bør malke ud med individuelle intervaller, varighed og hyppighed, så du kan opretholde en tillstrækkelig mælkemængde. Der behøver ikke være lige lang tid mellem udmalkningerne. De fleste mødre har stadig brug for 7-8 udmalkninger/døgn efter mælken er løbet til. 

 Stil efter 600 ml/døgnet i løbet af de første 7 – 14 dage. Det svarer til barnets døgnbehov, når det kan die det fulde behov plus 100-200 ml ekstra. 

Hvor længe skal du udmalke ad gangen? 

Indtil mælken løber til (det vil sige de første 3-7 dage, mens der er råmælk) malkes ca. 10-15 minutter på hvert bryst. 

Når mælken er løbet til bør udmalkningstiden være individuel, men tilstrækkelig til at tømme brystet grundigt. Du bør malke ud, indtil mælken drypper langsomt. Det kan være længere end 15 minutter.  

Udmalkningsmetoder 

Der er forskellige udmalkningsmetoder: håndudmalkning, manuel pumpe eller elektrisk pumpe. I afdelingen benyttes primært elektrisk pumpe. 

 • Dobbeltudmalkning sparer tid og giver mere mælk, da det udnytter nedløbsrefleksen fra begge bryster samtidig. 
 • Kombinationsudmalkning er en blanding af dobbeltudmalkning, brystkompression/massage og evt. håndudmalkning. Kombinationsudmalkning tømmer brystet mere effektivt end udmalkning med brystpumpe alene. Vi anbefaler, at du bruger en udmalknings-BH, som understøtter udmalkningstragtene, så du får hænderne fri til at massere. Udmalkning af et bryst ad gangen med samtidig kombinationsudmalkning kan også give mere mælk. 
  Se mere om kombinationsudmalkning her: https:// med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/ maximizing-milk-production.html.
 • Enkeltudmalkning kan kombineres med hud-mod-hud-kontakt. 
 • Håndudmalkning er mere skånsomt for brystvorten. Hyppig håndudmalkning sammen med brystpumpe de første tre dage kan give mere mælk de følgende uger, fordi brystet bliver tømt mere effektivt. 

  Gode råd til udmalkning

  • En udmalknings-BH (f.eks. en elastisk BH med huller klippet til udmalkningstragt) kan lette ”Kombinationsudmalkning” samt udmalkning under hud-mod-hud-kontakt. 
  • Mælkemængden kan øges ved at stimulere nedløbsrefleksen inden udmalkning ved let berøring/massage af bryst og brystvorte. 
  • Du kan opnå mere mælk, når du udmalker ved siden af dit barn eller under/umiddelbart efter hud-mod-hud-kontakt.
  • Det anbefales at malke ud lige efter en amning.
  • Tragtstørrelsen bør passe til dine brystvorter, og tragtstørrelsen skal måske ændres under forløbet.
  • Det er vigtigt at fortsætte udmalkningsrytmen, uanset om I er på hospitalet eller hjemme, indtil barnet har lært at die/kan spise fuldt behov ved amning.
  • Husk god hygiejne i forbindelse med udmalkning, da mælken ofte skal gemmes og genopvarmes. 

  Rygning 

  Hvis du ryger, bør du malke ud lige før en rygning, da nikotin overføres til mælken. 

  Sådan udmalker du med en elektrisk pumpe 

  1. Vask hænder inden udmalkningen.
  2. Brug altid rene malkesæt.
  3. Sæt dig godt til rette.
  4. Slap af i skuldrene og sørg for at have støtte i ryggen. 
  5. Træk vejret dybt, det virker afslappende.
  6. Hav drikkevarer inden for rækkevidde.
  7. Masser brysterne så nedløbsrefleksen udløses.
  8. Anbring tragten på brystvorten/brystvorterne, og vær opmærksom på, at den/de sidder lige på brystvorten, så vakuummet ikke bliver skævt.
  9. Tænd for brystpumpen.
  10. Vakuummet skal være højt nok til at mælken løber, men ikke så højt, at det gør ondt.
  11. Hvis dine brystvorter er ømme eller revnede, skal du fortsætte med lavt sug. Evt. kan du bruge en anden tragtstørrelse.  
  12. Den udmalkede mælk hældes over i en éngangsflaske. Skriv dato på en mærkat med barnets navn, som sættes på flasken. 
  Brystpumpe
  Elektrisk brystpumpe

