Igangsættelse af fødslen med Angusta

Fødslen kan sættes i gang med medicinen Angusta, der skal tages hver 2. time. Der kan være bivirkninger ved medicinen.

Det skal du være opmærksom på

Kontakt os ved veer, blødning, vandafgang eller ved mindre liv

Du skal kontakte os med det samme, hvis du får veer eller andre smerter, hvis du begynder at bløde, hvis fostervandet går, eller hvis du mærker mindre liv.
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

Igangsættelsen

Notér, hvornår du tager dine piller

Du skal sluge 1 pille med 25 mikrogram misoprostrol (Angusta) hver 2. time.
Notér klokkeslæt i skemaet, hver gang du tager en pille.

DatoTidspunktStedHvad tid har du taget pillen?
    
    
    
    
    
    
    
    


Medbring dette skema til din næste aftale.

Du kan få bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (hyppighed: flere end 1 ud af 10 personer får bivirkningen):

 • Grønt fostervand.
 • Blødning efter fødslen.

Almindelige bivirkninger (hyppighed: op til 1 ud af 10 personer får bivirkningen):

 • Diarré.
 • Kvalme og opkastninger.
 • Feber og kuldegysninger.
 • For hyppige eller for kraftige veer.

Ikke almindelige bivirkninger (hyppighed: op til 1 ud af 100 personer får bivirkningen):

 • Unormal hjerterytme hos barnet, før det fødes.
 • Lav Apgar-score hos barnet.

Meget sjældne bivirkninger (antal ikke kendt):

 • Svimmelhed.
 • Løsning af moderkagen før barnets fødsel.
 • Bristet livmoder.
 • For lidt ilt i blodet hos barnet.
 • Kramper hos barnet efter fødslen.

Din næste aftale

Du skal møde igen på Akutmodtagelsn for gravide, afsnit 346 den ___/___-20___ kl. ___:___

Redaktør