Kronisk hepatitis B

Information om kronisk hepatitis B.

Hepatitis betyder leverbetændelse. I denne folder kan du læse om en af de hyppigste former for kronisk leverbetændelse på globalt plan, nemlig hepatitis B.

Indledning

Hepatitis B skyldes et virus, kaldet hepatitis B virus (HBV). Hepatitis B infektionen er kronisk, når den har varet i mere end 6 måneder. Blandt de patienter, der smittes som voksne, udvikler kun 5 % kronisk hepatitis B, de øvrige 95 % bliver raske efter den akutte infektion. Sker smitten derimod omkring fødselstidspunktet, udvikler 90 % kronisk hepatitis B, mens det drejer sig om 25-30 % af børn under 5 år.

Smitteveje

Virus forekommer i blod, spyt, sæd og urin og smitter via fælles brug af barbermaskiner, nåle, tandbørster og andet, hvor der er mulighed for overførsel af virus til rift i hud eller slimhinder. Der er derfor også risiko for smitte ved ubeskyttet sex samt fra mor til barn omkring fødselstidspunktet.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved hjælp af blodprøver, som kan påvise tilstedeværelse og koncentration af virus. Det er også blodprøver, der afgør, om man tidligere har haft infektionen, ligesom man kan se, om man tidligere er vaccineret mod hepatitis B.

Symptomer

De fleste patienter med mild sygdom er helt symptomfrie. Ved mere aktiv sygdom er træthed et hyppigt symptom, og hos de patienter, som har udviklet skrumpelever, kan der desuden være symptomer i form af væske-ophobning i kroppen (ben og mave), blodstyrtninger fra spiserør og mave samt gulsot.

Sygdommens forløb

Hos en del patienter forbliver infektionen mild uden væsentlige forandringer i leveren, og i enkelte tilfælde forsvinder virus spontant. Hos andre er infektionen mere aktiv. Her kan der efter en årrække dannes så meget arvæv i leveren, at der udvikles en skrumpelever (cirrose) med heraf følgende nedsat leverfunktion. Der er en lille øget risiko for udvikling af leverkræft, overvejende hos de patienter, der har udviklet skrumpelever.

Det er blodprøver, specielt levertallene, som anvendes til kontrol af sygdommen. Er de forhøjede, kan det blive nødvendigt at foretage en vævsprøve fra leveren (leverbiopsi) for at vurdere, hvor aktiv og fremskreden sygdommen er, inden man tager stilling til, om der skal opstartes behandling.

Behandlingsmuligheder

Det er sværhedsgraden af sygdommen, som afgør om der skal behandles samt hvilken medicin, som skal anvendes. Målet med behandlingen er af få infektionen til at ”gå i ro”, idet den medicinske behandling kun sjældent får virus til at forsvinde permanent. Behandlingen er langvarig og kan være behæftet med væsentlige bivirkninger Det er derfor af stor betydning, at der er et stabilt samarbejde mellem patient og behandler. På Hvidovre Hospital er det infektionsmedicinsk afdeling, som varetager den medicinske behandling af kronisk hepatitis B. Patienter med behandlingskrævende sygdom bliver derfor henvist til deres afdeling. Har patienten samtidig følger pga. skrumpelever, fortsættes kontrol og behandling af dette i mave-tarm medicinsk regi i Gastroenheden. I nogle af disse tilfælde kan det blive aktuelt med henvisning til Rigshospitalet til vurdering mhp. levertransplantation.

Forholdsregler

Pga. risiko for at smitte andre, kan man ikke være bloddonor. Man bør ikke dele barbergrej eller tandbørste med andre, og hvis man bløder, må man sørge for, at andre ikke kommer i direkte kontakt med blodet, men bruger handsker. Der bør anvendes kondom indtil partneren er vaccineret. Tillige bør egen læge og tandlæge informeres om den kroniske leverbetændelse. Der er ingen specielle kostråd til patienter med kronisk hepatitis B, men det anbefales helt at undgå at drikke alkohol. Man kan i de fleste tilfælde tage den sædvanlige medicin. Med hensyn til valg af erhverv, er der ingen begrænsninger i Danmark.

Vaccinationsmuligheder

Der er udviklet en effektiv vaccine mod hepatitis B. I vejledning af Sundhedsstyrelsen fra 2002 anbefales bla vaccination af husstandsmedlemmer og seksualpartnere til personer med kronisk hepatitis B, i.v. misbrugere, indvandrere fra højrisikoområder, visse personalegrupper i sundhedsvæsenet samt visse udenlandsrejsende. Vaccination af det nyfødte barn er så effektivt, at der intet er til hinder for, at kvinder med kronisk hepatitis B kan gennemføre graviditet og amning.

Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil
og læs mere om afdelingen.
Redaktør