  Sådan malker du ud med hånden

  Hvis du synes, det er svært at få mælken til løbe, når du bruger brystpumpen, kan du prøve at malke ud med hånden. Det kan få mælken til at løbe nemmere, men det kræver øvelse og tålmodighed.  

  1. Vask hænder inden udmalkning.  
  2. Tag en ren beholder til at opsamle den udmalkede mælk.  
  3. Få mælken til at løbe.  
  4. Prøv at slappe af, træk vejret dybt og tænk på barnet.  
  5. Anbring fingrene i kanten af det brune område. Tommelfingeren over, og de to næste fingre under brystvorten. De to sidste fingre skal stritte.   
  6. Pres hånden forsigtigt ind mod brystkassen.  
  7. Klem fingrene sammen om mælkegangene – og slip, så mælkegangene fyldes igen. Klem og slip.  
  8. Flyt fingrene rundt, så alle mælkegangene tømmes. Brug evt. den anden hånd for at nå hele vejen rundt.  
  9. Stimuler nedløbsrefleksen igen. Gentag hele processen, når mælken ikke løber mere.  
  10. Vær tålmodig, også selvom det ikke lykkes i starten. Det hjælper ikke at hive i brystet, snarere tværtimod.  
  Illustrationerne viser udmalkning med hånden.
  Fra Amning - En håndbog for Sundhedspersonale, Sundhedsstyrelsen 2021

  Udmalkning i hjemmet

  Det er vigtigt, at du anskaffer en elektrisk malkemaskine, som du kan have i hjemmet. Enten ved at købe en eller ved at leje en brystpumpe (apotek/babybutik/online).  

  Det er oftest nødvendigt med en malkemaskine fra du udskrives fra hospitalet til cirka barnets termin. I kan få tilskud, hvis I er medlem af Sygesikring Danmark. 

  Når du udmalker hjemme, skal du holde den samme hygiejne som på hospitalet:

  • Vask altid hænder, inden du udmalker.
  • Brug altid et rent malkesæt.  
  • Når du er færdig med at bruge malkesættet, skal du vaske det grundigt med vand og opvaskemiddel og skolde det i kogende vand i 5 minutter
  • Læg et rent viskestykke over det rene malkesæt, til du skal bruge det igen. 

  Opbevaring af Mælk 

  På Neonatalafsnittet sættes mælken på øverste hylde i mælkekøleskabet. Hver formiddag bringes mælken fra Neonatalafdelingens mælkekøleskab til mælkekøkkenet, hvor mælken deles op i portioner til barnet til det næste døgn.

  Har du mere mælk, end barnets behov er lige nu, bliver den frosset ned til senere brug. Når barnet kan komme hjem, får du mælken med hjem.  

  Når I er hjemme, skal friskt udmalket mælk straks stilles bagest i køleskabet. Mælk fra flere udmalkninger må først blandes, når mælken er helt afkølet.  

  • Frisk udmalket modermælk kan holde sig 72 timer i køleskab (max. 5 gr.), herefter skal den fryses ned.
  • Frossen mælk kan holde sig i 6 måneder ved -18º.  
  • Mælken kan tøes langsomt op i køleskabet i løbet af en nat. Optøet mælk kan holde sig i 24 timer. Hvis du har brug for at tø mælken hurtigt op umiddelbart før et måltid, kan du tø den op under den varme hane. Pas på, at mælken ikke bliver over 60 gr.  varm, da en del næringsstoffer så ødelægges.
  • Hurtigt optøet mælk skal bruges med det samme.
  • Optøet mælk må ikke fryses igen.
  • Opvarmet mælk skal bruges inden for en time og må ikke gemmes. 

