Isolation ved luftvejssymptomer

Information om isolation ved luftvejssymptomer.

Dit barn er indlagt på Børne- og Ungeafdelingen og er isoleret, fordi barnet har symptomer, som kan være tegn på Covid-19. Derfor er vi nødt til at tage særlige forholdsregler.

Illustrationen viser dråbe- og kontaktsmitte.

Hvad betyder det, at dit barn er isoleret?

Dit barn er isoleret for at undgå, at han/hun smitter andre børn på Børne- og Ungeafdelingen. Forskellige sygdomme smitter på forskellige måder. De hyppigste smitteformer er: Kontaktsmitte og dråbesmitte. Covid smitter ved både kontakt- og dråbesmitte. Personalet på afdelingen bærer særlige værnemidler (F.eks. engangshandsker, engangsovertrækskittel og mundbind/visir) på isolationsstuen. Det gør de for at undgå, at bære smitten videre til andre patienter på afdelingen.

Håndhygiejne

Det er vigtigt at have god håndhygiejne. Sprit derfor dine hænder af ofte. Deler I stue med andre, er det vigtigt at bruge håndsprit før og efter, I rører noget, f.eks. vægte, håndvask, borde mm. og spritte tingene af med en desinficerende serviet før og efter brug. Det gælder også, hvis I deler toilet.

Forholdsregler ved isolation:

  • Der må være 2 faste pårørende hos barnet. Tag derfor stilling til, hvem de 2 pårørende er.
  • Både barn og pårørende skal blive på patientstuen, så længe barnet er isoleret.
  • Pårørende skal gå direkte til og fra patientens sengestue og kun opholde sig på stuen under besøget.
  • Benyt venligst toilettet ved receptionen, husk håndvask og brug af håndsprit før og efter besøg samt desinfektion af toilettet.
  • Hvis I har brug for at kontakte personalet under besøget, skal I bruge patientkaldet/ klokkesnoren, f.eks. ved behov for drikkevarer eller medicin til patienten.
  • Pårørende og indlagte over 12 år skal bære mundbind under hele indlæggelsen. Børn under 12 år opfordres også til at bruge mundbind, hvis det er muligt.
  • Undgå nær ansigt til ansigt kontakt.
  • Hold afstand på mindst 1-2 m til personale og andre patienter.

Udskrivelse

Når du forlader stuen, eller afdelingen, er det vigtigt, at du går direkte hjem og ikke rører ved noget.

Redaktør