Knæstabiliserende operation

Ved operationen flyttes knæskalssenens tilhæftning på skinnebenet for at stabilisere knæet.

Du har fået foretaget en knæstabiliserende operation. Du kan her læse mere om selve operationen, og hvad du skal være særligt opmærksom på i tiden efter.

Hvordan foregik operationen?

Du har fået foretaget flytning af knæskalssenens tilhæftning på skinnebenet. Dette er gjort ved at save senetilhæftningen fri af skinnebenet og flytte senen længere ind på indersiden. Her er den skruet fast igen, og heler på som ved et almindeligt knoglebrud. Se i øvrigt operationsbeskrivelsen, her er din operation beskrevet i detaljer.

Kan der opstå komplikationer?

 • Få procent får sårinfektion, der behandles med antibiotika.
 • Få procent udvikler en blodprop i venerne i det opererede ben. Det giver hævelse af benet og evt. feber og smerter. Afhængig af hvor blodproppen sidder, behandler vi med blodfortyndende medicin.

Hvad gør jeg med forbinding og tråde?

 • Støttebindet tages af i aften, inden du går i seng.
 • Plasteret må fjernes 24 timer efter operationen, og du må tage brusebad. Siver det fra såret, skal der sættes et nyt plaster på.
 • Trådene fjernes efter ca. 10 dage i ambulatoriet hos en sygeplejerske. Du vil blive indkaldt til dette via e-boks. Hvis du bor langt væk, skal trådene fjernes hos din egen læge. Du skal selv bestille tid til dette.

Genoptræning

 • Dagen efter operationen skal du træne lårmuskler og lave venepumpeøvelser = bøje anklen og spænde lægmusklerne.
 • Du vil få tilsendt en tid hos fysioterapeuterne til genoptræning via e-boks, men du skal allerede i morgen starte med dine øvelser, som du er blevet instrueret i før operationen. (Se det øvelsesprogram, som du har fået udleveret af fysioterapeuten eller på operationsdagen).

Efter operationen

 • Der skal være en voksen person hos dig den første nat.
 • Det er ikke forsvarligt at køre bil, så længe der anvendes bandage.
 • Det anbefales, at du holder dig i ro de første dage efter operationen.
 • Du har fået anlagt en knæstabiliserende bandage (Don Joy), som samtidig forhindrer uhensigtsmæssig bevægelse af knæet. Bandagen er låst i strakt stilling de første 2 uger.
 •  Bandagen anvendes i 6 uger og må ikke fjernes om natten. Den må fjernes, når du tager brusebad og laver øvelser. Den vil blive låst op henad vejen, og denne fase styres af fysioterapeuterne.
 • Du skal støtte på benet, medmindre du har fået andet at vide ved udskrivelsen. Se i øvrigt operationsbeskrivelsen, hvor der står, hvad du må.
 • Du kan genoptage let arbejde efter 2-3 uger, ved tungt belastende arbejde kan der gå længere tid.
 • Når du kommer i ambulatoriet til fjernelse af trådene, vil du få udleveret en ambulant tid til kontrol hos kirurgen.

Smerter og hævelse efter operationen

 • Knæet vil være spændt og hævet de første uger.
 • Benet holdes højt de første dage efter operationen. Det modvirker, at benet hæver og hjælper på smerterne.
 • Du har fået anlagt en kølende bandage. Denne anvendes de første 4 døgn. Den anvendes 1 time ad gangen, hvorefter der holdes pause en time. Køleelementer lægges i fryseren i pausen.
 • De tabletter, du har hentet på apoteket, er i de fleste tilfælde tilstrækkelige til at behandle smerterne efter operationen.
 • Det er vigtigt, at du indtager den smertestillende medicin i den første tid efter operationen. Så kan forløbet blive med færrest mulige gener, så du kan komme godt i gang med din genoptræning.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestillende medicin første gang: Kl._______________________________________________________________________________

Vi anbefaler, at du herefter tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på følgende faste tider:

Tablet Ibuprofen à 400 mg 1 tablet, tages:
Kl. 08.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00 i 10 dage

Tablet Pamol à 500 mg 2 tabletter, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet Morfin à 10 mg ½-1 tablet, tages:
Ved behov, dog max. 4 tablletter i døgnet.

Andet:________________________________________________________________________

Hvem er min kontaktsygeplejerske?

_________________________________________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpas.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter i knæ eller læg.
 • Du oplever, at bandagen sidder for stramt.
 • Dit operationssår bliver rødt, varmt og hævet.

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 3862 1041.
 • Efter kl 15:00 det første døgn skal du kontakte 1813.

Ved problemer opstået efter første døgn kontaktes:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Ortopædkirurgisk Ambulatorium på telefon 38622244.
 •  Efter kl 15:00 skal du kontakte 1813 eller egen praktiserende læge.
Redaktør