Kikkertoperation i knæet med evt. fjernelse af menisk

Du har fået foretaget en kikkertoperation i dit knæ. Du kan her læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på i tiden efter.

Du har fået foretaget en kikkertoperation i dit knæ. Du kan her læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på i tiden efter.

Om operationen

Dit knæled er blevet gennemgået ved hjælp af en kikkert. Hvis der er konstateret en skade i menisken, er den beskadigede del fjernet. Se i øvrigt operationsbeskrivelsen, hvor din operation er beskrevet i detaljer.

Kan der opstå komplikationer?

Nogle få patienter får en overfladisk sårinfektion, der behandles med antibiotika.
Få patienter udvikler en blodprop i venerne i det opererede ben. Det giver hævelse af benet og evt. feber og smerter. Afhængig af hvor blodproppen sidder, behandles der med blodfortyndende medicin.

Hvordan forebygger jeg infektion?

Undgå karbad og svømmehal til såret er lægt. Skift plaster, hvis der er gennemsivning, eller hvis plasteret er vådt.

Hvad gør jeg med forbinding og tråde?

Støttebindet tages af i aften, inden du går i seng.Plasteret må fjernes 24 timer efter operationen, og du må tage brusebad. Siver det fra såret, skal du sætte et nyt plaster på.
Trådene fjernes efter ca. 2 uger hos en sygeplejerske i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Du vil blive indkaldt via e-boks.
Hvis du bor langt væk, skal trådene fjernes hos din egen læge. Du skal selv bestille tid til dette.

Genoptræning

Det er vigtigt, at du allerede i morgen træner lårmuskler og laver venepumpeøvelser = bøje anklen og spænde lægmusklerne.
Du skal også allerede i morgen starte med dine øvelser, som du er blevet instrueret i før operationen. (Se det øvelsesprogram, som du har fået udleveret af fysioterapeuten eller på operationsdagen).
Det er vigtigt, at du tager den smertestillende medicin, så du kan lave dine træningsøvelser. Det vil fremgå af din operationsbeskrivelse, hvis du skal til træning hos en fysioterapeut.

Efter operationen

 • Der skal være en voksen person hos dig den første nat.
 • Du må ikke køre bil det første døgn. Du må køre bil igen, når det er forsvarligt.
 • Du skal støtte på det opererede ben, men det anbefales, at du holder dig i ro de første dage efter operationen.
 • Du kan genoptage arbejde efter ca. 1 uge, eller når du føler, at du kan. Ved fysisk tungt knæbelastende arbejde kan der gå længere tid, før du er klar

Smerter og hævelse efter operationen

 • Knæet vil ofte være spændt og hævet de første uger.
 • For at mindske hævelse og smerte kan du lægge kolde omslag på knæet ca. 20 min. ad gangen hver time. Brug evt. en pose frosne ærter. Læg altid et viskestykke omkring posen, så du ikke får forfrysninger.
 • De tabletter, du har hentet på apoteket, er i de fleste tilfælde tilstrækkelige til at behandle smerterne efter operationen.
 • Det er vigtigt, at du indtager den smertestillende medicin i den første tid efter operationen. Så får du færrest mulige gener, og du kan komme godt i gang med din genoptræning.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestillende medicin første gang: Kl._______________________________________________________________________________

 

Vi anbefaler, at du herefter tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på følgende faste tider:

Tablet Ibuprofen à 400 mg 1 tablet, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00  

Tablet Pamol à 500 mg 2 tabletter, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet Morfin à 10 mg ½-1 tablet, tages:
Ved behov, dog max. 4 tabletter i døgnet.  

Andet:______________________________

 

Hvem er min kontaktsygeplejerske?

_________________________________________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpas.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter i knæ eller læg.
 • Du oplever, at bandagen sidder for stramt.
 • Dit operationssår bliver rødt, varmt og hævet.

Ved problemer inden for det første døgn kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 38 62 10 41.
 • Efter kl 15:00 det første døgn skal du kontakte Akuttelefonen1813.

Ved problemer opstået efter første døgn kontaktes:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Ortopædkirurgisk Ambulatorium på telefon 38 62 22 44.
 • Efter kl 15:00 skal du kontakte Akuttelefonen 1813 eller egen praktiserende læge.
Redaktør