Hjemmebesøg hos patienter med forværring i KOL

Information om hjemmebesøg hos patienter med forværring i KOL.

Hvidovre Hospital tilbyder hjemmebesøg til patienter, der har været indlagt med forværring i KOL. I denne pjece kan du læse om tilbuddet, som vi kalder ’Udgående hospital’.

Tryg efter udskrivelsen

Ofte føler patienter med forværring i KOL sig utrygge, når de bliver udskrevet fra hospitalet. Derfor tilbyder vi hjemmebesøg, ’Udgående hospital’ til patienter, som kan have gavn af at blive fuldt tæt i en 2 ugers periode efter udskrivelse.

Lungesygeplejerske på besøg

En lungesygeplejerske vil besøge dig i dit hjem 3-6 gange over de 2 uger for at sikre, at alt går som planlagt. Hvert besøg tager knap 1 time. Der lægges en plan for forløbet i samråd med dig.
Sygeplejersken kan også ringe dig op mellem nogle af besøgene for at høre, om at er vel. Ved behov vil sygeplejersken drøfte dine problemer med en speciallæge i Lungemedicinsk Afdeling.

Sygeplejerskens faste opgaver

Lungesygeplejersken har tre faste opgaver:

  1. Sygeplejersken tjekker din tilstand med bl.a. ilt-indholdet i blodet, lungefunktion, blodtryk, puls og opspyt.
  2. Sygeplejersken sikrer, at du får den rigtige inhalationsmedicin, og at du har styr på inhalations-teknikken.
  3. Sygeplejersken undersøger, om du har brug for nogle hjælpemidler, bolig-ændringer eller anden hjælp og støtte i hjemmet.

Tilbud om kontrol efter sidste besøg

Når du har haft det sidste hjemmebesøg, vil du enten få tilbudt kontrol i Lungemedicinsk Ambulatorium eller blive henvist til kontrol hos egen læge.

Billedet viser en sygeplejerske på hjemmebesøg.
Sygeplejerske på hjemmebesøg.

Hvis du oplever forværring i løbet af de 2 uger

Hvis du oplever forværring af din tilstand i form af udtalt åndenød i hvile, feber, tiltagende hoste eller andre symptomer, der vedrører dine lunger:
Kontakt udegående lungesygeplejersken på telefon: 26 32 03 18 (eller evt. 26 87 10 60). Alle hverdage kl. 8:00-15:00.

Udenfor dagtid kontakt:

1813 eller 112 - afhængig af, hvor meget det haster.

Redaktør