Jordemoderkonsultation i Familieambulatoriet

Information om jordemoderkonsultation i Familieambulatoriet.

Her kan du finde praktiske informationer om dit graviditetsforløb på Hvidovre Hospital.

Tegningen viser en familie.

Praktiske oplysninger

Din konsultationsjordemoder

Din konsultationsjordemoder er den jordemoder, som er ansvarlig for dit graviditetsforløb på Hvidovre Hospital. Hun koordinerer kontakten til f.eks. læge, ultralydsafdeling, andre hospitaler og sundhedsplejerske. Du møder jordemoderen ved dine jordemoderbesøg, hvor I i fællesskab planlægger dit graviditetsforløb.

Planen for antallet af undersøgelser er vejledende. Afhængigt af dit behov kan der planlægges flere eller færre undersøgelser. Vi anbefaler, at du så vidt muligt ikke ændrer din jordemodertid.

Du kan tale med jordemoderen om din fysiske og psykiske trivsel i graviditeten. Nogle gravide bruger jordemoderen meget til at få svar på spørgsmål og få vendt forskellige emner. Andre kommer kun for at få undersøgt, om graviditeten udvikler sig normalt. Hvad en konsultation kommer til at handle om, er forskelligt fra person til person og fra gang til gang. Jordemoderen vurderer barnets størrelse, hvordan barnet ligger og lytter hjertelyd ved alle jordemoderundersøgelse efter 28. uge.

Rygestop

SMS ”GRAVID” til Stoplinien mhp. støtte til rygestop. Se også roegfribaby.dk.

Vitaminer og kosttilskud

Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide at indtage følgende kosttilskud:

  • 400 mikrogram/d folsyre fra planlægning af graviditet til 12. graviditetsuge.
  • 40-50 mg/d ferrojern fra 10. graviditetsuge og resten af graviditeten.
  • 10 mikrogram vitamin D under hele graviditeten.
  • Eventuelt kalk (500 mikrogram/d) såfremt du ikke spiser/drikker en halv liter mejeriprodukter dagligt.

Find information på hjemmesiden

Du kan finde information om afdelingens tilbud og læse vores elektroniske pjecer på afdelingens hjemmeside www.hvidovrehospital.dk/baby. Find også information om graviditet på www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/graviditet.

Fødselsforberedelse

Vi tilbyder fødselsforberedelse i form af foredrag til alle førstegangsfødende. Læs mere om indholdet på www.hvidovrehospital.dk/blivklar og tilmeld dig hos sekretæren i jordemodercentret på tlf. 38 62 11 50.

Sammen med din jordemoder laver du en individuel fødeplan, hvor I planlægger dit fødselsforløb og dit barselsophold.

Yderligere information

Familieambulatoriet

Sekretær:

Ændring og afbestilling af tider
Telefon: 38 62 26 40
Telefontid: Kl. 8.00 - 15.00 alle hverdage

Jordemoder:

Ring eller skriv en SMS til din jordemoder, hvis du har spørgsmål, der ikke kan vente til næste undersøgelse. Du kan forvente svar i løbet af et par dage fra mandag til torsdag. Se telefonnummer i den blå boks. Ved akut opståede komplikationer skal du kontakte fødemodtagelsen.

Log på minsundhedsplatform.dk

minsundhedsplatform.dk kan du bl.a. følge med i din behandling og se prøvesvar. Hvis du har spørgsmål til din behandling, kan du også skrive direkte til den afdeling, du er tilknyttet. Du logger på minsundhedsplatform.dk med NemID.

Jordemodercentret

Sekretær:

Tilmelding til ”Bliv klar”
Telefon: 38 62 11 50
Telefontid: Kl. 8.00 - 15.00 alle hverdage

Fødemodtagelsen

Hvidovre Hospital, Afsnit 346
Telefon: 38 62 28 33 (jordemoder) døgnet rundt
Du finder os i Center 3, ambulatorieetagen.

Når du skal føde, skal du ringe til Fødemodtagelsen. Det samme gælder, hvis du har akut opståede problemer i din graviditet efter graviditetsuge 20. Før uge 20 skal du henvende dig til Akuttelefonen 1813 eller din egen læge.

Du skal altid ringe inden, du kommer, så vi er klar til at tage imod dig.

Svangreambulatoriet og Ultralydklinikken

Hvidovre Hospital, Afsnit 451 og 449 Telefon: 38 62 25 45 kl. 8.00 - 15.00 (svangreambulatoriet) og 38 62 61 11 kl. 8.00 - 15.00 (ultralydklinikken). Du finder os i Center 4, ambulatorieetagen. Du skal selv bestille tid til 19.-20. ugersscanning, hvis ikke du har fået en tid tilsendt i e-Boks eller har fået tid i forbindelse med nakkefoldsscanningen.

Ammeambulatorium

Hvidovre Hospital, afsnit 426 Hver dag mellem kl. 8.00-10.00 kan du tale direkte med en ammespecialist på telefon: 38 62 34 34.
Du finder os i center 4, 2. sal.

Du kan få rådgivning i løbet af graviditeten, hvis du har haft et kompliceret ammeforløb i en tidligere ammeperiode, eller hvis du har fået opereret dine bryster større eller mindre. Du kan også få vejledning, hvis du har problemer den første tid efter fødslen og endnu ikke har fået kontakt med sundhedsplejersken.

TrygMor - telefonisk rådgivning

Telefon: 38 63 63 63
Hver mandag og torsdag fra kl. 9.00 - 12.00.

Personlig og lægefaglig vejledning til gravide og ammende om brug af medicin, naturmedicin og rusmidler af vores rådgivningsteam.

Vil du vide mere

Konsultationsjordemoder:

_______________________________________________

Telefon (skriv gerne SMS):

_______________________________________________

Redaktør