Kirurgisk behandling for overvægt

Information om kirurgisk behandling for overvægt.

Ved Endoskopisk Gastric Sleeve syes mavesækken sammen, så du hurtigere opnår en mæthedsfornemmelse og taber dig. Her kan du læse mere om indgrebet. Er der noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at spørge os.

Kirurgisk behandling af svær overvægt

Kirurgisk behandling af svær overvægt er i Region Hovedstaden centraliseret på Hvidovre Hospital. Det er et tilbud til svært overvægtige, som har udviklet eller har stor risiko for at udvikle følgesygdomme:

Behandlingen består af:

 • Livslang ændring af kost- spise- og motionsvaner.
 • Kirurgisk indgreb på mave-tarmkanalen.

Hvad er svær overvægt?

Svær overvægt er en tilstand, hvor man har udtalt ophobning af fedt i kroppens fedtdepoter. Svær overvægt opstår, når man spiser for meget, spiser forkert og dyrker for lidt motion.
Svært overvægtige har stor risiko for at udvikle følgesygdomme som f.eks:

 • Sukkersyge.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Søvnapnø.
 • Slidgigt.

BMI

Internationalt er der enighed om at bruge Body Mass Index (BMI) til at beregne graden af overvægt hos voksne.

Et normalt BMI ligger mellem 18,5 og 24,9.
Du udregner dit BMI ved at dividere din vægt i kg med din højde i meter x 2.
Eksempel: Vægt: 118 kg. Højde: 1,62 m. 118: (1,62 x 1,62) = BMI på 45.

Hvem kan tilbydes kirurgisk behandling?

Retningslinjerne for, hvem der kan blive henvist til kirurgisk behandling af svær overvægt, er udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland. Se den faglige visitiationsretningslinje på Sundhedsstyrelsens hjemmeside - Visitation til kirurgisk behandling af svær fedme (link).

Forudsætninger for indstilling

Det er en forudsætning for at blive indstillet til kirurgisk behandling, at du forstår indgrebets karakter, herunder komplikationer på både kort og langt sigt, og at du er informeret om andre behandlingsmuligheder.

Du skal være i stand til at følge anvisningerne vedrørende livsstilsændringerne og deltage i kontrollerne efter det kirurgiske indgreb gennem resten af livet.

Derudover er det en forudsætning, at du ikke har kunnet opnå varigt vægttab ved anden ikke-kirurgisk behandling. Det skal være dokumenteret i din journal, at du over et længere forløb har forsøgt at tabe dig gennem superviseret vægttabsbehandling og rådgivning hos f.eks. din egen læge, en diætist eller en fysioterapeut.

Før du evt. kan blive indstillet til kirurgisk indgreb, skal du desuden have gennemgået et længerevarende behandlingsprogram. Læs mere om dette under Forberedelse.

Hvem kan ikke tilbydes behandlingen?

Der kan være forhold, der gør indgrebet vanskeligt eller umuligt. For eksempel hvis du:

 • Tidligere har gennemgået en større mave/ tarmoperation eller underlivsoperation.
 • Har et omfattende fedtlag på maven og/ eller fedtlever.
 • Har sygdomme som sukkersyge, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol, der ikke er velbehandlet.
 • Har andre sygdomme, der ikke er velbehandlet.

Du kan ikke blive henvist, hvis du har:

 • En psykisk sygdom.
 • Et misbrug af alkohol, narkotika eller medicin såsom benzodiazepiner (medicin mod angst og søvnproblemer).
 • Spiseforstyrrelser.
 • Udviklingshæmning.

Forberedelse

Vægttab

Inden vi kan tilbyde dig Endoskopisk Gastric Sleeve, skal du tabe mindst 8% af din kropsvægt. Vi beregner det ud fra den første vægt, der er registreret ved forundersøgelsen i Medicinsk Afdeling. Du indgår en kontrakt om det aftalte antal kg, du skal tabe.

Vægttabet skal være opnået, før du møder til kirurgisk forundersøgelse ca. 1-3 uger før det planlagte kirurgiske indgreb. Du skal desuden have foretaget en kikkertundersøgelse af din mavesæk før indgrebet.

