Lyskebrok

Information om lyskebrok.

Du skal opereres for lyskebrok. Det sker enten ved en kikkertoperation eller ved en åben operation med den såkaldte Lichtensteins metode.

Billedet viser brok i lysken.

Hvad er lyskebrok?

Ved brok trænger bughinden og evt. en del af tarmen sig ud igennem en lille åbning i bugvæggen i lyskeområdet. Brok kan opstå både hos børn og voksne, hyppigst hos mænd.

Nogle former for brok giver meget få gener, mens andre kan give tyngdefornemmelse, ubehag, besvær med at bevæge sig og dyrke sport samt smerter ved især hoste og fysisk arbejde.

Om der er grund til at operere vil afhænge af de gener du har fra brokket. Beslutningen vil foregå i en samtale mellem dig og en læge.

I meget sjældne tilfælde kan et brok i lysken sætte sig fast med indeklemning af tarm og give anledning til akut operation. En sådan risiko vil oftest skyldes en særlig type lyskebrok (lårbrok eller femoral hernie). Lårbrok ses hyppigst hos kvinder, hvor en bule i lysken kan gøre det nødvendigt at operere.

Kikkertoperation eller åben operation?

Hvilken metode vi vælger at operere med, afhænger af den konkrete situation. Som hovedregel vil vi tilbyde kikkertoperation til kvinder med ét lyskebrok, til patienter med lyskebrok i begge sider, til patienter med tilbagefald efter tidligere åben operation samt til patienter under 65 år, mens øvrige patienter evt. vil blive tilbudt åben operation.

Om du bliver opereret ambulant i dagkirurgisk afdeling eller under indlæggelse, afhænger af din specifikke situation.

Dagen før operation

Aftenen før indgrebet skal du tage et brusebad.

Lad værdigenstande og penge blive hjemme. Dine personlige ejendele vil blive placeret i et aflåst skab under opholdet i afdelingen.

Operationsdagen

Du skal være fastende, så du må ikke spise fast føde fra midnat inden operationen. Indtil 2 timer før planlagt operation må du gerne drikke vand, kaffe (uden mælk) eller saft. Du må ikke drikke mælkelignende produkter eller juice med frugtkød.

Om morgenen skal du tage din sædvanlige medicin som du plejer. Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du kontakte afdelingen på telefon: 38 62 22 37 og meddele dette. Hvis du kun tager et præparat indeholdende acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl, Hjerdyl, Hjertemin, Magnyl Svage) eller dipyridamol (Dipyridamol, Persantin, Asasantin Retard), behøver du intet foretage dig.

Bedøvelse

Lyskebrok opereres under fuld bedøvelse, hvor du sover under operationen. Ved åben operation kan vi tilbyde at operere i lokal bedøvelse, hvor du er vågen.

Før operationen vil du tale med en anæstesilæge om bedøvelsen.

Selve operationen

Kikkertoperation

Ved operationen blæser vi kuldioxid i maven for at skabe bedre plads. Operationen udføres gennem 3 mindre huller (5-10 mm pr. stk.) i området omkring navlen. Bughinden tages ned og brokket trækkes tilbage. Derefter indsætter vi et 15x10 cm stort forstærkende kunststofnet til at dække det hul som udgjorde brokket. Nettet vil blive sat fast med enten små titaniumskruer eller med limende materiale. Bughinden vil på samme måde enten limes, syes eller stiftes fast med små titaniumskruer.

Når operationen er overstået udluftes kuldioxiden og hullerne i huden og navlen lukkes. Kuldioxiden kan give lidt ubehag i timerne efter operationen. Stingene skal fjernes 10 dage efter operationen hos egen læge.

Åben operation

Der laves et 10-15 cm langt snit i huden over lysken og brokket bliver fritlagt. Broksækken vil oftest skulle fjernes og herefter kan vi indsætte et 15x10 cm forstærkende kunststofnet som syes fast.

Bugvæggen lukkes med enten selvopløselig tråd eller nylon, som skal fjernes 10 dage efter hos egen læge.

Både ved kikkertoperation og ved åben operation vil det indsatte net være blivende og opløses ikke med tiden.

Efter operationen

Når du er vågnet efter operationen flyttes du til opvågningsafsnittet, hvor du skal være i nogle timer til observation. Afhængig af om operationen foregår i dagkirurgisk afdeling eller på stationær afdeling, vil du enten skulle tage hjem eller forblive indlagt til fortsat observation.

Det er yderst vigtigt at du kommer hurtigt på benene og begynder at gå. Du vil desuden få tilbudt noget at spise efter operationen.

Smerter og komplikationer

Alle operationer har risici, men det skal understreges, at for begge operationstyper er risici for komplikationer sjældne.

Risici efter kikkertoperation kan være blødning, betændelse, skader på tarmene, kroniske smerter (< 5 %) og tilbagefald af brokket samt risiko for, at man må ændre operationen undervejs fra kikkertoperation til åben operation.

Risikoen efter åben operation kan være betændelse, blødning, kroniske smerter, skader på tarm og tilbagefald af brokket.

En byld eller betændelse i såret vil vise sig ved tiltagende rødme omkring såret med tiltagende smerter og sivning af pus og evt. feber. Der kan også engang imellem komme blødning og blodansamling under såret. Dette vil vise sig ved blåfarvning og hævelse. Mindre blodansamlinger forsvinder af sig selv, men det kan tage op til et par uger med hævelse og misfarvning.

De hyppigste gener efter lyskebrokoperation vil være smerter. De vil oftest være mest udtalte på operationsdagen og næste dag. Langt de fleste patienter har overstået de værste smerter inden for de første par dage.

Du har ved forundersøgelsen fået udleveret recept på smertestillende medicin som du skal købe inden operationen. Du bedes medbringe medicinen på afdelingen (samme dagkirurgiske afdeling eller på sengeafdelingen).

Det er vigtigt, at du tager fast smertestillende medicin i de første 3-5 dage efter operationen – uanset om du har smerter eller ej.

Den smertestillende medicin omfatter:

  • Tablet Burana á 400 mg x 1: kl. 08:00, kl. 12:00, kl. 16:00 og kl. 22:00.
  • Tablet Pamol á 500 mg x 2 kl. 08:00, kl. 12:00, kl. 16:00 og kl. 22:00.

Du vil endvidere få nogle stærkere smertestillende piller som du kan tage ved behov (tablet Morfin 10 mg x 1, maks. 3 gange i døgnet).

Du må ikke selv køre bil på operationsdagen pga. den medicin du har fået under operationen. Du bør sørge for at blive hentet eller benytte bus/taxa.

Anbefaling til varighed af sygemelding

Der er intet til hinder for at du kan gå på arbejde allerede dagen efter operationen uanset arbejdstyngden. Men mange patienter foretrækker sygemelding i de første 3 dage. Store undersøgelser har vist, at langt de fleste patienter er i arbejde inden for den første uge efter operationen.

Der er ikke egentlige ting man skal passe på efter operationen, og du kan således godt dyrke motion, gøre rent, gå på trapper m.v. umiddelbart efter indgrebet. Dette medfører ikke større risiko for gendannelse af brokket. Elitesport og meget tunge løft frarådes dog inden for de første 14 dage.

Billedet viser at Afsnit 122 ligger i Orange Center 1.
https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør