Koloskopi og standardudrensning under indlæggelse

Formålet med undersøgelsen er at tage vævsprøver eller foretage behandlinger som f.eks. fjernelse af polypper.

Du skal have lavet en undersøgelse af tyk- og endetarm (koloskopi). Inden koloskopien skal tarmen tømmes for afføring (udrensning). Du er indlagt under udrensningen. Her kan du læse om, hvad du skal gøre derhjemme, hvad der sker under indlæggelsen og om selve koloskopien.

Mødetid og sted
Se indkaldelsesbrev.

Hvad er koloskopi?

Koloskopi er en undersøgelse af tyk- og endetarm med et bøjeligt kikkertinstrument på tykkelse med en finger. Gennem kikkertinstrumentet er det muligt at tage vævsprøver og foretage behandlinger, f.eks. fjerne polypper.

Koloskopien foretages af en læge eller en specialuddannet sygeplejerske. En koloskopi varer typisk 30-50 minutter.

Se film om koloskopi på www.hvidovrehospital.dk/koloskopi

Illustrationen viser at endetarmen i forlængelse af tyktarmen.

Udrensning

Udrensning er en vigtig forberedelse inden koloskopi. Ved udrensning tømmes tarmen for afføring. Hvis tarmen ikke er tilstrækkelig tømt, så er der risiko for, at man ikke kan se tegn på sygdom, f.eks. mindre polypper, og at koloskopien skal gentages efter ny udrensning.

Du bliver indlagt dagen før koloskopien, så personalet kan hjælpe dig under den sidste del af udrensningen. Det er vigtigt, at du også læser og følger, hvad der er skrevet i ”forberedelse inden koloskopi”

Forberedelser

Det er vigtigt, at du forbereder dig som beskrevet.

Du må ikke køre efter koloskopien

Hvis du får smertestillende eller beroligende medicin til koloskopien, så må du ikke køre bil, cykel eller betjene farlige maskiner de næste 24 timer. Aftal derfor nærmere med pårørende og arbejdsplads.

Mindst 7 dage inden koloskopien

Ring til Endoskopiafsnittet 331-E på telefon 38621600 (tryk 3) på hverdage mellem kl. 8-15, hvis du:

 • Lider af nyre- eller hjerteinsufficiens eller en af de sjældne sygdomme Følling sygdom (Fenylketonuri) eller Glukose-6-fosfat dehydrogenase mangel (G6PD mangel).
 • Tager anden blodfortyndende medicin end Acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl, Hjerdyl, Magnyl) eller Dipyridamol (Persantin, Asasantinretard, Aggrenox).

Du er også velkommen til at ringe, hvis du i øvrigt har spørgsmål.

7 dage før koloskopien

 • Stop med at tage jerntabletter eller jerndråber, hvis du tager dette.
 • Fortsæt med afføringsmidler, hvis du i forvejen tager det.
 • Hvis du har afføring hver 3. dag eller sjældnere, skal du tage et brev med afføringsmidlet Movicol hver dag, morgen og aften, frem til dagen før koloskopien.

Du kan fortsætte med at tage din sædvanlige medicin frem til 2 timer før undersøgelsen. Efter undersøgelsen kan du tage din medicin igen.

Har du behov for Movicol?

Du kan hente Movicol uden aftale på hverdage mellem kl. 8-15, på:

 • Hvidovre Hospital i Endoskopiafsnittets reception. Afsnit 331-E, opgang 3, ambulatorieetagen.
 • Amager Hospital, Endoskopiafsnittet, opgang 3, 1. sal (lukket i skoleferierne) Medbring denne patientinformation, så personalet kan se, hvilke afføringsmidler du skal have udleveret.

Du kan også købe Movicol på apoteket for egen regning. Som alternativ til Movicol kan Gangiden og Moxalole benyttes.

3 dage før koloskopi

Undgå brød med kerner samt fiberholdige fødevarer som tomater, æbler, appelsiner og vindruer.

Dagen før koloskopien

Til morgenmad hjemme må du spise: Hvidt brød, f.eks toast- og gerne ristet, blød- eller håndkogt æg, kaffe eller te uden mælk. Spis og drik ikke mælkeprodukter, da det kan hæmme udrensnignen. Drik gerne vand og saftevand.

Du bliver indlagt

Dagen før koloskopien skal du møde på sengeafsnittet til indlæggelse.når du kommer, viser en sygeplejerske dig til rette på en sengestue. Til måltiderne får du en særlig diæt, som hedder Mælkefri – tyndt flydende kost.

Udrensningen

Kl. ca 18.00 udleverer sygeplejersken en kande med 500 ml vand, hvor afføringsmidlet, ved navn Plenvu er blandet op. Det skal du drikke indenfor ½ time.

Derefter skal du drikke 500 ml. vand/saftevand indenfor den næste ½ time. Hvis du drikker blandingen for hurtigt, kan du få kvalme og opkastning. Et par timer efter du har drukket afføringsmiddel og vand, får du tynd afføring.

Dagen hvor koloskopi gennemføres

 • Fra midnat må du drikke vand, saft, sodavand og bouillon.
 • Kl. ca 04.00 om morgenen udleverer sygeplejersken en kande med 500 ml vand, hvor afføringsmidlet, ved navn Plenvu er blandet op. Du skal drikke dette indenfor ½ time og dernæst 500 ml. vand indenfor den næste ½ time. Fra Kl. 06.00 må du ikke drikke mere.

Koloskopien

Koloskopien kan være forbundet med ubehag og smerter. Derfor bliver du tilbudt smertestillende og beroligende medicin. Medicinen gives gennem et lille plasticrør, som lægges i en blodåre i din hånd eller arm. I visse tilfælde kan den beroligende medicin medføre, at du har svært ved at huske, bliver træt eller forvirret.

Risiko ved undersøgelsen

Koloskopi er generelt en sikker undersøgelse. Hvis der ved undersøgelsen tages vævsprøver, er der kun en lille risiko for komplikationer.

Hvis der fjernes polypper ved undersøgelsen, er der en risiko for blødning (optræder hos 1-2 ud af 100 undersøgelser). I sjældne tilfælde kan der komme hul på tarmen (sker ved 1-4 ud af 2000 undersøgelser).

Efter koloskopien

Du kan drikke og spise, hvad du har lyst til, når undersøgelsen er afsluttet.

Hvis du ikke har fået lindrende medicin, kan du tage hjem, så snart du er informeret om undersøgelsens resultat og den videre plan for din behandling.

Hvis du har fået lindrende medicin, skal du observeres i afdelingens opvågningsafsnit. Her får du svar på undersøgelsen og den videre plan for din behandling. Du kan komme hjem, når du føler dig klar til det.

Du får information både mundtligt og på skrift, der kort beskriver resultatet af undersøgelsen og den videre plan.

Du kan få lette smerter og blødning

I timerne efter koloskopien kan du have lette smerter og trykkende ubehag i maven. Hvis der er taget vævsprøver, kan der komme en smule blødning.

Hvis du får kraftig eller længerevarende blødning fra tarmen, smerter i maven eller feber, skal du kontakte Hvidovre Hospital:
På hverdage mellem kl. 8.00-15.00 kan du kontakte Endoskopiafsnittet 331E på telefon: 38 62 16 00, tryk 3.

Uden for dette tidspunkt kan du kontakte Gastroenhedens akutte modtageafsnit på telefon: 38 62 57 62.

Vær opmærksom på

 • Medbring ikke værdigenstande (smykker, penge og lignende), da de ikke erstattes af sygehuset, hvis de forsvinder.
 • Det er ikke tilladt at ryge på hospitalsområdet.
 • Kontakt Blodbanken med henblik på evt. karantæne, hvis du er bloddonor.
 • Vi tilbyder drikkevarer efter koloskopien, men ikke mad. Det er derfor en god idé, at tage en madpakke med.
Redaktør