Kronisk hepatitis C

Information om kronisk hepatitis C.

Hepatitis betyder leverbetændelse. I denne folder kan du læse om en af de hyppigste former for kronisk leverbetændelse på globalt plan, nemlig hepatitis C.

Indledning

Hepatitis C skyldes et virus, kaldet hepatitis C virus (HCV). Hepatitis C infektionen kaldes kronisk, når den har varet i mere end 6 måneder. Blandt patienter, som smittes med hepatitis C, vil 70-80 % udvikle kronisk hepatitis C.

Smitteveje

Smitter overvejende med blod via fælles brug af barbermaskiner, nåle, tandbørster og andet, hvor der er mulighed for overførsel af virus til rift i hud eller slimhinder. Risikoen for seksuel smitte er lille, men øget ved ubeskyttet sex i forbindelse med menstruation. Også risikoen for smitte fra mor til barn omkring fødselstidspunktet er lille.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved hjælp af blodprøver, som kan påvise tilstedeværelse og koncentration af virus. Det er også blodprøver, der afgør om man tidligere har haft infektionen, men spontant er blevet rask.

Symptomer

Patienter med mild sygdom er helt symptomfrie. Ved mere aktiv sygdom er træthed et hyppigt symptom, og hos de patienter, som har udviklet skrumpelever, kan der desuden være symptomer i form af væskeophobning i kroppen (ben og mave), blodstyrtninger fra spiserør og mave samt gulsot.

Sygdommens forløb

Hos en del patienter forbliver infektionen mild uden væsentlige forandringer i leveren. Det er dog yderst sjældent, at virus forsvinder spontant. Hos andre er infektionen mere aktiv. Her kan der efter en årrække dannes så meget arvæv i leveren, at der udvikles en skrumpelever (cirrose) med heraf følgende nedsat leverfunktion. Hos patienter med skrumpelever er der en lille øget risiko for udvikling af leverkræft. Det er blodprøver, specielt levertallene, som anvendes til kontrol af sygdommen. Er de forhøjede, kan det blive nødvendigt at foretage en vævsprøve fra leveren (leverbiopsi) for at vurdere, hvor aktiv og fremskreden sygdommen er, inden man tager stilling til, om der skal opstartes behandling. 

Behandlingsmuligheder

Med årene er behandlingsmulighederne for kronisk hepatitis C blevet væsentligt bedre. Således kan man få virus til at forsvinde permanent hos 50-80 % afhængig af hvilken hepatitis C virustype det drejer sig om. Det er sværhedsgraden af sygdommen, som afgør, om der skal behandles.

Behandlingen

Behandlingen er langvarig og kan være behæftet med væsentlige bivirkninger. Det er derfor af stor betydning, at der er et stabilt samarbejde mellem patient og behandler. På Hvidovre Hospital er det infektionsmedicinsk afdeling som varetager den medicinske behandling af kronisk hepatitis C, og patienter med behandlingskrævende sygdom bliver derfor henvist til deres afdeling. Har patienten samtidig følger pga skrumpelever, fortsættes kontrol og behandling af dette i mavetarm medicinsk regi i Gastroenheden. I nogle af disse tilfælde kan det blive aktuelt med henvisning til Rigshospitalet til vurdering mhp levertransplantation.

Forholdsregler

Pga risiko for at smitte andre kan du ikke være bloddonor. Du bør ikke dele barbergrej eller tandbørste med andre, og hvis du bløder, må du sørge for, at andre ikke kommer i direkte kontakt med blodet, men bruger handsker.

Det anbefales ikke at anvende kondom i faste parforhold, men du bør dog ikke dyrke ubeskyttet sex i forbindelse med menstruation. Tillige bør egen læge og tandlæge informeres om den kroniske leverbetændelse.

Der er ingen specielle kostråd til patienter med kronisk hepatitis C, men det anbefales helt at undgå at drikke alkohol. Du kan i de fleste tilfælde tage den sædvanlige medicin. Der er intet til hinder for at kvinder med kronisk hepatitis C kan gennemføre graviditet og amning. Med hensyn til valg af erhverv, er der ingen begrænsninger i Danmark.

Vaccinationsmuligheder

Der er ikke udviklet nogen effektiv vaccine mod hepatitis C.

Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil
og læs mere om afdelingen.
Redaktør