  Overgang til fuld amning

  Når barnet begynder at sutte lidt hos dig, er det en god idé at udmalke, lige efter at barnet har været lagt til. Når du er færdig med at udmalke, danner din krop ny mælk. På denne måde er du sikker på at have mælk, når barnet skal spise hos dig næste gang.

  Når barnet dier al sin mad og tager på af det, kan du trappe gradvist ned med udmalkningen.Hvis du har en stor overproduktion af mælk, kan det være nødvendigt at starte nedtrapning af udmalkning tidligere.  Du kan få råd og vejledning hos personalet.

  For lidt mælk

  Hvis du ikke har opnået 600 ml indenfor 7-14 dage, kan du prøve:

  • Udmalkning 8 eller flere gange i døgnet.
  • Udmalkning om natten.
  • Tilstrækkelig højt vakuum og korrekt tragtstørrelse.
  • Dobbeltudmalkning.
  • Stimulation af nedløbsrefleksen inden udmalkning.
  • Kombination af forskellige udmalkningsteknikker (pumpe, hånd, kompression, massage) .
  • Hud-mod-hud så ofte og så længe det er muligt med udmalkning under eller lige efter hud-mod-hud-kontakt.
  • Læg om muligt barnet til brystet.
  • Varme kan hjælpe med en mere fuldstændig tømning af brystet. 
  • Struktur på dagen, med fokus på optimering af udmalkning og tid til hvile. 
  • Afslapningsteknikker og musik kan øge mælkemængden. 
  • Monitorering af mængden af modermælken – anvend ernæringsbog. 
  • Powerudmalkning - flere udmalkninger over kort tid – se ernæringsbog. 
  • Tålmodighed. 
  • Være opmærksom på at stress og bekymringer kan påvirke mælkeproduktionen negativt. 

  For meget mælk

  Når du har mere end 1000ml/døgn kan du forsøge at nedregulere mælkeproduktionen til 600 – 800 ml (inklusiv hvad barnet måtte die) ved:

  • Udmalkning i kortere tid ad gangen – til brystet er uden spændte områder og mælkeknuder.
  • Færre udmalkninger i døgnet.
  • Kun malke fra det bryst, barnet ikke har diet fra.

  Brysterne skal tømmes en gang i døgnet. Være opmærksom på tegn på brystbetændelse.

  Brystbetændelse

  Brystbetændelse er en fællesbetegnelse for flere tilstande, der har det til fælles, at mælken hober sig op i brystvævet og kan forårsage følgende symptomer:  

  • Ømhed, hævelse, rødme og varme i brysterne.
  • Evt. temperaturforhøjelse.
  • Intens lokaliseret smerte. 
  • Almen utilpashed, influenza lignende symptomer.  

  Det er vigtigt at tømme brystet grundigt og ofte, også selvom det øger mælkeproduktionen. Bagefter må man på ny påbegynde nedtrapning. 

  Ømme brystvorter

  Nogle kvinder får ømme brystvorter, når de begynder at malke ud. Det kan skyldes udmalkning eller amning på et tomt bryst, forkert sutteteknik fra barnets side, eller at tragten på udmalkningssættet har siddet skævt eller ikke passer til brystvorten. Det er vigtigt, at du holder brystvorterne tørre.  

  • Skift ammeindlæg hyppigt.  
  • Våde ammeindlæg holder huden fugtig og gør den skrøbelig, dermed øges risikoen for sår, svamp og bakterielle infektioner. 
  • Hvis dine brystvorter er revnede, er det mere skånsomt for din hud at bruge uldindlæg.  
  • Hvis du får meget ømme og beskadigede vorter, kan du prøve med ammeskjold, der aflaster dine brystvorter. 
  • Du kan lade brystet lufttørre et par minutter, når du er færdig med at malke ud. De dråber mælk, der sidder tilbage på huden, virker helende. 
    
  Redaktør