Hørelsen hos nyfødte - udvidet undersøgelse

Når barnet bliver tilbudt en udvidet undersøgelse af hørelsen, foretages en AABR-test. Det er vigtigt, at der er stille, når undersøgelsen foretages. Sluk derfor telefonen og lad søskende blive hjemme. Man får svaret på undersøgelse med det samme.

Kort om undersøgelsen

Vi tilbyder, at dit/jeres barn kan få en udvidet undersøgelse af hørelsen også kaldet en AABR-test. Det gør vi, hvis barnet tidligere har fået lavet en undersøgelse af hørelsen med et usikkert svar.

I skal forvente at være på hospitalet i 30 minutter i forbindelse med undersøgelsen. Der kan dog opstå ventetid.

Vigtig forberedelse

Kom i god tid, hvis I er i bil

Det kan være svært at finde en ledig parkeringsplads på hospitalets område. Sæt derfor god tid af til parkering. Læs mere om parkeringsmulighederne på Hvidovre Hospitals hjemmeside www.hvidovrehospital.dk/praktisk-information/transport/Sider/parkering

Lad søskende blive hjemme

Da der skal være helt stille til hørescreeningen, anbefaler vi, at der ikke er søskende med til undersøgelsen.

Barnet skal sove til hørescreeningen

Det er en fordel, hvis barnet sover, når vi skal undersøge hørelsen. I kan derfor forsøge at holde barnet vågent op til undersøgelsen, sørge for at skifte ble og give det mad kort inden, så barnet falder nemt i søvn.

På hospitalet

Sluk telefoner

For at sikre ro og stilhed beder vi jer om at slukke telefoner, mens vi undersøger barnets hørelse.

Undersøgelsen

Barnet får sat en lille høretelefon i øret samt 3 elektroder med klistermærker på hovedet. Elektroderne er tilsluttet en computer, der aflæser resultatet af testen. Elektroderne irriterer ikke barnets hud. Høretelefonen sender kliklyde ind i øregangen, og elektroderne måler hjernens reaktion på lydene. Hvis elektroderne registrerer, at barnets hørenerve reagerer på lyden, har barnet med stor sandsynlighed normal hørelse.

Svar på undersøgelsen

I får svar på undersøgelsen med det samme. Hvis jeres barns hørelse er nedsat, tilbyder vi jer råd og vejledning på en audiologisk klinik. Nedsat hørelse skal gerne opdages så tidligt som muligt, og helst før barnet er 3 måneder. Så er der bedst chance for, at barnet kan komme til at høre normalt ved hjælp af et høreapparat.

Redaktør