Graviditetsundersøgelser i Familieambulatoriet

Information om graviditetsundersøgelser i Familieambulatoriet.

Familieambulatoriet er et afsnit under Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. I Familieambulatoriet er der ansat jordemødre, læger, socialrådgivere og psykologer, der er specielt uddannet til at følge din graviditet.

Billedet viser et maleri af en familie.

Formål

Formålet med Familieambulatoriets tilbud under graviditet, fødsel og barselsperiode er, at du, dit barn og din partner/familie får så godt et forløb som muligt.

Målet er, at I oplever denne periode som en forudsigelig og sammenhængende proces med mulighed for personlig udvikling og tryghed. Vi forsøger at planlægge forløbet med udgangspunkt i dine individuelle behov og ønsker, så I får den støtte til forældreskabet, som I har brug for.

Ved forbrug af alkohol, andre rusmidler eller afhængighedsskabende medicin i eller før graviditeten, er formålet derudover at forebygge skader på det ventede barn ved at give støtte til at nedsætte/ophøre med forbruget og undgå tilbagefald.

Tilbud

Familieambulatoriet kan i graviditeten tilbyde:

 • At du ser samme jordemoder ved hver konsultation
 • At der er afsat længere konsultationstid og flere konsultationer hos din jordemoder
 • Et forudsigeligt, sammenhængende forløb tilpasset netop dig
 • Individuel fødselsforberedelse ved behov
 • At du ser en fødselslæge ved behov
 • Kontakt til sundhedsplejersken i graviditeten
 • Støtte til at ophøre eller nedsætte forbruget af alkohol, andre rusmidler eller afhængighedsskabende medicin efter behov
 • Behandling med abstinensforebyggende medicin efter behov
 • Aflastende indlæggelse på svangreafsnittet ved behov
 • Evt. aftale om besøg på Barselsafsnit, så vi kan planlægge støtte til amning og forældre-barnrelation efter fødslen
 • Evt. rådgivning ved socialrådgiver
 • Evt. samtaler hos psykolog
 • Evt. kontakt til socialforvaltningen (sagsbehandler)
 • Evt. kontakt til psykiater eller psykiatrisk sygeplejerske

Efter fødslen kan vi tilbyde:

 • Indlæggelse på Barselsafsnit efter fødslen
 • Ekstra observation og undersøgelse af dit barn
 • Vejledning og tilbud om gratis prævention
 • Evt. kontakt til børnelæge.
 • Børn med hiv følges i Børneafdelingen

Din partner er velkommen til at være med ved alle samtaler og undersøgelser, hvis du ønsker det.

Redaktør