Intensivt Observationsafsnit

Information om indlæggelse på det Intensive Observationsafsnit.

Denne pjece er relevant for dig, som for en periode skal ligge på det Intensive Observationsafsnit.

Velkommen til afsnit 322

I afsnit 322 undersøger og behandler vi patienter, der i en periode har brug for ekstra overvågning.

Det kan virke overvældende at komme ind på en intensiv afdeling, blandt andet fordi der er så meget teknisk udstyr på stuerne. Alligevel vil du opleve en tryg atmosfære i afdelingen. Der er mere personale end på en almindelig afdeling, og hvad enten du er patient eller pårørende, er vi parate til at lytte, vejlede og rådgive dig.

Vi lægger vægt på, at patienter og pårørende føler sig godt informeret. I skal endelig spørge, hvis der er noget I har brug for at tale med os om.

Stuegang

Der er stuegang om formiddagen og i løbet af dagen, hvis der er behov for det. Ved stuegang kan du få svar på de spørgsmål, du måtte have om din sygdom og om den plan, som lægen har lagt.
Planen står i journalen. Du kan få en kopi af journalen, og vi kan også tilbyde at gennemgå den sammen med dig.

Der er plejepersonale på afdelingen døgnet rundt, og du kan altid spørge dem, hvis der er noget, du er i tvivl om. Når lægerne går stuegang, er der altid en sygeplejerske med, som følger op på den plan, der er blevet lagt for din behandling. Hvis du ønsker det, kan dine nærmeste pårørende blive inddraget. Det kan ske til stuegang, eller vi kan aftale et andet tidspunkt for en lægesamtale.

Kosten er en del af behandlingen

Når man er syg, har kroppen brug for ekstra næring for at komme til kræfter. Det er især vigtigt at få ekstra tilskud af protein. Derfor vil du blive tilbudt drikke, som indeholder ekstra protein.

Hvis du har lyst til og kan spise almindelig mad, kan du anvende hospitalets á la carte mulighed.

Vi fører nøje regnskab med, hvad den enkelte patient spiser og drikker. Det hjælper os til at fastlægge den bedste pleje og behandling.

Diætist

Når man har problemer med maven, går det ofte ud over appetitten. Hvis du får problemer med appetitten og gerne må spise, har du mulighed for at tale med en af hospitalets diætister. I samarbejde med diætisten kan du sammensætte en god og næringsrig kost, der passer til netop dine behov.

Medicin

Lægen ordinerer den medicin, du bør have i forbindelse med indlæg- gelsen. Du får information om, hvordan medicinen virker, og om der er nogle bivirkninger, du skal være opmærksom på. Hvis du er vant til at tage medicin, vil lægen gerne vide hvilken. Det gælder også natur- medicin.

Overflytning til et andet sengeafsnit

Når lægerne vurderer, at du ikke længere har behov for ekstra over- vågning, bliver du overflyttet til et andet sengeafsnit i Gastroenheden. Her bliver der fulgt op på den behandlingsplan, der allerede er lagt. Det sker i tæt samarbejde mellem de to afdelinger.

Hjem igen

Hvis lægen vurderer, at du kan udskrives, lægger vi sammen en plan for, hvad der videre skal ske, f.eks.:

 • Fortsættelse af behandlingen.
 • Aftale om en ny tid i ambulatoriet.
 • Opfølgning hos egen læge.

Har du givet informeret samtykke til videregivelse af sundhedsoplysninger, vil din egen læge modtage en kort skriftlig information om indlæggelsenbehandling.

Mest til de pårørende

Besøgstid

Der er fri besøgstid på afdelingen. Dog beder vi pårørende om at tage hensyn til de andre patienter. Det er bedst, hvis I kontakter plejepersonalet, inden I går ind på stuen. Patienten kan være i gang med at blive plejet eller behandlet, og det kan virke ubehageligt, hvis der pludselig kommer uanmeldt besøg.

Patienten kan også være overflyttet til en anden stue eller afdeling, hvilket kan give anledning til misforståelser og unødig bekymring. I er altid velkomne til at ringe til afdelingen på tlf. 38 62 22 18.

Overnatning

Der er mulighed for at overnatte hos en patient, hvis I aftaler det med personalet. Ønsker I at benytte jer af denne mulighed, har vi som regel mulighed for at oprede en ekstra seng på stuen.

