Lungerehabilitering

Information om lungerehabilitering.

Fysisk træning af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

Hvad er lungerehabilitering?

Lungerehabilitering er et 12 ugers kursus, som vi tilbyder patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom og svær åndenød.

En vigtig del af rehabiliteringskurset er fysisk træning, men rehabilitering omfatter også forståelse af sygdommen, undervisning i brugen af medicin, livsstilsændringer og vejrtrækningsteknikker.

Formålet med rehabiliteringen er at reducere de fysiske og psykiske begrænsninger, som man oplever som KOL-patient.
Det er vores erfaring, at lungerehabilitering kan lette åndenød samt give flere kræfter og bedre livskvalitet.

Den form for rehabilitering, som vi tilbyder på Hvidovre Hospital, er målrettet KOL-patienter med svær og meget svær KOL. Det vil sige, at lungefunktionen skal være under 50%.

De patienter, som har lungefunktion over 50%, skal deltage i den kommunale rehabilitering.
For at få det fulde udbytte af kurset, er det vigtigt, at du har lyst til at deltage, at du er motiveret til at yde en træningsindsats, og at du har mulighed for at gennemføre hele programmet.

Det er også muligt at deltage i lungerehabilitering for patienter med andre lungesygdomme, hvor svær åndenød er en problematik.

Træningen

Fysisk træning er utrolig vigtig i behandlingen af kroniske lungesygdomme, og derfor har træning en fremtrædende plads i vores rehabilitering.

Træningen består af forskellige træningsformer f.eks. konditions- og styrketræning og vil kræve en daglig indsats fra din side.

Træningen er individuelt tilrettelagt – det vil sige, at vi finder frem til det helt rigtige træningsniveau for alle deltagerne. Du behøver derfor ikke at blive nervøs for, at det bliver for hårdt, eller at du ikke vil kunne følge med. Der er træning 2 gange om ugen på hospitalet.

Træningen foregår på hold med 10-15 personer, som starter og slutter sammen. Derudover skal du hver dag træne hjemme.

Undervisning

I forbindelse med den ene ugentlige træning, er der tilrettelagt 1 times undervisning, ca. 10 gange.
Undervisningen varetages af bl.a. sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Emnerne er fx.:

  • Lungernes opbygning og funktion
  • Virkninger og bivirkninger af medicin.
  • Korrekt anvendelse af inhalationsmedicin
  • Gode råd til at lette dagligdagen.
  • Hjælpemidler til den lungesyge.
  • Dagligdagen med KOL.
  • Bekæmpelse af den angst, som åndenød ofte fremkalder.
  • Udveksling af erfaringer med de andre deltagere.
  • Kost og lungesygdom
  • Bækkenbunden og dens funktion

Der vil også være god tid til at besvare dine spørgsmål.

Til dig, der allerede er skrevet op på venteliste

Ventetiden kan variere lidt, men de fleste kan komme på et hold i løbet af ca. 3 måneder. Kort inden du skal starte, skal du ind til en samtale med en sygeplejerske eller en fysioterapeut.
I den forbindelse skal du lave 2 gangtests, som skal give os et fingerpeg om, hvilken træningsintensitet du skal gangtræne med. Du vil også få målt din muskelmasse og din lungefunktion. Desuden skal du også have taget nogle blodprøver.

Samtalen vil vare ca. 1½ time.

Du vil under dette møde få information om en række praktiske detaljer omkring kurset.

Lige efter endt træning og 3 måneder efter endt træning, vil vi teste din gangtid og muskelmasse igen. Dette gør vi for at hjælpe dig til at fastholde dine træningsresultater.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 38 62 60 81. Du må meget gerne lægge en besked på telefonsvareren, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Redaktør