Isolation

Vedledning til forældre hvis barn er indlagt på Børne- og Ungeafdelingen og er isoleret.

Denne pjece henvender sig til dig, hvis barn er indlagt på Børne- og Ungeafdelingen og er isoleret.

Hvad betyder det at dit barn er isoleret?

Dit barn er isoleret for at undgå, at han/hun smitter de andre børn på Børne- og Ungeafdelingen. I enkelte tilfælde isoleres børn, der er særligt modtagelige for smitte. Lægen/plejepersonalet vil fortælle dig, hvad dit barn er isoleret for. Forskellige sygdomme smitter på forskellige måder. De hyppigste smitteformer er: Kontaktsmitte og dråbesmitte.

Det, dit barn er isoleret for, smitter via: 

Illustration over kontaktsmitte.

Kontaktsmitte (direkte eller indirekte kontakt).

Illustration over dråbesmitte.

☐ Dråbesmitte (ved nys, hoste og tale udslynges dråber fra de øvre luftveje).

Personalet på Børne- og Ungeafdelingen bærer særlige værnemidler (fx engangshandsker og engangsovertrækskittel) på isolationsstuen. Det gør de for at undgå, at smitten bæres videre til de andre syge børn på afdelingen.

Generelle forholdsregler ved isolation:

  • Dit barn skal blive på patientstuen, så længe han/hun er isoleret.
  • Hvis du som forælder vil gå ud på gangen for fx at hente kaffe/te fra kaffevognen eller egen mad fra forældrekøkkenet, skal du iføre dig disse værnemidler:
    • Ved kontaktsmitte skal du anvende: Engangshandsker og engangsovertrækskittel.
    • Ved dråbesmitte skal du anvende: Engangshandsker, engangsovertrækskittel og maske.

Du finder handsker, overtrækskittel og maske i den gule isolationsvogn på gangen eller i ”sluserummet” mellem stuen og gangen. Handsker, overtrækskittel og maske er engangsmaterialer og skal derfor smides ud i skraldespanden på stuen efter brug.

Håndhygiejne

Ved alle smitteformer er det vigtigt at have god håndhygiejne, hvilket indebærer, at du gnider hænderne ind i håndsprit, inden du forlader stuen.

Hvis I deler stue med andre familier, er det vigtigt, at du anvender håndsprit før og efter, du rører ved genstande, fx malkemaskiner og vægte, der bruges af de øvrige familier, og at du spritter genstandene af med en desinficerende serviet før og efter brug. Hvis I deler badeværelse med andre familier, skal I desinficere hænderne med håndsprit før og efter brug.

Besøgende/Cafeteriet/Vandrehallen

Hvis du går direkte ud i Cafeteriet/Vandrehallen og ikke rører ved noget på gangen, behøver du ikke at anvende handsker, overtrækskittel og maske, men det er vigtigt, at du anvender håndsprit, inden du forlader stuen. Besøgende, der går direkte fra Vandrehallen ind på stuen og ikke opholder sig eller rører noget på gangen, behøver ikke at anvende handsker, overtrækskittel og maske, men også her er det vigtigt, at hænderne desinficeres med håndsprit, inden stuen forlades. Besøgende, der har været inde på isolationsstuen, må ikke opholde sig på gangen eller legestuen uden værnemidler.

Bestik og service

Bestik og service, der har været inde på isolationsstuen, må ikke placeres på den urene madvogn på gangen, men skal bæres ud af stuen af personalet.

Rengøring

Det er vigtigt, at du rydder op og samler dine ting på stuen, så rengøringspersonalet kan komme til at gøre rent på fx borde og gulvet.

Redaktør