Mælk til jeres barn

Alle nyfødte har brug for mælk, så de kan vokse og komme til kræfter. Her finder i gode råd til, hvordan i hjælper jeres barn med at få mælk.

Præmaturt barn ved bryst

Alle nyfødte børn har brug for mælk, så de kan vokse og komme til kræfter. Modermælk er det bedste jeres barn kan få, for den indeholder de næringsstoffer et nyfødt barn har behov for, og den beskytter jeres barn mod infektioner. De fleste kvinder kan producere lige netop den mælk, barnet har brug for. Mængden vil gradvist stige i løbet af den første uge, fra nogle få dråber til barnets fulde behov. Den første mælk, råmælken, er særlig fedt- og proteinholdig ligesom den indeholder vigtige immunstoffer. Uanset hvor få dråber råmælk, der kommer, er de meget vigtige for jeres barn.

Det syge nyfødte barn eller det præmature barn kan ikke die i begyndelsen, men mor kan udmalke fra begyndelsen, så barnet kan få hendes mælk.

Det kræver lidt øvelse og tålmodighed at udmalke, men personalet på afdelingen vil hjælpe og vejlede mor og er altid villige til at svare på spørgsmål.

Hvor længe er mælken om at løbe til

Det går som regel ca. 3-5 dage, før mælken løber rigtigt til. Indtil mælkeproduktionen er tilstrækkelig til at dække jeres barns behov, vil jeres barn få varmebehandlet og kontrolleret mælk fra andre kvinder eller modermælkserstatning. For at mælken kan løbe til, er det vigtigt at komme i gang med udmalkningen så hurtigt som muligt efter fødslen, helst inden 6 timer.

Hvor ofte er det nødvendigt at udmalke?

Et rask nyfødt barn vil oftest die ca. hver 3. time, og derfor anbefaler vi, at der udmalkes hver 3. time. Det er vigtigt med hvile, hvorfor vi anbefaler, at mor sover om natten. Hvis der kommer en nedgang i mælkeproduktionen, eller det er svært at få en tilstrækkelig produktion, anbefaler vi at udmalke om natten. Det anbefales, at der udmalkes min. 6 gange i døgnet. Når jeres barn er klar til udskrivning, vil døgnbehovet være omkring 400-500 ml. Der skal derfor stræbes efter en produktion i nærheden af dette.

Sådan foregår en udmalkning

Det er vigtigt, at du sidder godt. Slap af i skuldrene og sørg for at have støtte i ryggen. Træk vejret dybt, det virker afslappende og hav drikkevarer inden for rækkevidde.

 1. Vask hænder inden udmalkningen.
 2. Brug altid rene malkesæt.
 3. Følg brugsanvisningen på de gule maskiner. Spørg personalet ved tvivl.
 4. Masser brysterne så nedløbsrefleksen udløses.
 5. Anbring tragten på brystvorten/brystvorterne, og vær opmærksom på, at den/de sidder lige på brystvorten, så suget ikke bliver skævt.
 6. Tænd for brystpumpen. Suget kan reguleres, når brystvorterne har vænnet sig til suget. Skru ikke længere op for suget end tåleligt.
 7. Hvis dine brystvorter er ømme eller revnede, skal du fortsætte med lavt sug. Evt. kan du bruge en anden størrelse tragt, så den sidder bedre på dit bryst.
Brystpumpe

Vi anbefaler, at du udmalker ca. 10 min. på hvert bryst. Gerne samtidig (dobbeltudmalkning). Dette stimulerer til øget mælkeproduktion, og sparer tid.

Hvis du ikke kan malke begge bryster samtidig, kan du skifte fra det ene bryst til det andet. F. eks. starte med at udmalke 5-7 min. på det ene bryst, derefter 5-7 min. på det andet bryst. Herefter udmalke igen på første bryst i 2-3 min. og slutte med 2-3 min. på det andet bryst.

Når du udmalker på det ene bryst, vil mælken begynde at løbe til i det andet. Ved at skifte fra det ene bryst til det andet, stimulerer du mælkeproduktionen. Når mælken er løbet til, behøver du ikke at skifte side undervejs.

Den udmalkede mælk hældes over i en éngangsflaske. Skriv dato, klokkeslæt, navn og barnets mælkenummer på en mærkat, som sættes på flasken. På neonatalafdelingen sættes mælken på øverste hylde i mælkekøleskabet.

