Graviditet, fødsel og efter fødsel

Information til den gravide om forløbet fra tidlig graviditet til efter fødslen, herunder aftaler, gode råd om livsstil og forberedelse til fødslen.

Tillykke med graviditeten

I forbindelse med en graviditet, fødsel og tiden efter fødslen kan der være meget, man skal forholde sig til som gravid eller som partner. For at hjælpe dig/jer bedst muligt på vej har vi lavet et overblik over, hvad du/I kan forvente af forløbet.

Aftaler i graviditeten

Aftaler hos en jordemoder

Du bliver tilbudt 4-6 konsultationer hos en jordemoder. Jordemoderen følger barnets udvikling, og I taler om sunde vaner for dig og barnet. I taler også om de forandringer, du kan opleve i kroppen og de følelsesmæssige forandringer, som du og din partner kan opleve under en graviditet, samt forberedelse til selve fødslen.

Vi tilstræber, at du ser den samme jordemoder i hele graviditeten. Derfor anbefaler vi, at du ikke ændrer tiderne, da vi så ikke kan garantere den samme jordemoder.

Aftaler hos din egen læge

Du bliver tilbudt konsultationer hos din egen læge omkring graviditetsugerne 8-10, 25 og 32. Du skal selv bestille tid til aftalerne hos din egen læge.

Ultralydsskanninger i graviditeten

Alle gravide tilbydes to ultralydsskanninger på hospitalet.

Ved 1. trimesterskanningen (graviditetsuge 11-14) beregner vi terminsdatoen og ser, om der er et eller flere levende fostre. Ved 1. trimesterskanningen kan du/I tilvælge en risikovurdering, som kan vise sandsynligheden for, at barnet har en genetisk afvigelse som fx Downs syndrom. Vi beregner sandsynligheden ud fra din alder, selve skanningen og en blodprøve, du skal have taget hospitalets blodprøvetagning, inden du kommer til skanning. Blodprøven kaldes for en doubletest. Du skal selv booke tid på www.blodproever.dk. På www.nakkefold-hs.dk kan du bestille tid til 1. trimesterskanningen.

Ved 2. trimesterskanningen (graviditetsuge 18-20) ser vi, om fostret udvikler sig, som det skal, og vi skanner fosteret og dets organer for synlige misdannelser. Hvis du/I ønsker det, kan vi også ved denne skanning fortælle, hvad barnets køn er. Hvis du ikke har fået en tid til 2. trimesterskanning når du er i graviditetsuge 20, skal du kontakte Ultralydsklinikken, afsnit 449. Se telefonnummeret under ’Kontakt’.

Tag én voksen ledsager med

Du er velkommen til at tage din partner eller én anden voksen ledsager med. Vi anbefaler, at du ikke tager børn med. Hvis skanningen mod forventning skulle vise noget unormalt, kan det være svært samtidig at skulle tage sig af et barn. Hvis du har svært ved at finde pasning på dagen, anbefaler vi, at du kontakter os for en ny tid.

Aftaler hos fødselslæge

Nogle gravide tilbydes konsultationer hos en fødselslæge på hospitalet. Det kan være ved sygdom eller risiko for komplikationer i graviditeten, som kan påvirke moren eller barnet. I nogle tilfælde tilbyder vi også en skanning.
Hvis vi vurderer, at det er nødvendigt med en samtale, bliver du indkaldt via digital post i e-Boks eller på borger.dk.

Der kan være flere personer til stede

Der kan være flere personer til stede, når du bliver skannet. Det kan være personer under uddannelse, eller vi kan have behov for sparring blandt læger, jordemødre og sonografer.

