Kikkertundersøgelse af ankelled

Information om kikkertundersøgelse af ankelled.

Du har fået tilbudt en kikkertundersøgelse af ankelleddet i Ortopædkirurgisk Afdeling. I det følgende kan du læse om undersøgelsen, og forløbet før og efter.

I forbindelse med undersøgelse af dit ankelled, tilbyder vi en kikkertundersøgelse af dit ankelled.
I forbindelse med undersøgelse af dit ankelled, tilbyder vi en kikkertundersøgelse af dit ankelled.

Spørg, hvis du er i tvivl

Fødder er forskellige fra person til person, og derfor giver vi individuel behandling og vejledning til den enkelte patient. Informationerne i denne pjece kan derfor ikke fuldstændig give dig svar på, hvad der skal ske i dit tilfælde. Du må endelig spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvorfor får man smerter i ankelleddet?

Der kan være mange årsager til smerter i ankelleddet. Det mest almindelige er bruskskader, der typisk opstår efter brud eller kraftige forstuvninger af ankelleddet. Smerterne kan også være en følge af ledbåndsskader. En anden årsag kan være, at ankelleddet er løst, eller det kan være på grund af folder i slimhinden, der kan komme i klemme i ankelleddet (det kaldes impingement).

Hvordan behandles smerter i ankelleddet?

Det kan være vanskeligt at stille den korrekte diagnose ved at undersøge ankelleddet og ved hjælp af røntgenbillede. Derfor foretager vi ofte en MR-scanning af ankelleddet, inden vi træffer beslutning om en eventuel operation.

Desuden forsøger vi i en del tilfælde genoptræning, før vi afgør, om det er nødvendigt at operere. Ved hjælp af en kikkertundersøgelse kan lægen stille en diagnose eller få en diagnose bekræftet. I mange tilfælde kan man foretage operation via kikkerten, men kikkertundersøgelsen er ikke i sig selv helbredende. Helbredelse forudsætter, at man kan gøre noget ved den sygdom, undersøgelsen kan påvise. Er der fx omfattende bruskskader, kan sygdommen ikke helbredes. Finder man derimod en ledmus, kan den fjernes med det samme.

Kikkertundersøgelsen

Kikkerten føres ind i ankelleddet via to små huller (3-4 mm) på forsiden af ankelleddet. I stort set alle tilfælde kan diagnosen stilles, og en eventuel behandling gennemføres via de små huller. Det er dog indimellem nødvendigt at gøre hullerne til ankelleddet større, fx hvis der skal fjernes en større ledmus. Operationen varer ca. 45 minutter afhængigt af indgrebet.

Forventninger til operationen

80-85 % af patienterne bliver tilfredse med resultatet af operationen. Omkring 15 % af patienterne føler ikke, at de har opnået det resultat, de forventede. Ofte fordi de fortsat har smerter i en vis grad. Man skal være tålmodig i en periode på 3-6 måneder efter en kikkertundersøgelse, for i nogle tilfælde bliver tilstanden langsomt bedre.

Før operationen

Bedøvelse

Inden operationen taler du med en narkoselæge om den type bedøvelse, der vil blive brugt. Du får samtidig udleveret en folder om bedøvelse.

Hvad skal du selv gøre inden operationen?

Du skal have vasket dine fødder grundigt med sæbevand og undlade at smøre dem ind i creme, når du møder op til operation. Neglelak skal være fjernet. Vær opmærksom på, at hvis du har sår eller rifter på foden, skal du kontakte os, for det kan betyde, at operationen må udsættes.

På operationsdagen

Du møder til operation ved at henvende dig ved skranken i Dagkirurgisk Afdeling 141 i Center 1 i ambulatorieetagen. Det er vigtigt, at du kommer fastende. Du har hos narkoselægen fået udleveret en folder om bedøvelse, hvor du kan læse, hvordan du faster. Hvis du ikke faster, må vi aflyse operationen.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet, bliver du kørt hen på opvågningsstuen. Efter operationen vil man som regel være uden smerter i adskillige timer på grund af bedøvelsen, men man får supplerende smertebehandling, når der er brug for det. Du får information om, hvordan operationen er gået enten inden udskrivelsen eller ved den første kontrol i ambulatoriet.

Udskrivelse

Man udskrives som regel på operationsdagen. Hvis du kan udskrives samme dag, skal en anden hente dig, og der skal være en voksen hos dig til næste dag, fordi du har været bedøvet. Som oftest skal du selv arrangere din hjemtransport, men i visse tilfælde kan du være berettiget til dette.

Kom godt hjem

Efter operationen vil du blive informeret om eventuelle særlige forholdsregler, og du vil få at vide, hvornår du skal møde til kontrol i ambulatoriet, eller hvornår du skal gå til din læge. Efterbehandlingen afhænger af, hvilke forandringer der findes i forbindelse med operationen, og hvilket indgreb, der er foretaget i ankelleddet. Da vi udfører mange forskellige operationer, vil du få medgivet en skriftlig beskrivelse af netop din operation og den efterfølgende plan.