På Barselsafdelingen sættes mælken i køleskab i mælkekøkkenet. I skal tage den med næste gang I går til Neonatalafdelingen. Hver formiddag bringes mælken fra Neonatalafdelingens mælkekøleskab til mælkekøkkenet, hvor mælken deles op i portioner til jeres barn til det næste døgn. Har du mere mælk, end jeres barns behov er lige nu, vil mælken blive frosset ned til senere brug. Når jeres barn kan komme hjem, får I mælken med hjem.

Hvad kan du gøre for at få mælken til at løbe?

Hvis du synes, det er svært, så prøv at være lidt god ved dig selv.

 • Sid hud mod hud med dit barn inden udmalkningen. Dit barn er den, der bedst kan få din krop til at danne mælk. Derfor er det en god idé at lægge barnet til, så det får mulighed for at lugte, slikke og smage din mælk.
 • Hvil dig, så meget du kan.
 • Sørg for at sidde godt, mens du malker ud, og vær opmærksom på, at du ikke spænder i skuldrene.
 • Hav drikkevarer i nærheden.
 • Lyt til noget musik, du godt kan lide, eller se fjernsyn.

Du kan massere brystet blidt i 3-4 min. inden udmalkningen og igen bagefter. Du kan også massere brystet blidt, mens du udmalker. Dette kan være svært ved dobbeltudmalkning, men du kan tage en pause undervejs.
Nogle kvinder kan få mælken til at løbe ved at udmalke med hånden i stedet for med brystpumpen (se afsnittet om håndudmalkning).

Udmalkning hjemme

Det er vigtigt, at I anskaffer en elektrisk malkemaskine, som I kan have i hjemmet. Denne kan lejes i de fleste børneudstyrsforretninger eller gennem Falck. Det vil oftest være nødvendigt at leje malkemaskinen i en periode fra mor udskrives fra hospitalet til et par uger efter barnets udskrivelse. Tilskud ydes, hvis man er medlem af Sygesikringen danmark.
Når du udmalker hjemme, skal du holde den samme hygiejne som på hospitalet. Dvs. vask altid hænder inden du udmalker og brug altid et rent malkesæt. Når du er færdig med at bruge malkesættet, skal du vaske det grundigt med vand og opvaskemiddel, og derefter koge det i 5 min. Læg et rent viskestykke over det rene malkesæt, indtil du skal bruge det igen.

Opbevaring af mælk hjemme

Når du er færdig med at udmalke, skal mælken afkøles med det samme. Stil mælken bagest i køleskabet. Mælk fra flere udmalkninger må først blandes når mælken er helt afkølet. Frisk udmalket modermælk kan holde sig 72 timer i køleskab (max. 5 gr.) Hvis I ikke bruger mælken inden for de 72 timer, skal den fryses ned.
Frossen mælk kan holde sig i 6 måneder ved -18º. Mælken kan tøes langsomt op i køleskabet i løbet af en nat. Optøet mælk kan holde sig i 24 timer. Hvis du har brug for at tø mælken hurtigt op umiddelbart før et måltid, kan du tø den op under den varme hane eller i mikroovn. Pas på, at mælken ikke bliver over 60 gr. varm, da en del næringsstoffer så ødelægges. Hurtigt optøet mælk skal bruges med det samme. Optøet mælk må ikke fryses igen.
Opvarmet mælk skal bruges inden for en time og må ikke gemmes til et senere måltid.

Op- og nedjustering af mælkeproduktion

Som nævnt tidligere skal du stræbe mod at producere omkring 400-500 ml. i døgnet.

Hvis du ikke har en tilstrækkelig mælkeproduktion kan du:

 • Øge antallet af udmalkninger og begynde at malke ud om natten, hvis du ikke allerede gør dette.
 • Sørge for at få hvilet 1-2 gange i løbet af dagen.
 • Sidde hud mod hud med jeres barn så meget som muligt i løbet af døgnet (hud mod hud stimulerer mælkeproduktionen).
 • Spise og drikke tilstrækkeligt.
 • Være opmærksom på; om du har brug for aflastning til daglige gøremål.
 • Være opmærksom på at stress og bekymringer kan påvirke din mælkeproduktion i negativ retning.

Hvis du har for meget mælk kan du:

 • Udmalke ud kortere tid ad gangen – til brystet er uden spændte områder og mælkeknuder
 • Evt. udmalke færre gange i døgnet.
 • Nøjes med at malke ud fra det bryst jeres barn ikke har spist ved.
 • En gang i døgnet skal brysterne tømmes.
 • Være opmærksom på tegn på brystbetændelse.

