Igangsættelse af fødslen efter tidligere kejsersnit

Der kan være forskellige årsager til, at der anbefales igangsættelse af fødslen. Der findes forskellige måder at sætte fødslen i gang på.

Kort om igangsættelse af fødslen

25 % af alle gravide får sat fødslen i gang. Der kan være forskellige årsager til, at vi anbefaler dig at få sat fødslen i gang. Den mest almindelige årsag er, at du er gået 10-13 dage over din terminsdato. Andre årsager kan være svangerskabsforgiftning, diabetes, leverpåvirkning, forhøjet blodtryk eller mistanke om, at barnet ikke vokser, som det skal.

En igangsættelse kan give hyppige plukkeveer, der trods smerter og ubehag ikke sætter fødslen i gang, men kan øge behovet for smertelindring. Jo kortere og blødere din livmoderhals er, jo mindre skal der som regel til for at sætte fødslen i gang.

Enkelte gange lykkes det ikke at få fødslen i gang inden for det ønskede tidsrum. I denne situation vurderer lægen dit forløb sammen med dig. I vurderer, om igangsættelsen kan fortsætte, eller om du skal have foretaget et kejsersnit.

Gradvis modningHindeløsning, i sjældne tilfælde ballonkateter
IgangsættelsePrikke hul på fosterhinderne.
Veer bliver regelmæssige, eventuelt med ve-drop.
Aktiv fødselLivmodermunden åbner sig.
Du presser barnet ud.


Du har tid til igangsættelse på Akutmodtagelsen for gravide, afsnit 346

den __ /__ - 20 __ kl.__:__

Kontakt os, hvis du inden din aftale får veer, eller hvis fostervandet går.

Vi undersøger dig inden igangsættelsen

Inden fødslen sættes i gang, mærker en jordemoder med fingrene, hvor lang og åben din livmoderhals er. På den måde kan hun vurdere, hvordan igangsættelsen bedst kan foregå.

Du bliver også ultralydsskannet for at sikre, at dit barn stadig ligger med hovedet nedad, og vi måler barnets hjerterytme med CTG-registrering.

Hindeløsning

Hvis din livmoderhals allerede er afkortet, kan jordemoderen med fingrene løsne det nederste af fosterhinderne fra livmodervæggen. Det kan i nogle tilfælde sætte veerne i gang.
Nogle kvinder synes, det er ubehageligt at få løsnet hinder, og det kan bløde lidt og give flere plukkeveer.

Metoder til igangsættelse 

Prikke hul på fosterhinderne

Når livmoderhalsen er afkortet, og livmodermunden er begyndt at åbne sig, kan jordemoderen prikke hul på fosterhinderne. Det kan føles ubehageligt for dig, men barnet mærker det ikke.
Når vi har prikket hul på fosterhinderne, beder vi dig om at gå lidt rundt. Det kan hjælpe til, at der kommer veer. Hvis du ikke får veer i løbet af nogle timer, vil vi som regel give dig et drop med ve-stimulerende medicin.

Hvis barnets hoved ikke står fast i bækkenet, kan navlesnoren i sjældne tilfælde falde ned foran barnets hoved, når der prikkes hul på fosterhinderne, så barnets hjerterytme påvirkes. Hvis det sker, er det nødvendigt at lave et akut kejsersnit.

Ve-stimulerende medicin

Hvis dine veer udebliver, eller hvis de ikke er effektive, kan vi give dig medicin, der stimulerer veerne. Du får medicinen sammen med saltvand gennem et drop i en blodåre på din hånd. Droppet løber langsomt, og vi kan øge styrken gradvist efter behov og sikre passende pauser mellem veerne. Når veerne bliver kraftigere, vil din livmodermund åbne sig mere op. Det er forskelligt, hvor længe der går, før medicinen virker.

Der kan være bivirkninger ved medicinen, fx kvalme, opkastning, hovedpine og hjertebanken. Medicinen kan også give veer med meget korte pauser. Det kan vi regulere ved at skrue ned for droppet eller slukke det helt.

Ballonkateter

Hvis din livmoderhals er fast og lukket, kan vi i sjældne tilfælde lægge et ballonkateter op i din livmoderhals. Et ballonkateter er en blød gummislange med to balloner for enden. Vi fylder ballonerne med saltvand, så de trykker på livmoderhalsen. Kateteret modner og blødgør på den måde livmoderhalsen, så den bliver afkortet og begynder at åbne sig.

Ballonkateteret skal ligge i cirka 12 timer. Når kateteret fjernes, vil det som regel være muligt at prikke hul på fosterhinderne.
For nogle kvinder føles det ubehageligt at få lagt kateteret op, og nogle får menstruationslignende smerter eller plukkeveer. I enkelte tilfælde sætter det veerne i gang.

Vi registrerer barnets hjerterytme og undersøger dig undervejs

Vi overvåger barnets hjerterytme tæt gennem fødslen. Det gør vi blandt andet med CTG-registrering. Ved en CTG-registrering får du sat to bælter om maven med to målere. Den ene måler barnets hjerterytme, og den anden registrerer sammentrækningerne i din livmoder.

Når fødslen overvåges med CTG, er det som udgangspunkt ikke muligt at føde i vand, men du kan stadig bevæge dig lidt rundt.

Tidspunktet for igangsættelse kan udskydes

Vi vil normalt starte igangsættelsen på den aftalte dag. Da vi gerne vil sikre dig den bedste pleje og overvågning, kan det undtagelsesvist være nødvendigt at udskyde igangsættelsen på grund af travlhed. Det sker naturligvis kun, hvis vi skønner det forsvarligt, og vi vil i nogle tilfælde tilbyde dig en kontrol på Akutmodtagelsen for gravide, afsnit 346.

Redaktør