De første 3 dage efter en kikkertundersøgelse af ankelleddet bør man holde sig i ro. Man må kun støtte let på foden, og man skal undgå enhver form for bevægelse i ankelleddet. Hvis der foretages oprensning af en større brusklæsion på dit rulleben, vil det være nødvendigt med en walkerbandage i 3 uger. De første 4 uger må man kun støtte med 10-15 kg. Derefter kan du fjerne støttebindet, og du må begynde med forsigtig bevægetræning med stigende belastning.

Trådene fjernes efter ca. 12-14 dage hos din læge. Hvis du skal til kontrol i ambulatoriet, vil det som regel være efter 3-6 måneder.

Ved gennemsivning af forbindingen

Oplever du gennemsivning af blod eller pus, skal du kontakte Ortopædkirurgisk Ambulatorium på telefon 38 62 22 44 alle hverdage mellem kl. 8.00-15.00. Efter kl 15.00 skal du ringe til akuttelefonen i Region Hovedstaden på telefon 1813. I de fleste tilfælde er gennemsivningen så harmløs, at du kan vente, indtil du kan kontakte os i ambulatoriet.

Medicin mod smerter

Plejepersonalet taler med dig om din smertebehandling. Det er som regel nødvendigt med smertestillende medicin i 10-14 dage, hvor du fx tager Panodil 2 tabletter op til 4 gange dagligt. Derudover smertebehandler vi ofte med et gigtpræparat (fx Ipren, 400 mg, 3 gange dagligt indtil trådene fjernes).

Du kan forebygge hævelse

Holder du foden højt de første dage efter operationen, kan du modvirke, at foden hæver endnu mere. Det hjælper også på den dunkende smerte efter operationen. Det er gavnligt at hæve fodenden i sengen, når du ligger ned. Man kan forebygge hævelse og udvikling af en eventuel blodprop ved at vippe i ankelleddet og på den måde lave venepumpeøvelser – hvis bandagen tillader det. Ellers kan man skiftevis spænde og afspænde lægmusklen.

Bad

Bandagen må ikke blive våd, så du skal have en plastikpose om forbindingen, når du bader.

Genoptræning

Du får måske brug for fysioterapi. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Hvornår må jeg gå på arbejde igen?

Du kan forvente, at du har brug for 2-4 ugers sygemelding, afhængigt af hvilken slags arbejde du har.

Bilkørsel

Det er ikke forsvarligt at køre bil, så længe man ikke kan have en almindelig sko på.

Er du i tvivl om noget?

Hvis der opstår andre problemer eller har du spørgsmål til behandlingen, kan du kontakte ambulatoriet telefonisk (sen kontaktinformationer nederst).

Komplikationer efter operationen

Få procent af patienterne får komplikationer i form af overfladisk infektion, som behandles med antibiotika. Det er yderst sjældent, at infektionen spreder sig til selve ankelleddet, men sker det, kan det være en alvorlig komplikation. Det kan medføre en ny operation.

Omkring 5 % får påvirkning af en lille nervegren på forsiden af ankelleddet, og det kan give en følelse af, at huden på foden sover i det område, nerven forsyner. Det vil dog som regel klinge af.

Få procent udvikler en blodprop i venerne i det opererede ben. Det giver hævelse af benet og eventuelt let feber og smerte. Afhængigt af, hvor blodproppen sidder, behandler vi med blodfortyndende medicin.

Har du risiko for særlige komplikationer?

Nogle sygdomme og medicinske behandlinger giver en øget risiko for komplikationer. Det drejer sig fx om sukkersyge, leddegigt, alkoholisme og knogleskørhed, og derfor er det vigtigt, at du gør os opmærksom på, om du fejler noget og tager medicin. Du har fået tilsendt et spørgeskema, hvor vi blandt andet spørger om det.

Det bør du undgå

Undgå rygning

Rygning øger risikoen for komplikationer. Vi opfordrer på det kraftigste til, at du IKKE ryger.

Undgå gigtmedicin

Hvis du er i medicinsk behandling for leddegigt, anbefaler vi at holde pause med nogle typer af medicin (fx Embrel og Humira) op til operationen og i perioden efter, fordi det giver øget risiko for infektion. Du skal aftale det nærmere med din gigtlæge.

Vær opmærksom på rifter og sår

Du bedes kontakte os, hvis du op til operationen har sår eller rifter på anklen eller foden, da det kan betyde, at vi må udsætte operationen.

Afbud

Er du forhindret i at møde til operationen på det aftalte tidspunkt, bedes du hurtigst muligt meddele os det. Det gør du telefonisk (se kontaktinformationer nederst). Eller på mail: hvh-ortopaedkirurgi-afbud@regionh.dk.
Udebliver du fra operationen uden afbud, betyder det, at vi ikke kan nå at indkalde en anden til operation.

Redaktør