Hjernerystelse

Patientvejledning om hjernerystelse (forældrevejledning).

Hjernerystelse

Når børn har slået hovedet, er der risiko for hjernerystelse.

Symptomerne på hjernerystelse er:

 • Kvalme, opkastning eller svimmelhed.
 • Kortvarig bevidstløshed.
 • Hovedpine.
 • Hukommelsestab for uheldet.
 • Sløvhed og træthed.

Skal mit barn indlægges?

Lægen undersøger dit barn og vurderer, om I kan tage hjem, eller om det er bedst at blive på hospitalet til observation.

Det er normalt, at dit barn er træt og måske kaster op i et døgn. Du skal med jævne mellemrum (2-3 timer), også om natten, vække dit barn og bede det svare på simple spørgsmål. Du kan fx spørge barnet om, hvad det hedder, eller om hvor det er. Dette gøres kun første nat.

Dit barn skal have fred og ro, indtil hovedpinen og kvalmen er overstået. Dit barn må også gerne læse eller se fjernsyn, men i begrænset omfang. Børn er som regel gode til selv at finde ud af, hvor meget aktivitet de kan klare.

Kontakt en læge eller afdelingen, hvis dit barn:

 • Bliver mere sløvt.
 • Får synsforstyrrelser.
 • Får voldsom kvalme.
 • Svarer forkert og sludrer.
 • Får uens pupiller.
 • Får kramper.
 • Bliver svær at vække.

Disse symptomer kan være udtryk for blødning i hjernen. Derfor skal dit barn ses af en læge. I kan henvende jer i Børne- og Ungemodtagelsen (tlf. 3862 3179) op til 24 timer efter, barnet er udskrevet.

Redaktør