Fødselsforberedelse

Vi tilbyder forskellige former for fødselsforberedelse, afhængigt af dit forløb. Vi har tilbud til førstegangsfødende, tvillingegravide og engelsktalende. Du tilmelder dig til fødselsforberedelse hos din jordemoder eller hos sekretæren i jordemodercentret.

https://regionh.dk/6gt kan du læse mere om de forskellige tilbud, se film og finde anden nyttig information. Du kan også holde din smartphones kamera op foran QR-koden:

Kommunale tilbud i graviditeten

Alle kommuner har forskellige tilbud til gravide og spæd- og småbørnsfamilier. Du kan orientere dig om din kommunes tilbud på www.sundhed.dk/borger/guide/sundhedstilbud/region-hovedstaden  

Særlige forhold i graviditeten

Ammekonsultation

Det er vigtigt, at du fortæller din jordemoder, hvis du er opereret i det ene eller begge bryster. Hvis du har en piercing i brystvorten, bør du også fortælle det.

Nogle gravide får tilbudt at komme til samtaler for at forebygge komplikationer i forbindelse med amning. Du bliver tilbudt en konsultation, hvis du:

 • har fået opereret dine bryster, fx hvis du har fået reduceret dine bryster, har fået flyttet din brystvorte eller har fået sat brystimplantater ind.
 • tidligere har haft problemer med amning.
 • er i tvivl, om du ønsker at amme eller har andre bekymringer i forhold til amning.

Graviditetsdiabetes

Du bliver tilbudt en undersøgelse for graviditetsdiabetes, hvis du:

 • tidligere har haft graviditetsdiabetes
 • tidligere har født et barn, der vejede 4500 gram eller derover ved fødslen
 • har sukker i urinen ved en jordemoderkonsultation
 • har et BMI på 27 eller derover ud fra din vægt før graviditeten
 • har børn, søskende, forældre eller bedsteforældre med type 1 eller type 2 diabetes
 • har PCOS (polycystisk ovariesyndrom)
 • er gravid med mere end et barn.

Undersøgelsen tilbydes som regel tidligt omkring graviditetsuge 10-20 og igen senere omkring uge 24-28. Derudover tilbyder vi i visse tilfælde at gentage undersøgelsen.

Blodtypen rhesus negativ

Hvis din blodtype er rhesus negativ, anbefaler vi, at du får taget en blodprøve omkring graviditetsuge 25 hos din egen læge. Blodprøven viser blodtypen på dit barn. Hvis dit barn har blodtypen rhesus positiv, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får en indsprøjtning med anti-D i graviditetsuge 29 og umiddelbart efter fødslen. Indsprøjtningerne forhindrer, at dit immunforsvar danner antistoffer mod barnets blod. Din jordemoder sørger for, at du får indsprøjtningerne.

Tvillingegravid

Hvis du venter tvillinger, bliver du tilbudt flere undersøgelser hos en jordemoder eller læge samt flere skanninger. Antallet af undersøgelser afhænger blandt andet af, om børnene har hver deres sæt af fosterhinder eller deler den ene eller begge fosterhinder. Hvis børnene har helt separate fosterhinder, hedder det på fagsprog, at de er ’dichoriske’. Deler de mindst en af de to hinder, hedder det, at de er ’monochoriske’. Vi kan som regel se hindernes fordeling på en skanning. 

Gravid efter bariatrisk operation

Hvis du tidligere har fået lavet en bariatrisk operation, vil du gå til kontrol hos en jordemoder, der især tager sig af gravide, som er opereret. Derudover vil du også blive fulgt af en fødselslæge i vores svangreambulatorie og blive tilbudt en række ekstra skanninger.

Fødsel efter tidligere kejsersnit

Har du tidligere født ved kejsersnit, kan du finde mere viden og få hjælp til at beslutte, hvordan du vil føde denne gang på www.hvidovrehospital.dk/efterkejsersnit.

Livsstil i graviditeten

Kost og motion

Alle gravide bør spise en varieret kost og motionere regelmæssigt. Vi anbefaler, at du følger de 7 officielle kostråd:

 • Spis planterigt, varieret og ikke for meget.
 • Spis flere grøntsager og frugter.
 • Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk.
 • Spis mad med fuldkorn.
 • Vælg planteolier og magre mejeriprodukter.
 • Spis mindre af det søde, salte og fede.
 • Sluk tørsten i vand.

