Indlæggelse efter ortopædkirurgisk operation

Vejledning til forældre vedrørende barnets indlæggelse efter en ortopædkirurgisk operation.

Efter jeres barn er blevet opereret, indlægges barnet i Børneafdelingen, afsnit 415, gruppe 8.

Velkommen til gruppe 8

Under indlæggelsen forventer vi, at enten mor og/eller far er hos barnet. Af pladsmæssige hensyn er det dog kun den ene forælder, som kan overnatte i afdelingen.

Følger efter operationen

I tiden lige efter operationen, kan der kortvarigt opstå følgevirkninger. Det vil oftest være:

  • Forstoppelse, som dels skyldes den medicin dit barn har fået under operationen, dels at jeres barn ligger i sengen i flere dage.
  • Hvis jeres barn lider af spasticitet, kan det være nødvendigt at give eller øge dosis af muskelafslappende medicin.
  • Hvis jeres barn til daglig har problemer med vejrtrækningen, kan dette forværres kortvarigt i forbindelse med operationen. Derfor kan det blive nødvendigt at øge dosis af den vanlige medicin og/eller give tilskud af ilt. Det er derfor vigtigt, at I medbringer de hjælpemidler, som I bruger hjemme. Dette gælder især, hvis jeres barn bruger hostemaskine.
  • I forbindelse med operationen og forløbet bagefter vil vi så godt som muligt sikre, at jeres barn ikke har/får smerter. Det kan dog ikke helt undgås, at jeres barn kortvarigt vil opleve smerter. Det kan fx ske når jeres barn skal vendes eller på anden måde flyttes i sengen. Jeres barn kan udfra skalaen (Visuel Analog Skala) på næste side, være med til at fortælle, hvor ondt det gør.

Medicin

I skal medbringe den medicin og de hjælpemidler, som jeres barn bruger til daglig, da vi forventer, at I selv giver jeres barn medicin under indlæggelsen, medmindre vi aftaler noget andet. Der er mulighed for at opbevare jeres egen medicin, så den er forsvarligt låst inde. Hvis jeres barn får anfaldsdæmpende medicin, er det meget vigtigt, at I under indlæggelsen giver medicinen på de tidspunkter, I også giver den hjemme.

Hygiejne

I skal medbringe jeres barns daglige toiletsager og hudplejemidler. Det gælder også bleer, hvis jeres barn bruger bleer, der er specielle eller større end almindelige børnebleer.

Mad og drikke

Vi kan tilbyde mad og drikke til en medindlagt forælder. I er også velkomne til at medbringe jeres egen mad og drikkevarer. Det kan opbevares i et køleskab i afdelingen. Der er ikke mulighed for at lave mad i afdelingen, men vi har en mikroovn til at varme mad i.

Det er altid muligt at købe mad, drikke og snacks i hospitalets automater og i 7-Eleven, som ligger i center 3 i Vandrehallen og har døgnåbent.

Billedet viser en visuel analog skala.
Visuel Analog Skala.
Billedet viser et FLACC-skema, som er en skala, hvor barnets medvirken ikke er nødvendig.
Vi kan også anvende en skala, hvor barnets medvirken ikke er nødvendig, som kaldes et FLACC-skema.

Legetøj og spil

Det er en god idé at medbringe sengetøj, sovedyr, film, musik eller andet, som jeres barn kender og er tryg ved.

Stuegang

Enten en ortopædkirurg eller en børnelæge vil tilse jeres barn under indlæggelsen. Dog ikke hver dag, hvis der ikke er behov for det. Der er altid en børnelæge på vagt, som kan tilkaldes, hvis der opstår behov for det.

Genoptræning

Efter operationen starter genoptræningen med barnet enten samme dag eller dagen efter. Vi følger den plan, som efter lægens anvisning er lagt af fysioterapeuten og/eller ergoterapeuten. Der udleveres de hjælpemidler, der er brug for. I vil få en genoptræningsplan udleveret inden I tager hjem. I genoptræningsplanen står, hvor den videre træning finder sted.

Udskrivningsamtale

Når jeres barn er klar til at blive udskrevet, laver vi en udskrivningssamtale, hvor vi gennemgår den videre plan for jeres barn. Det kan være ændringer i medicin, ændringer i kost, ambulante aftaler og lignende. I vil få udleveret en kopi af udskrivningssamtalen inden I tager hjem.

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at henvende jer til personalet. Vi håber, at indlæggelsen forløber tilfredsstillende. Hvis ikke, eller hvis der er noget, I er utrygge ved, så sig det til os.

Redaktør