Lægesamtale

Når et familiemedlem eller en ven bliver indlagt på et intensivt observationsafsnit, kan det give anledning til bekymring hos de pårørende. En samtale med en læge fra afdelingen vil ofte give svar på nogle af de spørgsmål, man måtte have. Ønsker I at benytte jer af tilbuddet om lægesamtale, kan I henvende jer til personalet.

Hvis patienten er ved bevidsthed, skal han eller hun give samtykke til, at samtalen finder sted.

Vi håber, at dit ophold hos os vil være tilfredsstillende både for dig og dine pårørende.

Personlig rådgivning

Patientvejleder

Patientvejlederen står til rådighed for patienter og pårørende, der har brug for råd og vejledning. Det kan dreje sig om:

 • Patientrettigheder.
 • Behandlingstilbud.
 • Frit sygehusvalg.
 • Klager.
 • Søge erstatning.

Patientvejlederen kan også hjælpe dig med at afklare problemer, der kan være opstået i forbindelse med din kontakt til hospitalet. Du kan henvende dig anonymt og uforpligtende. Patientvejlederen har tavshedspligt.

Patientvejlederen har kontor i Vandrehallen mellem Center 2 og Center 3. Er du sengeliggende, kan patientvejlederen også komme til dig på afdelingen.

Træffetid:

 • Mandag - torsdag kl. 10.00 - 13.00.
 • Fredag kl. 10.00 - 12.00.

Du er velkommen til at henvende dig hos patientvejlederen, men for ikke at gå forgæves er personlig henvendelse dog bedst efter aftale på tlf. 38 66 66 42 eller på patientkontorhvidovre@regionh.dk.

Socialrådgiver

Socialrådgiveren kan give råd og vejledning om eventuelle sociale og økonomiske spørgsmål i forbindelse med din indlæggelse. Det kan f.eks. dreje sig om:

 • Sygedagpenge.
 • Medicintilskud.
 • Hjælpemidler.
 • Pension.

Plejepersonalet eller den behandlende læge på afdelingen kan skabe kontakt til socialrådgiveren for dig.

Hospitalspræst

Hospitalspræsten står til rådighed for patienter og pårørende, der har brug for én at tale med. Det kan f.eks. dreje sig om:

 • Personlige problemer.
 • Sorg og kriser.
 • Religiøse spørgsmål.

Præsten kan desuden hjælpe dig med at etablere kontakt til en anden præst eller en repræsentant fra et andet trossamfund.

Præsterne har tavshedspligt og ingen pligt til at registrere, hvem der henvender sig, eller hvad samtalen drejer sig om.

Træffetid:

Marianne Thestrup Jensen:

 • Mandag - torsdag kl. 09.00 - 15.00.
 • På tlf. 38 62 22 84.

I samme tidsrum kan præsten træffes på præstekontoret i afsnit 204, som ligger overfor kirken i Vandrehallen mellem center 2 og 3.

Faciliteter

7-Eleven

Der ligger en 7-Eleven i Vandrehallen hvor patienter og pårørende kan købe fastfood, salater, frugt, drikkevarer, slik, små gaver osv. 7-Eleven har åbent alle ugens dage fra kl. 06.00 - 22.00.

Frisør

I Vandrehallen mellem center 2 og 3 ligger frisørsalonen Eken Hairstyle. Ring til frisørsalonen på tlf. 36 75 70 19 for at få oplyst priser og bestille tid. Frisøren har åbent mandag - fredag kl. 10.00 - 15.30.

Informationen

Informationen ligger ved hospitalets hovedindgang. Informationen kan kontaktes på tlf. 38 62 38 62.

Kirke

Maria Magdalene Kirken ligger mellem center 2 og 3, og er åben hele døgnet.

Rygning

Hvidovre Hospital er røgfrit både indendørs og udendørs.

Tolk

Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og samtaler på hospitalet. Tolken bestilles af personalet.

Værdigenstande

Du kan få opbevaret penge og værdigenstande i Informationen. Hospitalet er kun ansvarlig for de værdigenstande, som er afleveret og deponeret i Informationen. Vi anbefaler, at du ikke medbringer for mange penge eller værdigenstande.

Redaktør