Omlægning af dine vaner

Du skal være motiveret for at lægge dine kost- og motionsvaner om. Du skal allerede inden det kirurgiske indgreb følge diætisternes retningslinjer. Du får udleveret skriftlige diætplaner til at opnå det nødvendige vægttab inden indgrebet og kostplaner til efter indgrebet. Du skal være indstillet på en livslang ændring af dine kost- og motionsvaner og at øge din fysiske aktivitet.

Forpligtelse

Du skal være i stabil tilstand, både fysisk og mentalt, for at du forstår konsekvenserne af indgrebet.
Du skal have forståelse for, at svær overvægt er et kronisk problem, og at Endoskopisk Gastric Sleeve ikke alene løser problemet. Du forpligter dig til at følge det fastlagte program før og efter det kirurgiske indgreb.

Medicinsk behandlingsprogram

Fra du er henvist til behandling og frem til et evt. indgreb skal du gennemgå et medicinsk behandlingsprogram på minimum 3 måneder. De medicinske og kirurgiske læger vil give en samlet vurdering af, om du kan tilbydes Endoskopisk Gastric Sleeve.
Når du har gennemgået den medicinske forbehandling, bliver du indstillet til indgrebet. Du får et brev med information om den kirurgiske forundersøgelse og dato for indgrebet. Det er ikke muligt at blive henvist uden at være fulgt i Medicinsk Ambulatorium.

Desuden anbefaler vi

Rygestop

Du bør stoppe med at ryge mindst seks uger før operationen. Hvis du ryger, har du en øget risiko for komplikationer i forbindelse med indgrebet. Du bør også lade være med at ryge efter indgrebet, da du ellers har øget risiko for at udvikle mavesår. Ønsker du hjælp til rygestop, kan du kontakte rygestopcafeen på tlf. 38 62 21 71.

Begrænset alkoholindtag

Du bør højst drikke 7 genstande om ugen, hvis du er kvinde, og 14 genstande om ugen, hvis du er mand. Drikker du normalt mere end 4 genstande om dagen, bør du helt undlade at drikke mindst 4 uger før indgrebet.

Pause med blodfortyndende medicin

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du kontakte afdelingen på telefon: 38 62 20 55.

Pause med al naturmedicin

En uge før indgrebet skal du holde pause med al naturmedicin.

Husk at melde afbud

Bliver du forhindret i at komme, er det vigtigt, at du melder afbud. Hvis du to gange ikke møder op uden at melde afbud, bliver dit behandlingsforløb afsluttet. Hvis du senere ønsker behandlingen, skal du have en ny henvisning fra din læge.

Kirurgisk forundersøgelse

Du bliver indkaldt til kirurgisk forundersøgelse, hvor du skal have opnået det aftalte vægttab. Hvis ikke, vil det kirurgiske indgreb blive udsat eller aflyst. Du skal også have taget blodprøver i Klinisk Biokemisk Afdeling.

Informationsmøde

Du får information om indgrebet til et fællesinformationsmøde i en gruppe med 5-10 andre patienter. Du er velkommen til at invitere én pårørende med.

Program for informationsmødet

 • Kirurgisk speciallæge i Gastroenheden informerer om indgerebet, virkning, bivirkninger og mulige komplikationer.
 • Narkosesygeplejersken informerer om bedøvelsen.
 • Koordinerende sygeplejerske, der arbejder med overvægtskirurgi, informerer om indlæggelses- og udskrivelsesforløbet og hvordan du kan ændre livsstil, motionsvaner og fastholde ændringerne.
 • Du vil blive bedt om at besvare et spørgeskema om din helbredstilstand.
 • Du har mulighed for at stille spørgsmål.

Efter fællesinformationen får du:

 • Individuel undersøgelse af en kirurgisk læge.
 • Individuel samtale med kirurgisk speciallæge om indgrebet.
 • Individuel samtale med narkoselægen om din bedøvelse.
 • Individuel samtale med sygeplejerske, hvor du informeres om tid og sted for det kirurgiske indgreb og om faste- og tørsteregler. Du får taget mål til støttestrømper, der forebygger blodpropper i benene. Du skal have støttestrømperne på under hele indlæggelsen.
 • Du får udleveret en velkomstpjece fra Gastroenheden med praktiske oplysninger om afdelingen.

