Hjemme igen efter en hofteoperation

Information om tiden efter en hofteoperation.

Læs om, hvad du kan forvente efter en hofteoperation, og hvilke forholdsregler du skal tage. Læs også om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til dit operationssår, mulige komplikationer, din kost og motion.

Træthed

Du må forvente at være træt, når du kommer hjem. Din krop skal bruge tid på at komme sig. Både fysisk og psykisk kan du forvente op- og nedture. Det er helt normalt.

Medicin efter udskrivelsen

Du bliver opstartet på medicin på hospitalet. Den medicin du skal fortsætte med, får du udleveret ved udskrivelsen. Du bliver vejledt af plejepersonalet om, hvor længe du skal fortsætte med medicinen og hvad du evt. kan tage bagefter.

Mave-tarm-funktionen

Den smertestillende medicin du får, kan virke stoppende på mave-tarm-funktionen. Du skal være forberedt på, at du også efter udskrivelsen kan have behov for at bruge afføringsregulerende medicin. Husk i øvrigt, at det er vigtigt at drikke rigeligt og spise fiberrig kost.

Kostens betydning efter operationen

Vi anbefaler, at du fortsætter med at spise proteinrig kost, også når du er hjemme igen. Det er en god idé at indtage protein umiddelbart efter den daglige træning, f.eks. et glas mælk, fordi protein bruges til at genopbygge muskulaturen. Du bør fortsætte, indtil du ikke længere er træt, eller til du har genvundet din normalvægt.

Hvis du oplever, at appetitten er lille, kan du med fordel spise 6-8 små måltider jævnt fordelt over dagen.

Operationssår

Der kan sive væske fra operationssåret, efter du er blevet udskrevet. Det er normalt. Du har plaster på dit operationssår, og du får plastre med hjem, når du bliver udskrevet.

Når du kommer hjem, er det vigtigt, at du dagligt holder øje med plasteret. Skift det, hvis det siver igennem. Der må gerne være en plet på det. Jo færre gange der åbnes ind til såret, desto mindre er risikoen for infektion.

Plastret er vandafvisende, og du må gerne tage brusebad med plasteret på, men undgå karbad. Hvis plasteret løsner sig, så det bliver vådt, skal det skiftes.

Når der ikke har været sivning fra operationssåret i 24 timer, kan du tage plastret af og tage brusebad uden og herefter helt undlade plaster. Sårkanterne er typisk let rødlige, især omkring tråde eller sårklips. Det er helt normalt.

Læs om gener og komplikationer efter operationen på de sidste sider i pjecen.

2-ugers kontrol

I forbindelse med udskrivelsen får du en tid til 2-ugers kontrol hos plejepersonalet. Her tager I udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft siden udskrivelsen.

Plejepersonalet fjerner sårklips/tråde og vurderer sårets udseende. Det er en god idé, at du inden kontrollen har været i bad uden plaster for at vaske det resterende lim af. Det gør det lettere at fjerne sårklemmerne/trådene.

Sygemelding

Normalt vil du være sygemeldt de første 12 uger efter operationen. Hvornår og hvordan du kan starte op afhænger af arbejdets karakter, og af hvordan du har det. I nogle tilfælde kan arbejdet genoptages før de 12 uger. Tal med din egen læge og din arbejdsgiver om, hvordan du starter gradvist op.

Fremtidige aktiviteter

Du kan føre en almindelig tilværelse med protesen. Efter operationen skal du lige så stille i gang igen med at udføre hverdagsaktiviteter. Prøv at vende tilbage til de aktiviteter, der er med til at give dig livskvalitet. Det kan for eksempel være korte gåture, cykling og svømning – dog skal såret være helet, før du bader i svømmehal. Det er individuelt, hvor langt du bør gå. Du skal lytte til din krop og respektere hævelse, smerter og træthed. Med tiden kan du prøve at gå i varieret terræn.

Du kan med tiden genoptage gymnastik, golf, yoga og anden sport på motionsplan. Vi fraråder dog, at du dyrker kontaktsport (håndbold, fodbold etc.) samt ekstrem sport og kampsport på grund af risiko for fald og slid på protesen. Hofteoperationen giver ikke begrænsninger.

Husk, at det endelige resultat først opnås 1 år efter operationen.

Bilkørsel

Generelt gælder det, at du først må køre bil, når du ikke længere tager stærk smertestillende medicin, og når det er forsvarligt i henhold til færdselsloven. Du skal have fuld kontrol over pedalskifte og kunne udføre en katastrofeopbremsning. Tjek med dit forsikringsselskab, hvornår de tillader bilkørsel.

Rejser

Den kunstige hofte kan udløse metaldetektorer i lufthavne. Vi udsteder ikke certifikater på operationen. I stedet må du vise dit operationsar, og din hofte vil blive skannet. Hvis du skal ud at rejse, skal du tjekke med dit forsikringsselskab, om de tillader det.

Tandoperation

Du kan gå til tandlæge som du plejer efter hofteoperationen, men vi anbefaler, at din tandlæge giver dig antibiotika forud for større indgreb i mundhulen.

Mulige gener efter hofteoperationen

Ved enhver hofteoperation kan der forekomme gener i en periode efter operationen. Måske oplever du slet ingen gener, og måske oplever du flere. Generne vil oftest være kortvarige eller svinde i løbet af de første 3 måneder. Her kan du læse om de mest almindelige gener efter en hofteoperation.

Smerter

Optræning af musklerne og den nye og normale måde at gå på kan give smerter fra muskler og sener i benet. Smerterne kan i nogle tilfælde vare i flere måneder efter operationen. Det anbefales at tage smertestillende, så længe du har brug for det.