Det kan tage op til uger at nedjustere en høj mælkeproduktion, og du skal hele tiden være meget opmærksom på evt. begyndende brystbetændelse. Hvis du har for lidt eller for meget mælk, skal du kontakte personalet, så de kan vejlede dig med at enten op- eller nedjustere mælkeproduktionen.

Ømme brystvorter

Nogle kvinder får ømme brystvorter, når de begynder at malke ud. Det kan skyldes udmalkning eller amning på et tomt bryst, forkert sutteteknik fra barnets side, eller at tragten på udmalkningssættet har siddet skævt eller ikke passer til brystvorten.
Det er vigtigt, at du holder dine brystvorter tørre. Skift ammeindlæg hyppigt. Våde ammeindlæg holder huden fugtig og gør den skrøbelig. Der findes både engangs- og uldindlæg. Hvis dine brystvorter er revnede, er det mere skånsomt for din hud, at du bruger uldindlæg.
Hvis du får meget ømme og beskadigede vorter, kan du kontakte personalet med henblik på at få nogle specielle ammeindlæg, der aflaster dine brystvorter. Du kan lade brystet lufttørre et par minutter, når du er færdig med at malke ud. De dråber mælk, der sidder tilbage på huden, virker helende.

Cremer og salver

Der er ikke dokumenteret effekt af brystvortecremer og salver. Vælger man alligevel at bruge en creme/salve, er det vigtigt at vælge én, der er uskadelig for barnet.

Når dit barn begynder at spise hos dig

Når jeres barn begynder at sutte lidt hos dig, er det en god idé at udmalke, lige efter at jeres barn har været lagt til. Når du er færdig med at udmalke, danner din krop ny mælk. På denne måde er du sikker på at have mælk, når jeres barn skal spise hos dig næste gang.
Når jeres barn spiser al sin mad hos dig og tager på af dette, kan du trappe gradvist ned med udmalkningen. Du kan få råd og vejledning hos personalet. Hvis du har en stor overproduktion af mælk, kan det være nødvendigt at starte nedtrapning af udmalkning tidligere. Søg vejledning hos personalet.

Udmalkning med hånden

Hvis du synes, det er svært at få mælken til løbe, når du bruger brystpumpen, kan du prøve at malke ud med hånden. Det kan få mælken til at løbe nemmere, men det kræver øvelse og tålmodighed.

 1. Vask hænder inden udmalkning.
 2. Tag en ren beholder til at opsamle den udmalkede mælk.
 3. Få mælken til at løbe. Prøv at slappe af, træk vejret dybt og tænk på barnet.
 4. Anbring fingrene i kanten af det brune område. Tommelfingeren over, og de to næste fingre under brystvorten. De to sidste fingre skal stritte.
 5. Pres hånden forsigtigt ind mod brystkassen.
 6. Klem fingrene sammen om mælkegangene – og slip, så mælkegangene fyldes igen. Klem og slip.
 7. Flyt fingrene rundt, så alle mælkegangene tømmes. Brug evt. den anden hånd for at nå hele vejen rundt.
 8. Stimuler nedløbsrefleksen igen, og gentag hele processen, når mælken ikke løber mere.
 9. Vær tålmodig, også selvom det ikke lykkes i starten. Det hjælper ikke at hive i brystet, snarere tværtimod.
Illustrationerne viser udmalkning med hånden.
(Amning- en håndbog for sundhedspersonale,
2009).

Brystbetændelse

Brystbetændelse er en fællesbetegnelse for flere tilstande, der har det til fælles, at mælken hober sig op i brystvævet og forårsager følgende symptomer:

 • Ømhed, hævelse, rødme og varme i brysterne.
 • Evt. temperaturforhøjelse.
 • Intens lokaliseret smerte.
 • Almen utilpashed, influenza lignende symptomer.

Behandlingen er altid hyppig amning eller udmalkning. Gerne hver 2. time indtil symptomerne aftager. Kontakt personale for vejledning. Hvis der ikke er bedring inden for 12-24 timer, er behandling med antibiotika formentlig nødvendig, og læge skal kontaktes.

Hvis I vil vide mere….

”Sunde børn” - vejledning til forældre med børn i alderen 0-3 år, Sundhedsstyrelsen 2011. ”Mad til spædbørn”, Sundhedsstyrelsen 2010.

Redaktør