Undervisningen varer i ca. 2 timer, og de individuelle samtaler tager ca. 15 min hver. Du skal forvente at bruge ca. 6-7 timer på hospitalet, så medbring gerne læsestof og en madpakke.

Sådan foregår indgrebet

Ved et Endoskopisk Gastric Sleeve-indgreb sammensyes ca. 85% af mavesækken. Operationen foregår endoskopisk, hvilket betyder, at det er en kikkertoperation, som udføres med adgang gennem munden til mavesækken. Mavesækken syes sammen indvendigt til et langt rør, som kan rumme mellem 50 ml og 200 ml.

Nerverne til mavesækken og mavemunden bevares, og derfor beholder mavesækken sin funktion, men mavens størrelse er meget formindsket. Det betyder, at du kan indtage en mindre mængde føde end tidligere og derved opnå en hurtigere og langvarig mæthedsfornemmelse. Der vil ikke være ar på maven.

Forventet vægttab

Det er forskelligt, hvor meget man taber efter indgrebet. Et vellykket indgreb kan sammen med diæt og motion give et vægttab på ca. 30-50% af din overvægt.

Fordele

 • Mavesækken bliver mindre men fungerer i øvrigt normalt.
 • Man undgår dumping (ubehag efter et måltid), fordi mavemunden bevares.
 • Risikoen for utilsigtede følger formindskes, fordi der er færre tilfælde af tarmforsnævring, fejlernæring, blodmangel, vitaminmangel, proteinmangel og afkalkning af knoglerne

Ulemper

 • Større risiko for utilfredsstillende vægttab.
 • Uhensigtsmæssige spisevaner kan forsinke eller helt ødelægge virkningen af indgrebet.
 • Der er begrænset erfaring med Endoskopisk Gastric Sleeve.

Komplikationer

Alle kirurgiske indgreb kan medføre komplikationer. Endoskopisk Gastric Sleeve er et omfattende indgreb, og man må altid regne med, at nogle patienter oplever komplikationer.

Generelle komplikationer

 • Blødninger. Opstår der blødninger, kan det blive nødvendigt med en ny operation, enten med kikkert gennem munden eller som kikkertoperation i maven.
 • Betændelse. For at forebygge betændelse får du antibiotika i forbindelse med indgrebet.
 • Lungebetændelse. Forebygges ved at være mest muligt ude af sengen efter operationen.
 • Blodpropper. Forebygges med blodfortyndende medicin, støttestrømper og ved at være mest muligt ude af sengen efter indgrebet.

Specifikke komplikationer til Endoskopisk Gastric Sleeve

 • Lækage (utæthed) af mavesækken, hvor mavesaften løber ud i bughulen. Opstår der en lækage, kan det være nødvendigt med et nyt indgreb. Lækage giver ofte langvarige problemer, som kræver indlæggelse i flere uger.
 • Død. Indenfor det første år efter operationen er der en risiko på under 0,25 % for patienter yngre end 60 år og en betydelig øget risiko for patienter ældre end 60 år.
 • Smerter i maven, som ikke kan klares med smertestillende medicin, kan i sjældne tilfælde gøre det nødvendigt at fjerne trådene i den sammensyede mavesæk.
 • Galdesten pga. stort vægttab.
 • Hårtab.
 • Hudproblemer.

På dagen for indgrebet

Risiko for aflysning

Du kan risikere, at indgrebet bliver aflyst eller udsat til senere på dagen, hvis der opstår akutte eller uforudsete opgaver. Dette sker dog meget sjældent.

Når du møder

 • Du skal møde fastende og tørstende på det aftalte tidspunkt for indgrebet i Gastroenheden.
 • Du skal tage et bad hjemmefra og være omhyggelig med at rense navlen. Du må ikke smøre creme på huden efter badet.
 • Evt. behåring på maven og op til brystbenet fjernes med barbermaskine. Du må ikke bruge skraber. Du må ikke bære make-up, neglelak, kontaktlinser og piercinger.
 • Du får udleveret tøj og klæder om til det kirurgiske indgreb.
 • Du får udleveret den aftalte medicin af sygeplejersken og går selv ned til operationsstuen.
 • Tager du medicin, skal du medbringe den hjemmefra. Har du sukkersyge, skal du medbringe dit apparat til måling af blodsukker. Lider du af søvnapnø og bruger CPAP, skal du tage apparatet med og bruge det under indlæggelsen.
 • Medbring desuden badekåbe eller joggingbukser og hjemmesko.

