Lattergas

Information om lattergas som et bedøvelsesmiddel.

Lattergas er en gasart, som efter indånding ændrer smerteoplevelsen, og derfor kan bruges som et let bedøvelsesmiddel.

Hvordan anvendes lattergas?

Lattergas kan anvendes til behandling af milde til moderate smerter ved f.eks. stik eller behandlingsprocedurer af kortere varighed. Virkningen indtræder efter 4-5 indåndinger, og når et maksimum inden for 3 minutter. Behandling med lattergas bør fortsætte, så længe den smertefulde procedure varer, eller så længe den smertelindrende virkning ønskes.

Hvem kan få lattergas?

Lattergas kan anvendes til de fleste patienter, men det er lægen, der i samarbejde med en sygeplejerske beslutter, om dit barn er egnet til at få lattergas. Barnet skal kunne samarbejde om at trække vejret i en tætsluttet maske, som sidder over næse og mund. Som regel skal børn være over 3-4 år, før de kan samarbejde til dette. Gassen har en let sødlig lugt. For at gøre oplevelsen mere behagelig, kan man vælge at tilsætte forskellige dufte.

Bivirkninger ved lattergas

De fleste oplever let prikken i fingre og tæer, nogle bliver svimle. Nogle begynder at grine - deraf navnet lattergas. Kvalme kan forekomme, men det er sjældent og ufarligt. Bivirkningerne forsvinder alle indenfor få minutter, efter man har stoppet indåndingen af lattergas.

Anvendelse af lattergas

Lattergas gives på sengestuen, hvor du/dit barn trækker vejret i en tætsluttende maske, der er placeret over næse og mund. Masken kan holdes af dig, dit barn eller sygeplejersken, der er uddannet i at give lattergas. Du/dit barn vil være vågen, mens behandlingen finder sted, så vi kan aflede opmærksomheden ved samtale. Hvis man vil afledes ved musik, er dette også en mulighed. I skal dog være behjælpelige med afspiller/smartphone.

I kan som forældre/pårørende selvfølgelig være til stede og holde i hånden under behandlingen. Det er dog en fordel for barnet, at der er rimelig ro på stuen, da dette er det mest behagelige.

Når lattergasbehandlingen slutter, vil gassen være ude af kroppen efter 5 minutter. Du/dit barn vil derefter have mulighed for at hvile på stuen fortsat i rolige omgivelser indtil opmærksomhed og bevidsthed er helt genetableret.

Illustrationen viser et barn der tænker på positive ting.
Tobias skal have lattergas. Han skal dog først blive rigtig god til at trække vejret i en maske. Tobias får lov til at vælge, om masken skal lugte af jordbær eller cola, og Tobias vælger cola.
Illustrationen viser et barn der får lattergas.
Tobias får sin colamaske på og starter med at trække vejret i masken. Han har aftalt med sygeplejerske Lotte, at han kan lege, at han er ude at dykke. Lotte har fortalt ham, at stemmerne ændrer lyd, og Tobias har allerede den varme afslappende fornemmelse i benene og prikken ud i fingrene.
Illustrationen viser et barn der får lattergas mens det tænker glade tanker.
Tobias og Lotte snakker sammen om deres ”dykkertur”, selv om Tobias har svært ved at lade være med at grine. Pludselig er det hele overstået, og Lotte siger til Tobias, at han kan fjerne masken.
Illustrationen viser et barn med et diplom.
Inden han går hjem giver Lotte ham et diplom, fordi han har været så tapper, mens han blev behandlet.
Redaktør