Information om barselsorlov

Indlæggelsesbeviset udleveres af afdelingens sekretær.

Mor:

Mors barselsorlov træder i kraft den dag jeres barn bliver født, og barselsorloven forlænges svarende til det antal dage barnet er indlagt, dog maks. forlængelse op til 3 måneder (§14). Tidligt hjemmeophold (THO) betragtes som ambulante besøg og ikke som indlæggelse.

Far:

Hvis jeres barn er indlagt mere end 12 dage, kan far være berettiget til dagpenge (afhængig af fars ansættelsesforhold) svarende til §26 i barselsloven.
Fars barselsorlov ophører, når jeres barn forlader afdelingen. Kun i særlige tilfælde, hvor mors eller barnets tilstand kræver det, kan far søge om yderligere forlængelse af barselsorlov.
Arbejdspladsen indberetter fars fravær til Udbetaling Danmark.
Indlæggelsesbevis til Udbetaling Danmark kan udleveres ved sekretær i Neonatalafsnittet.

Redaktør