Gulsot og lysbehandling

De fleste børn bliver gule i dagene efter fødslen. Nogle af dem får gulsot og skal derfor i lysbehandling.

De fleste børn bliver gule i dagene efter fødslen. Nogle udvikler gulsot og skal derfor i lysbehandling.

Hvad er gulsot?

Et nyfødt barn har flere røde blodlegemer, end det har behov for.

I den første leveuge er det en naturlig proces, at der nedbrydes overskydende røde blodlegemer.

Ved den proces frigøres et gult affaldsstof kaldet bilirubin (i daglig tale bili). Bilirubinen skal bearbejdes i barnets lever. Et nyfødt barns lever er umoden og har svært ved at bortskaffe affaldsstoffet. Det gør, at huden bliver gul.

Hvordan undersøges gulsot?

Når vi har mistanke om, at dit barn er så gult, at leveren ikke selv kan nedbryde bilirubinet, tager vi en blodprøve. Det er for at se, om bilirubinen stiger eller falder. Blodprøven bliver taget i hælen.

Lysbehandling

Grænsen for lysbehandling varierer fra barn til barn, afhængigt af barnets vægt og alder.

Bliver det nødvendigt at behandle gulsoten, lægges barnet i billibed eller biliblanket. Bilibed er en gennemsigtig vugge, med en plastikmadras, hvor der er indlagt et blåt lysstofrør. Biliblanket er et lystæppe, hvor barnet får samme behandling, som hvis det ligger i en bilibed.

Det blå lys nedbryder bilirubinet i huden. Barnet lægges i billibed/blanket på et specielt frottélagen/tæppe. Herudover er barnet kun iført en ble.

Barnet skal have dyne over. Det er normalt, at barnet får hyppige tynde afføringer.

For det meste tager behandlingen 2-4 dage. Der  bliver taget blodprøve en gang dagligt, sædvanligvis om morgenen.

Kontakt med barnet

Det er vigtigt, at du har tæt kontakt til dit barn.

Når barnet ligger i lys, skal du passe og pleje det, som du plejer, men under lysbehandlingen skal du være ekstra opmærksom på barnets temperatur, som du skal måle tre gange dagligt under behandlingen.

Amning

I forbindelse med måltiderne kan du tage barnet ud af bilibed. Hvis du bruger biliblanket, kan du godt give dit barn mad, mens det får lys. Barnet skal spise minimum 8-10 gange dagligt, også under lysbehandling.

For at få den bedste lysbehandling af dit barn, skal måltiderne ikke varer længere end ca. ½ time.

I nogle tilfælde vil barnet være lidt træt og sløv til at spise. Det kan derfor blive nødvendigt, at du malker ud og giver din mælk på en anden måde. I nogle tilfælde kan der være behov for tilskud.

Efter lysbehandling

Dagen efter dit barn er taget ud af lys, bliver bilirubinen kontrolleret.

Som regel stiger værdien lidt igen, men det sker kun sjældent, at barnet skal i lys igen.

Ambulant blodprøvetagning

Efter udskrivelsen kan der i nogle tilfælde være nødvendigt at komme ind og få taget blodprøve for at undersøge bilirubinet igen. Så kommer I til en ambulant blodprøvetagning. Det vil foregå i børneambulatoriet.

Redaktør