Kunstig hofteprotese

Formålet med operationen er at erstatte det nedslidte led i hoften med en kunstig protese.

Du har fået indopereret en kunstig hofteprotese. Du kan her læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på i tiden efter.

Om operationen

Du har fået indopereret en kunstig hofteprotese på grund af slidgigt i hoften. Ved operationen lægges et snit ved hoften. Kirurgen fjerner den slidte brusk i hofteskålen og det slidte ledhoved. Hofteskålen og lårbensknoglens marvhule forberedes, hvorefter den kunstige hofte sættes i. Se iøvrigt operationsbeskrivelsen, hvor din operation er beskrevet i detaljer.

Kan der opstå komplikationer?

Alle patienter vil opleve rødme, varme, hævelse og smerter efter operationen. Dette aftager normalt nogen tid efter operationen. Få patienter udvikler infektion efter operationen. I tilfælde af tegn på infektion som tiltagende rødme, tiltagende hævelse, tiltagende smerter, feber eller vedvarende sivning fra såret (over 4 dage) skal du kontakte afdeling 223. Ganske få patienter kan udvikle blodpropper i benet efter operationen. Typiske tegn på blodprop i benet er en spændt, hævet og øm læg. Det kan være vanskeligt selv at vurdere, om der er en blodprop, da det er normalt, at læggen er hævet, spændt og øm efter operationen.

Derfor skal du igen være opmærksom på, om det er noget, der tager til i stedet for som normalt at aftage efter operationen. Hvis du er i tvivl, om du har en blodprop i benet, skal du kontakte læge og blive undersøgt.

Hvordan forebygger jeg infektion?

Undgå karbad og svømmehal til såret er lægt. Skift plaster, hvis der er gennemsivning, eller hvis plasteret er vådt.

Hvad gør jeg med forbinding og Tråde/ klips?

Hvis det siver igennem forbindingen, skal du selv skifte den. Det er normalt, at der kan opstå gennemsivning af forbindingen. Hvis det bliver ved med at sive voldsomt, skal du kontakte afdeling 223.
Se pjece vedr. sårpleje for yderligere vejledning. Du vil få en tid til fjernelse af tråde/klips efter ca. 2 uger.

Efter operationen

  • Der skal være en voksen person hos dig det første døgn efter operationen.
  • Du må bruge benet så meget, som du kan.
  • Du skal til kontrol i ambulatoriet hos kirurgen efter 3 måneder. Du vil blive indkaldt via e-boks.

Genoptræning

Du skal træne med en fysioterapeut umiddelbart efter operationen og du vil få vist øvelser, som du selv kan lave derhjemme. Vi vil også henvise dig til videre genoptræning i kommunen, som du vil blive indkaldt til automatisk via e-boks.

Smerter og hævelse efter operationen

Dit ben kan være hævet og misfarvet efter operationen. Det er helt normalt og forsvinder af sig selv.
Det er forventeligt at du har smerter efter operationen. Smerterne kan blive værre i de første døgn efter operationen. Dette er helt normalt. Det er vigtigt, at du indtager den smertestillende medicin som aftalt i den første tid efter operationen. Så får du færrest mulige gener, og du kan komme godt i gang med din genoptræning.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestillende medicin første gang:

Kl._______________________________________________________________________________

Medicin:

Vi anbefaler, at du herefter tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på faste tidspunkter (se vedlagte skema).

Hvem er min kontaktsygeplejerske?

_________________________________________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

  • Du bliver utilpas.
  • Du får feber på mere end 38 grader.
  • Du får tiltagende smerter i hofte eller læg.
  • Dit operationssår bliver rødt, varmt og hævet.

Ved problemer eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:

  • Ortopædkirurgisk Afdeling 223 hele døgnet på telefon 38 62 22 17.
Redaktør