Information til forældre vedrørende tilbud om socialrådgiverbistand

Vedledning til forældre vedrørende socialrådgiverbistand.

Når dit barn er indlagt, er der række muligheder for at få støtte. På Hvidovre Hospitals Børne- og Ungeafdeling har vi en socialrådgiver tilknyttet, som tilbyder råd og vejledning i forhold til, hvilke støttemuligheder der findes efter gældende lovgivning.

Hvis du, som forælder, har behov for en samtale med afdelingens socialrådgiver, skal du kontakte plejepersonalet eller lægen på afdelingen, som formidler kontakten til socialrådgiveren.

Socialrådgiverbistand tilbydes, hvis du, som forælder, fx oplever:

  • At mangle overblik over den aktuelle situation og har brug for vejledning i, hvilke orlovsmuligheder der findes i forbindelse med dit barns indlæggelse/behov for pasning i hjemmet.
  • At være i tvivl om lovgivningen og hvilke støttemuligheder der findes, når dit barn har en alvorlig/kronisk sygdom. Fx vejledning om handicapkompenserende ydelser, såsom merudgifter §41, aflastning samt medicintilskud.
  • At have brug for vejledning i at navigere i det kommunale og regionale system.
  • At være i tvivl om reglerne omkring skolefravær, i forbindelse med dit barns alvorlige/kroniske sygdom.
  • At have brug for praktisk støtte og hjælp til at skabe kontakt til bopælskommunen eller Udbetaling Danmark for hurtigt at få etableret relevant støtte og hjælp via det offentlige system.

Socialrådgiveren på Hvidovre Hospitals Børne- og Ungeafdeling har ingen beslutningskompetence eller myndighedsbeføjelser. Det er din bopælskommune, som har kompetencerne og ansvaret for at iværksætte den rette støtte og hjælp efter gældende lovgivning.

Redaktør