Vær moderat fysisk aktiv i mindst 30 minutter om dagen. Moderat aktiv vil sige, at du bevæger dig i et tempo, hvor du bliver let forpustet, fx ved en gåtur, en cykeltur, havearbejde, svømning og styrketræning.

Hvis du er veganer eller vegetar, er det vigtigt, at du orienterer dig om særlige anbefalinger.

Du kan læse mere om de officielle kostråd på www.sst.dk og finde særlige anbefalinger til gravide veganere og vegetarer fra Fødevarestyrelsen på www.altomkost.dk.

Tilskud af vitaminer og jern

Vi anbefaler, at du følger Sundhedsstyrelsens råd for gravide.
Du skal dagligt tage:

 • 400 mikrogram folsyre indtil graviditetsuge 12
 • 10 mikrogram D-vitamin gennem hele graviditeten
 • 40-50 milligram jern fra graviditetsuge 10 og resten af graviditeten
 • 500 milligram kalk eller spise og drikke, hvad der svarer til ½ liter mælkeprodukter gennem hele graviditeten.

Undgå rygning

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du undgår rygning, så snart du finder ud af, at du er gravid. Rygning er skadeligt for fosterets udvikling og kan i værste fald give barnet varige skader.

Vi fraråder også, at du anvender produkter med nikotin, når du er gravid eller ammer. Passiv rygning kan også skade barnet under graviditeten og ved amning, da skadelige stoffer fra røgen optages i modermælken.

Hvis du ønsker at reducere dit forbrug eller blive helt røgfri, kan du få gratis rygestopvejledning via Stoplinien ved at sende en sms med teksten ’GRAVID’ til 1231. Du vil herefter blive ringet op inden for nogle dage og modtage rygestopvejledning over telefonen. Dette tilbud gælder også din partner.

Du kan også finde mere information om rygestop under graviditeten hos www.roegfribaby.dk

Brug af medicin, alkohol og andre stoffer

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide undgår alkohol og euforiserende stoffer. Hvis du har et forbrug af dette, så fortæl din jordemoder eller læge om det, da vi har et særligt tilbud til dig. Giv også besked, hvis din partner tager euforiserende stoffer.

Hvis du tager medicin dagligt, eller hvis du tager afhængighedsskabende medicin, fx sovepiller eller stærk smertestillende medicin, bør du også tale med din egen læge eller din jordemoder om, hvordan du skal forholde dig.

Der kan også gælde særlige anbefalinger for naturlægemidler.

Du kan finde mere information på www.trygmor.dk eller ved at ringe på telefonnummer 38 63 63 63.

Sammen uden vold

Hvis I lever med vold eller oplever voldsomme konflikter, kan I tale med jeres jordemoder eller kontakte Lev Uden Volds 24 timers hotline på telefon 1888.

Fødsel

Kontakt os, når du skal føde

Hvis du har regelmæssige veer, vandet er gået, du begynder at bløde, eller du mærker mindre liv, skal du kontakte Fødemodtagelsen. Sammen finder I ud af, om det er tid til at komme ind på hospitalet, eller om du/I skal vente lidt endnu.

Hvis du skal føde hjemme, skal du/I også ringe til jordemoderen på samme telefonnummer for at aftale, om det er tid til at sende en jordemoder hjem til dig/jer.

Hvid du tidligere har født ved kejsersnit, skal du ringe og fortælle, når du begynder at få veer. 

Forbered det, du skal have med til fødslen

Det er en god idé at have pakket en taske med de ting, du skal bruge på hospitalet, når du skal føde. Det kan fx være tøj, som du kan bevæge dig i, toiletsager, tøj til den nyfødte, ekstra mad eller andet.

Fødsel på fødegangen

Fødegangen kan håndtere både ukomplicerede fødsler og de mere komplicerede fødsler, som kræver ekstra overvågning af mor og barn.

Fødsel på fødeklinik

Fødeklinikken er en mulighed, når den kommende mor er sund og rask, og graviditeten er forløbet ukompliceret. Fødslen skal gå i gang af sig selv til terminen, og vi skal have en forventning om, at fødslen kommer til at forløbe ukompliceret.

