Hjemmefødsel

Vejledning til hjemmefødsel.

Læs her hvordan det foregår, hvis du gerne vil føde hjemme.

Det er vigtigt for fødslens forløb, at man føler sig tryg og rolig, der hvor man skal føde. Nogle kvinder føler sig mest trygge på hospitalet. Andre er mest trygge derhjemme i egne kendte rammer, omgivet af deres egne ting.

Trygge rammer under fødslen kan gøre, at du oplever veerne som mindre smertefulde. At du er tryg og afslappet kan også gøre, at veerne arbejder bedre, og fødslen måske går lidt hurtigere.

Flere undersøgelser viser, at kvinder der føder hjemme får væsentligt færre indgreb og har mindre behov for medicinsk smertelindring end kvinder, der føder på hospital.

Hvis du vælger at føde hjemme, har du mulighed for at undgå at skulle ud ad døren, mens du har veer. Jordemoderen kommer i stedet hjem til dig.

Efter fødslen har I ro og fred til at lære jeres nyfødte at kende i vante omgivelser.

Hvem kan føde hjemme?

Alle har en lovsikret ret til at føde hjemme med assistance fra en jordemoder. Du bør kun føde hjemme, hvis nedenstående passer på dig:

 • Du venter ét barn i hovedstilling.
 • Du føder til termin, dvs. mellem uge 37+0 og 41+6.
 • Din fødsel går i gang af sig selv.
 • Du er sund og rask og har en normal graviditet.
 • Dine tidligere fødsler forløb uden komplikationer, der har en risiko for gentagelse (f.eks. kejsersnit, fastsiddende skuldre, fastsiddende moderkage, løsning af moderkage, mere end 700 ml blødning efter fødslen).
 • Dit BMI er mindre end 35.
 • Du venter et normalvægtigt barn (Ikke skønnet mindre end – 22 % eller større end 4.500 g.).
 • Du er højst fjerdegangsfødende (pga. forøget risiko for stor blødning efter fødslen, når man har født mange gange).

Er der andre forhold til stede, som kan have betydning for en hjemmefødsel, vil vi tilbyde dig en samtale med fødselslæge for at afklare, om du kan stile mod at føde hjemme.

Hvis du overvejer hjemmefødsel

Hvis du overvejer at føde hjemme er det en god ide at tale med din jordemoder eller din egen læge.

Det kan generelt anbefales at beslutte sig i god tid, så man kan nå at forberede sig. Det gælder både mental forberedelse – at være indstillet på hvilke rammer, der bliver omkring fødslen, og praktisk forberedelse – at være parat til fødslen og dagene derefter.

Når du planlægger hjemmefødsel

Når man planlægger hjemmefødsel i Region Hovedstaden, bliver man altid tilknyttet sit bopælshospital.

Hvis du gerne vil føde hjemme (eller overvejer det), så anbefaler vi, at dine jordemoderundersøgelser foregår hos en jordemoder i vores hjemmefødselsteam.

Vi har en månedlig café om hjemmefødsler. Hjemmefødselscaféen er både for jer, der har besluttet at føde hjemme, og jer der overvejer det. I kan udveksle idéer, spørgsmål og erfaringer. En jordemoder fra hjemmefødselsteamet deltager.

Når fødslen går i gang

Når du får veer eller vandafgang, skal du ringe til det telefonnummer, som du har fået udleveret.

Jordemoderen kommer hjem til jer så hurtigt som muligt, når I over telefonen er blevet enige om, at det er tid.

Jordemoderen er hos dig under hele den aktive del af fødslen, of hun bliver hos jer cirka to timer efter fødslen.

Medicin og smertelindring

Jordemoderen har medicin med, som kan mindske blødning efter fødslen. Hun har også andet basisudstyr til akutte situationer, f.eks. til sugning og hjælp til vejrtrækning hos den nyfødte.

Jordemoderen kan hjælpe med smertelindring i form af massage, varme, afspænding, TENS (smertestillende elektriske impulser) og hjælpe dig med at bruge dit åndedræt. Nogle jordemødre kan også tilbyde akupunktur.

Hvis du skal sys efter fødslen, kan du få lokalbedøvelse.

Du kan ikke få medicinsk smertelindring som epiduralblokade (rygbedøvelse) eller pudendusblokade (bedøvelse i skeden).

Overflytning til hospital under fødslen

Jordemoderen anbefaler overflytning til hospitalet, hvis hun skønner, at det er nødvendigt. De hyppigste årsager er:

 • For langsom fremgang i fødslen
 • Behov for yderligere smertelindring
 • Vandafgang i mere end 18 timer.

Årsagen kan også være:

 • At fostervandet er grønt
 • Ændringer i barnets hjertelyd
 • Behov for yderligere behandling af moderen eller barnet
 • Kraftig blødning efter fødslen
 • Syning af større bristninger.

Jordemoderen følger med og bliver hos jer på hospitalet. Afhængig af årsagen foregår overflytningen enten i egen bil eller i ambulance med eller uden blå blink. Det er også muligt at tilkalde en lægeambulance.

Det er ikke altid muligt for partneren (eller barnet, hvis overflytningen sker efter fødslen) at komme med i ambulancen.

En opgørelse fra Hvidovre Hospital fra 2017 viste, at 47 % af de førstegangsfødende overflyttes til hospitalet under fødslen, mens 10 % overflyttes efter fødslen. For de flergangsfødendes vedkommende blev 5 % af overflyttet under fødslen og 4 % efter fødslen.

Er det sikkert at føde hjemme?

Det er meget sikkert at føde i Danmark, både på hospital og i hjemmet.

Der kan være forskellige tilstande som gør, at det er sikrest at føde på hospital med den rette ekspertise til stede.

Der kan i sjældne tilfælde opstå uforudsigelige, alvorlige situationer under fødslen, som ville kunne behandles hurtigere og bedre på hospitalet. Det kunne f.eks. være moderkageløsning, fastsiddende skuldre, navlesnorsfremfald eller et barn, der uventet er meget dårligt efter fødslen.

En engelsk undersøgelse har hos førstegangsfødende fundet en lille, men højere risiko for sjældne, alvorlige skader og død hos barnet ved planlagte hjemmefødsler sammenlignet med planlagte hospitalsfødsler. Risikoen er godt 0,5% ved hospitalsfødsel og knap 1% ved hjemmefødsel.

Ifølge samme engelske undersøgelse er det for flergangsfødende lige så sikkert at føde hjemme som på hospital.

Et dansk studie, som dog ikke har kunnet skelne mellem planlagte og ikke planlagte hjemmefødsler, er nået frem til samme konklusion, nemlig, at der ses en lille, men højere risiko for spædbørnsdød hos førstegangsfødende.

Redaktør