Hjerneskader, klinik 098 for patienter med erhvervet hjerneskade

Information til patienter om erhvervede hjerneskader og undersøgelser i Hjerneskader, klinik 098.

Velkommen til Hjerneskader, klinik 098 ved Afdeling for Hjerneskader.

Du eller dine pårørende er blevet henvist til undersøgelse og behandling i vores klinik. Et besøg i klinikken kan strække sig over 1-3 timer. Der er en venteplads med hvilestol, og der er mulighed for at få kolde og varme drikke.

Hvem kan henvise:

Henvisning skal ske fra egen læge og speciallæge samt andre hospitalsafdelinger (eventuelt på foranledning af kommunale samarbejdspartnere). Henvisning skal sendes via den Centrale Visitation CVI Syd.

Målgruppe:

I klinikken modtager vi patienter med følger af erhvervet hjerneskade.

Hvad kan vi tilbyde:

  • tværfaglig vurdering af rehabiliteringsbehov, patientens samlede livssituation og specialiseret genoptræningsplaner
  • vurdering mhp. udarbejdelse af tværfaglige specialiserede genoptræningsplaner.
To læger og en patient

Typiske problemstillinger:

  • Lammelser
  • Spasticitet: spænding i musklerne, som er smertefuld. På grund af den øgede spænding kan der være risiko for udvikling af vedvarende stramme led, og der kan være problemer ved dagligdags aktiviteter og hygiejne. Behandlingen vil ofte bestå af medicin, udarbejdelse af individuelle hvileskinner og udarbejdelse af genoptræningsplan.
  • Synkebesvær: Vanskeligheder ved at synke eget mundvand, nedsat spise/drikke-funktion, eller mistanke om lungebetændelse forårsaget af fejlsynkning.
  • Hukommelsesproblemer, adfærdsmæssige eller emotionelle problemer.
  • Nedsat bevidsthedsniveau, hvor der er behov for vurdering af dette.
  • Svært påvirket kommunikation og/eller svært påvirket adfærd i kommunikationen

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte klinikken på alle hverdage mellem kl. 8-15.00 på telefon 38 62 11 08. Hvis du har spørgsmål til din tid, eller melder afbud, beder vi dig kontakte os på dette telefonnummer

Klinikken er placeret på Hvidovre Hospital, pavillion 2, afsnit 098. Det kan være svært at finde parkeringsplads på hospitalets område, så vi anbefaler at du kommer i god tid, hvis du er i bil. Der er 6 handicap-parkeringspladser på Østvej ud for Pavillion 2, hvor klinikken ligger. Yderligere parkering kan ske på Rosenhøj.

Vær opmærksom på at Østvej er ensrettet i nordgående retning pga. ombygning. Det betyder, at man ikke kan køre fra Rosenhøj og ned mod Kettegård allé. Bus 1A, 200S og 22 stopper på Kettegård Allé.

Kort over Hvidovre Hospital, samt hvor pavillon 2 findes.
Kort over Hvidovre Hospital, samt hvor pavillon 2 findes.
Redaktør