Hjemmefødsel

En hjemmefødsel i kendte omgivelser er en mulighed, når den kommende mor er sund og rask, og graviditeten er forløbet ukompliceret. Jordemoderen kommer hjem til dig og hjælper under fødslen og vil være der indtil 2 timer efter fødslen.

Opstår der komplikationer under fødslen, skal du overflyttes til fødeafdelingen. Hvis det sker, følger jordemoderen med ind på fødestedet.

Du får mere information, hvis du ønsker at føde hjemme.

Efter fødslen

Ambulant fødsel

Du kan føde ambulant, hvis du er sund og rask, føder uden komplikationer og får et barn, der ikke har behov for behandling på hospitalet efter fødslen. At føde ambulant betyder, at I tager hjem cirka 4 timer efter fødslen.
I vil efterfølgende have tæt kontakt med hospitalet, indtil sundhedsplejersken kommer på besøg.

Hvis du har født hjemme

Hvis du føder hjemme som planlagt, får du samme tilbud som efter ambulant fødsel.

Barselsophold på hospitalet

Hvis der har været komplikationer under graviditeten eller fødslen, eller hvis der er andre forhold, der gør, at du og dit barn har brug for at være på hospitalet, kan I blive på vores barselsafsnit. Det gælder også, hvis du er førstegangsfødende.

Aftaler efter fødslen

Hørescreening og blodprøve fra barnets hæl

Vi tilbyder at lave hørescreening og tage en blodprøve fra barnets hæl. Hørescreeningen kan foretages fra 3-14 dage efter fødslen. I enkelte tilfælde kan den foretages senere, op til 2 måneder efter fødslen.
Blodprøven er en undersøgelse for flere forskellige sjældne stofskiftesygdomme. Inden I tager hjem fra hospitalet, aftaler vi, hvornår blodprøven skal tages. Blodprøven fra barnets hæl skal tages mellem 48-72 timer efter fødslen.

Efterfødselssamtale

Hvis du/I får brug for at tale om fødslen, er I velkomne til at kontakte os. Vi hjælper gerne med, at I kommer i kontakt med den jordemoder eller læge, der var til stede under fødslen, eller som I har haft kontakt til under graviditeten. Behovet for en samtale kan opstå længe efter fødslen.

Aftaler hos din egen læge

Du skal selv bestille tid til to undersøgelser hos din egen læge. Til den første aftale 5 uger efter fødslen undersøger din læge barnet. Den anden aftale 8 uger efter fødslen er en almindelig gynækologisk undersøgelse af dig.

Sundhedsplejerske

Hvis vi har fået dit samtykke, giver vi besked til sundhedsplejersken, når du har født. Sundhedsplejersken kontakter dig derefter for at lave en aftale. Find jeres sundhedsplejerske på kommunens hjemmeside.

Værd at vide

Log på Min Sundhedsplatform og følg med i dit forløb

Vil anbefaler, at du opretter dig som bruger på Min Sundhedsplatform. Du kan hente appen Min SP på din smartphone eller logge på www.minsundhedsplatform.dk. Du skal bruge dit NemID eller MitID første gang.

I Min Sundhedsplatform kan du blandt andet se dine kommende aftaler, ændre tider og tilmelde dig til fødselsforberedelse. I nogle tilfælde tilbyder vi også videokonsultationer via Min SP. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive direkte til den afdeling, du er tilknyttet.

Der ligger et spørgeskema i Min Sundhedsplatform, som vi beder dig udfylde med det samme.

Vi giver din læge besked

Vi sender information om fødslen til din praktiserende læge. Hvis du ikke ønsker, at din læge skal modtage besked fra hospitalet, skal du sige det til os.

Fortæl om din oplevelse

Vi vil gerne høre fra dig med både ris og ros. Hvis du overvejer at klage, kan du kontakte hospitalets patientvejledere, som er uvildige rådgivere. Læs mere her: www.regionh.dk/patientrettigheder

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk, kan du finde mere information til gravide. Søg på ’Graviditet’ og klik på ’Graviditet og fødsel’.

Redaktør