Hvis barnet ikke har vendt sig

Information om hvis barnet ikke har vendt sig i maven.

I sidste del af graviditeten placerer de fleste børn sig, så de har hovedet nedad, men tre-fire procent af gravide har et barn der vender med numsen nedad, når fødslen nærmer sig. Ligger numsen eller fødderne nedad, hedder det i fagsprog, at barnet ligger i sædestilling eller underkropstilling.

Ligger barnet med numsen nedad?

De fleste børn fødes med hovedet, og ikke numsen, først. Fødes barnet med numsen først, hedder det sædefødsel eller underkropspræsentation.

Barnets stilling bliver undersøgt som en del af jordemoderundersøgelserne, hvor jordemoderen mærker, hvordan barnet ligger.

Din læge eller jordemoder, vil normalt kunne afgøre, om barnet ligger med hovedet nedad. Hvis der er tvivl, vil du blive tilbudt en ultralydsskanning.

Ligger dit barn med numsen nedad, bliver du tilbudt:

  • at vi forsøger at vende barnet
  • at du føder ved kejsersnit
  • at barnet bliver liggende, og du føder normalt

Kan barnet vende sig selv?

Ja, men efter uge 37 er det kun cirka 1 ud af 10 børn, der vender sig selv, så de ligger med hovedet nedad.

Kan jeg selv gøre noget for at mit barn vender sig?

Nogle læger og jordemødre anbefaler forskellige øvelser og stillinger, som skulle kunne hjælpe barnet til at vende sig. Det er ikke dokumenteret, at det virker.

Hvordan foregår en vending?

Du møder på Fødemodtagelsen afsnit 346. Du vil blive undersøgt af lægen eller jordemoderen, der også ultralydsskanner dig for at se, om barnet stadig ligger i sædestilling.

Derefter får du kørt en CTG (en hjertelydskurve) i cirka 20 minutter. På en CTG-strimmel kan jordemoderen vurdere, hvordan barnet har det. Apparatet registrerer barnets hjerteslag og tegner det ud på et stykke papir.

Før man forsøger at vende, vil du få noget medicin (bricanyl), som får livmoderen til at slappe af, så du ikke får plukkeveer undervejs. Medicinen kan have bivirkninger i form af let hjertebanken hos dig, men påvirker ikke barnet.

Lægen forsøger at vende barnet ved at skubbe barnets numse op fra dit bækken, og forsøger så at skubbe det enten for- eller bagover, indtil barnet har hovedet nedad.

Hvordan føles det at få barnet vendt?

De fleste synes, det er lidt ubehageligt, men hvis det bliver for ubehageligt, stopper vi vendingsforsøget.

Er der nogen risiko for barnet?

Når man forsøger at vende barnet, kan det påvirke dets hjertelyd. Hvis hjertelyden ikke retter sig hurtigt, vil vi holde op med at vende barnet og føre det tilbage i sin oprindelige stilling. Herefter vil hjertelyden normalt rette sig.

I meget sjældne tilfælde (mindre end 0,5 procent, dvs. få gange om året på Hvidovre Hospital) sker det, at der opstår komplikationer (moderkageløsning, afklemning af navlestreng), som fører til, at vi må foretage akut kejsersnit.

Hvad sker der bagefter?

Når barnet er blevet vendt, eller vi har opgivet forsøget, vil du igen få kørt en CTG-strimmel. Når denne er helt normal, kan du tage hjem.

Hvis det ikke lykkedes at vende barnet i første forsøg, eller barnet vender sig tilbage, kan vi evt. forsøge igen en anden dag.

Hvor stor er chancen for, at det lykkes at vende barnet?

Erfaringen fra afdelingen er, at det i godt halvdelen af tilfældene lykkes at vende barnet, så det bliver liggende. Succesraten er væsentligt højere for flergangsfødende end for førstegangsfødende.

Hvis det ikke lykkes at vende barnet

Hvis barnet fortsat ligger i sædestilling taler du med lægen, om du ønsker at føde ved et planlagt kejsersnit eller ved en normal fødsel.

Hvis du vælger at føde normalt, vil vi tilbyde dig en ultralydsscanning af barnet størrelse og præcise placering for at vurdere, hvor gode chancer du har for at gennemføre en sædefødsel.

Langt de fleste sædefødsler forløber uden alvorlige komplikationer. Cirka halvdelen af de planlagte sædefødsler ender med dog et kejsersnit under fødslen.

Du kan læse mere om sædefødsel i Patienthåndbogen.

Hvis du vælger at føde ved kejsersnit, aftales datoen med det samme. Du bliver skannet igen den dag kejsersnittet skal laves. Hvis barnet da har vendt sig med hovedet nedad aflyses kejsersnittet, og du kan i stedet føde normalt.

Redaktør