Uro og evt. krampe i det opererede ben

Forekommer især om natten. Generne kan mindskes ved at lave venepumpeøvelser, gå lidt omkring og evt. tage ekstra smertestillende.

Hævelse af det opererede ben – evt. begge ben

Op til et år efter operationen kan der i perioder være lidt hævelse i benet. Generne kan mindskes ved at fortsætte med venepumpeøvelser og ved at hæve benet over hjertehøjde 2-3 gange dagligt i ca. 30 min.

Misfarvning af det opererede ben i form at blodudtrædninger

Misfarvningen kan ofte ses omkring operationsområdet og nogle gange helt ned i foden. Blodudtrædningerne skyldes blodansamling. Det er helt normalt, og det vil aftage i løbet af nogle uger.

Varmefornemmelse i området ved protesen.

Hyppigere vandladning end sædvanligt

Forekommer især om natten i de første uger: Det skyldes, at kroppens væskebalance justeres, og evt. ophobning af væske fra benet udskilles.

Humørsvingninger

Du kan opleve nogle dage, hvor du har svært ved at holde humøret oppe eller har let til tårer. Det er en naturlig reaktion på alt det, du har været igennem.

Kliklyde fra hoften

De svinder, efterhånden som musklerne omkring leddet bliver stærkere. Kliklydene har ingen betydning.

Kløen og prikken i og omkring såret

Det skyldes, at såret heler.

Træthed

Du anbefales, at du hviler i løbet af dagen og får ekstra proteiner gennem kosten, så længe du er træt.

Undgå solskoldning

Beskyt arret med høj solfaktor, tøj eller plaster det første år efter operationen for at undgå solskoldning af operationsarret.

Indadvendt fod

Efter operationen kan foden have en tendens til at dreje lidt indad. Det skyldes, at musklerne på indersiden af benet er strammet op. Det vil normalt rette sig i løbet af et par måneder.

Forskel i benlængde

Inden operationen kan der være benlængdeforskel, bl.a. på grund af nedslidning af brusken i hofteleddet. Ved operationen stræbes der efter, at benene bliver lige lange. Men det er vigtigere, at hofteleddet er stabilt, og i enkelte tilfælde kan der derfor opstå benlængdeforskel. En sådan benlængdeforskel vil sjældent være forbundet med ubehag, og der kan kompenseres for det med indlæg i skoene eller sålforhøjer. Hvor stor forskellen er, kan oftest først vurderes efter 6 -12 uger, når der er kommet mere bevægelighed i hoften.

Komplikationer efter hofteoperationen

Ved enhver operation er der en risiko for komplikationer. Det er der også, når der indsættes en hofteprotese. Her kan du læse om komplikationerne.

Infektion

Infektion ses ved under 1% af operationerne, også selvom operationen foregår på en speciel operationsstue med et meget rent miljø. For at forebygge betændelse får du antibiotika i forbindelse med operationen.

Tegn på infektion kan være pludselige smerter, feber, rødme og hævelse. Hvis du oplever det, skal du kontakte sengeafsnittet. Hvis det vurderes nødvendigt, bliver du indkaldt til et ekstra tjek på sengeafsnittet. Vi anbefaler, at du ikke kontakter din egen læge, men i stedet kontakter hospitalet direkte.

Hvis der opstår en betændelsestilstand i kroppen som f.eks. halsbetændelse, lungebetændelse eller anden bakteriel tilstand, bør du altid kontakte din praktiserende læge, så du kan blive behandlet med antibiotika. Der kan nemlig opstå betændelse omkring protesen lang tid efter operationen. Det skyldes som oftest, at bakterier bliver ført til hofteprotesen gennem blodet fra et sted i kroppen, hvor der er betændelse.

Sivning med klar væske fra såret

Hvis sivningen ikke ophører i løbet af en uge, skal du kontakte afdelingen.

Blodprop i benet

Du får blodfortyndende medicin under indlæggelsen som forebyggelse. Det, du derudover kan gøre, er at bevæge dig og specielt lave venepumpeøvelser, både når du ligger i sengen, og når du sidder i en stol. Skulle du få en blodprop i benet, bliver du behandlet med yderligere blodfortyndende medicin.

Løsnet hofteprotese

Hofteprotesen kan løsne sig eller blive slidt med tiden. Det kan vise sig ved smerter i hoften. Det kan bekræftes med røntgenundersøgelser, men kræver en henvisning fra enten egen praktiserende læge. Hvis det sker tidligt i forløbet efter din operation, er det fra den læge, der har opereret dig. I langt de fleste tilfælde vil en hofteprotese kunne være velfungerende i over 15 år.

Hoften går af led

Den første tid efter operationen vil muskler og ledkapsel være svagere end vanligt, derfor kan hoften gå af led. Hvis hoften går af led, får du meget stærke smerter, og du skal ringe 112 for at blive kørt på hospitalet. Her vil hoften blive sat på plads igen under kort bedøvelse. Under indlæggelsen bliver du instrueret i bevægemønstre, så risikoen for at hoften går af led minimeres.

Påvirkning af nerven i lægbenet (dropfod)

Det ses sjældent. En eventuel påvirkning af nerven i lægbenet vil medføre forstyrrelser i følesansen i foden og manglende evne til at bevæge foden opad. Det vil påvirke din gang. Det er en komplikation, som oftest forsvinder igen.

Kontakt afdelingen

Hvis der opstår noget i forhold til dit hofteforløb, som du eller dine pårørende er i tvivl om, kan I kontakte Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.
I akutte situationer og i weekenderne henvises der til 1813 eller vagtlægen.

Redaktør