Efter indgrebet

Endoskopisk Gastric Sleeve foregår i fuld bedøvelse. Efter indgrebet vågner du op på operationsstuen og skal selv kravle over i din seng. Du bliver herefter kørt til opvågningsafsnittet, hvor du vil blive observeret i nogle timer, inden du bliver kørt tilbage til sengeafsnittet.

Du får målt blodtryk, puls og temperatur i løbet af dagen og aftenen. Du får ilttilskud via et næsekateter, når du ligger i din seng. Din kontaktsygeplejerske observerer dig under indlæggelsen.

Væske

Du må gerne begynde at drikke: Vand, kaffe, te, light saft - i alt 500 ml. Drik langsomt og i små slurke. Desuden får du væske gennem drop i en blodåre. Du får udleveret et væskeskema, hvor du skal notere alt, hvad du drikker.

Hurtigt i gang igen

Allerede umiddelbart efter indgrebet er det vigtigt, at du kommer ud af sengen og er oppe mindst 4 timer. Fysisk aktivitet nedsætter risikoen for komplikationer som blodpropper og lungebetændelse. Du kan være oppe i flere omgange med hvileperioder indimellem. Du skal have støttestrømper på hele tiden under indlæggelsen.

Medicin mod smerter

Du får smertestillende medicin ud fra en fast plan.

Dagen efter indgrebet

Du skal være oppe mindst 6-8 timer. En speciallæge går stuegang i løbet af formiddagen. Du får information om, hvordan indgrebet er forløbet, og hvilke forholdsregler du skal tage i den følgende tid. Du bliver udskrevet 1-2 dage efter indgrebet, og du skal selv sørge for hjemtransporten.

Du får målt blodtryk, puls og temperatur i løbet af dagen.

Du skal følge den udleverede kostplan. Husk at notere alt, hvad du drikker, i det udleverede væskeskema.

Den koordinerende sygeplejerske kommer og taler med dig inden udskrivelsen og aftaler en telefonkonsultation efter udskrivelsen. Du får udleveret en kopi af notatet fra samtalen med overlægen og kontaktsygeplejersken ved udskrivelsen.
Vi sender et brev til din praktiserende læge efter udskrivelsen.

Hjemme igen

Medicin mod smerter

Hvis du har smerter efter udskrivelsen, kan du tage Panodil eller Paracetamol, der kan købes som håndkøbsmedicin. Du må ikke tage medicin som f.eks. Magnyl, Kodimagnyl, Brufen, Confortid, som kan skade mavesækkens slimhinde og give blødning. Dette gælder hele livet.

Tager du medicin f.eks. på grund af for højt blodtryk, sukkersyge eller astma, kan du forvente, at der skal ske ændringer i dosis efter operationen. Det sker i samråd med Medicinsk Afdeling og din egen læge.

Sygemelding

Vi anbefaler 3-4 ugers sygemelding efter operationen, også selv om du evt. har stillesiddende arbejde. Sygemeldingsperioden skal bruges til at lære at spise korrekt og til at lære din nye livsstil at kende.

I de første uger er du på speciel diæt, som kræver, at du har tid til at spise mange måltider og fokusere på, hvordan din mave reagerer.

Du skal undgå tunge løft i sygemeldingsperioden. Sygemelding aftales med din egen praktiserende læge.

Regelmæssig kontrol

Efter operationen er det nødvendigt med kontrol i Medicinsk Afdeling.
Du skal efter operationen følge de kostplaner, som diætisten har sammensat til dig. Du tilbydes opfølgende kontroller hos diætisten.

Hvis du får feber, tiltagende smerter eller ændring af smerterne efter udskrivelsen, skal du henvende dig til hospitalet. Du får udleveret et telefonnummer ved udskrivelsen.

Alkohol

Vi anbefaler, at du venter 3 måneder med at indtage alkohol for at fremme kroppens heling og genopbygning. Herefter kan du godt drikke alkohol, men vær opmærksom på, at du eventuelt tåler mindre mængder end før. Desuden indeholder alkohol en del kalorier.

