Information til patienter som skal akut opereres i maven

Information til patienter som skal akut opereres i maven.

Velkommen i Akut Modtagelsen Du er blevet akut indlagt og skal opereres i din mavetarm-region. Vi beskriver her i hovedtræk, hvordan forberedelsen til din operation vil forløbe.

Hvad vil der ske i Akut Modtagelsen?

I Akut Modtagelsen bliver du modtaget af en sygeplejerske, som vil spørge til, hvordan du har det og foretage målinger af bl.a. blodtryk, puls, temperatur og iltmætning i blodet. Herefter vil du blive undersøgt af en læge.
Du må ikke spise eller drikke.
Hvis du har behov for smertestillende medicin, vil sygeplejersken give dig det. Hvis du har familie eller venner med til indlæggelsen, kan det være en god idé, at de også læser denne information, så de kan hjælpe og støtte dig i forløbet. Afhængigt af din særlige situation, vil du få foretaget følgende i Akut Modtagelsen:

 • Blodprøvetagning.
 • Hjertekardiogram.
 • Iltkateter i næsen.
 • Kanyle i en blodåre i armen (drop) til væske, antibiotika eller anden medicin.
 • Plastikslange i spiserøret for at tømme maven.
 • Blærekateter.
 • Skanning af maven.
 • Støttestrømper og blodfortyndende medicin.
 • Markering på huden til placering af stomi, såfremt det bliver nødvendigt.
 • Samtale med narkoselæge.

Din læge og sygeplejerske vil informere dig yderligere om din operation og forløbet. Hvis ikke der er plads på operationsgangen med det samme, vil du af en portør blive kørt på opvågningen.

Hvad vil der ske på opvågningen?

Hvis du endnu ikke er blevet opereret, vil en sygeplejerske fortsætte forberedelsen til din operation sammen med en læge. Mangler du at få foretaget undersøgelser/behandling inden operationen, vil det også foregå her.

Derudover vil du få foretaget følgende på opvågningen:

 • Overvågningsapparat tilsluttet.
 • Yderligere en kanyle i en blodåre, så vi kan følge dit blodtryk.
 • Anlæggelse af tynd plastikslange i ryggen (epiduralkateter) til bedøvelse og smerte- behandling (Plastikslangen er tynd, som en fiskesnøre, og du kan uden at mærke den ligge på ryggen).

Bliver du kørt direkte til din operation, foretages ovenstående i stedet på operationsstuen.

Hvad vil der ske efter operationen?

Efter operationen vil du komme på opvågningen igen, hvor dine pårørende er velkomne til at besøge dig. Afhængigt af, hvordan du har det, vil du blive på opvågningen i op til 24 timer. Narkoselægen vurderer, hvornår du kan flyttes til et sengeafsnit på Mavetarmkirurgisk Afdeling.

Redaktør