Håret

Håret vokser langsommere end sædvanligt de første 6-9 måneder efter operationen pga. det hurtige vægttab. Kroppen reagerer ved at spare energi på mindre vigtige funktioner i kroppen. Når kropsvægten stabiliseres, vender hårvæksten tilbage til det normale.

Sexliv og graviditet

Der er ingen restriktioner i forhold til hvornår du må genoptage dit sexliv. Vi anbefaler, at du undgår at blive gravid de første 2 år efter operationen, hvor der er et stort vægttab.

Tilskud af vitaminer og mineraler

Du har et livslangt behov for tilskud af vitaminer og mineraler. Det anbefalede tilskud er en daglig multivitamin. Der kan på sigt opstå alvorlige mangeltilstande, hvis du ikke tager dette.

Ved konsultationer kontrollerer lægen dine blodprøver for at se, om du får den rette mængde tilskud, eller om du skal suppleres med andre.

Motion

Det er meget vigtigt at komme i gang med regelmæssig træning, når vægten reduceres. Motionen hjælper med at bevare og styrke muskelmassen og til at opnå og vedligeholde et stabilt vægttab. En krop med muskler giver en bedre forbrænding.

Efter udskrivelsen skal du bevæge dig 0,5-1 time hver dag. Med en skridttæller kan du holde øje med, om du bevæger dig nok, og den kan hjælpe til, at du får gået lidt flere skridt. Du kan f.eks. stå af bussen et stoppested inden, du ellers skal af.

Den første måned

I den første måned efter operationen kan det være svært at få tilstrækkelig næring, og i den periode anbefaler vi ikke hård fysisk træning. Vælg enten at gå, cykle, bruge motionscykel eller stavgang.

Efter 1-2 måneder

Når der er gået 1-2 måneder, og du er kommet godt i gang med at spise almindelig mad, er det godt, at du træner mere intensivt og regelmæssigt. På grund af overvægten er der både gode og mindre gode træningsformer. Vælg mellem gåture, cykling, svømning, vandgymnastik, styrketræning og motionsdans. Det er vigtigt, at du planlægger både konditionstræning og styrketræning.

Find motion, du kan lide

Det vigtigste er, at du finder en motionsform, der passer til dig, så du får lyst til at fortsætte træningen. Du kan evt. gå til motion sammen med nogle af dem, du går til kontrolvejning med, eller finde et specialhold, hvor du kan træne med andre overvægtige.

Støtte fra pårørende og netværk

Svær overvægt er kronisk, og det kirurgiske indgreb alene løser ikke problemet. Du skal igennem en krævende proces, og når du begynder at tabe dig, vil du måske ændre opfattelse af dig selv. Du oplever måske også ændrede reaktioner fra din omverden.

Vi anbefaler, at du søger støtte hos familie, venner og kolleger. Under forløbet får du mulighed for at tale med andre patienter, der forstår, hvad du går igennem. Du kan også finde støttegrupper på internettet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg gå på arbejde igen?

Vi anbefaler 3-4 ugers rekreation. Du har brug for tid til at lære din nye livsstil godt at kende, inden du også skal gå på arbejde.

Skal jeg holde op med at gå i byen?

Du kan godt deltage i middage og fester, men du kan kun spise små portioner. Du skal ikke drikke og spise samtidig.

Hvornår må jeg køre bil?

Du må sædvanligvis køre bil efter ca. 7 dage.

Hvornår må jeg flyve?

Du må ikke flyve i 7 dage efter operationen. Du må ikke flyve til udlandet i 3 uger efter operationen. Du skal altid henvende dig til dit forsikringsselskab, hvis du planlægger en udenlandsrejse indenfor 3-6 måneder efter operationen.

Hvad sker der med huden?

Du skal regne med, at det tager omkring 1,5-2 år, før du har en stabil vægt, og først derefter kan du evt. få foretaget en operation af den overskydende hud. Du kan blive henvist til plastikkirurgisk behandling af vores medicinske afdeling eller af din egen læge. Du kan tilbydes operation med offentlig betaling efter bestemte kriterier.

Mere information

Litteratur

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje
Sundhedsstyrelsens faglige retningslinje for plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab

Patientforeninger

Sundhedsstyrelsens sundhedsguide: www.sundhedsguiden.dk

Lægeråd om sundhed og sygdom: www.netdoktor.dk

Egne notater

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Redaktør