Gastrokirurgiske indgreb

Information om gastrokirurgiske indgreb.

Du kan her læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på efter operationen.

Operationens forløb

Se i den udleverede operationsbeskrivelse nøjagtig hvilken type operation, du har fået foretaget.

Hvordan forebygger jeg infektion?

 • Undgå karbad, svømmehal og havvand, til trådene er fjernet, eller såret er lægt.

Smerter

 • De tabletter, du henter på apoteket, er i de fleste tilfælde tilstrækkelige til at behandle smerterne.
 • Du kan på næste side se mere om den smertestillende medicin.
 • Bliver smerterne voldsomme, bør du opsøge læge.

Forbinding

__________________________________________________

__________________________________________________

Fjernelse af tråde

__________________________________________________

__________________________________________________

Efter operationen

 • Der skal være en voksen person hos dig den første nat.
 • Det første døgn må du ikke køre bil.
 • Umiddelbart efter operationen kan du drikke og spise normal kost.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestillende medicin første gang:

Kl. __________________________________________________

Vi anbefaler, at du herefter tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på følgende faste tider:

Tablet Ibuprofen à 400 mg 1 tablet, tages:
Kl. 08.00    Kl. 15.00    Kl. 22.00

Tablet Pamol à 500 mg 2 tabletter, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Andet: ________________________________________

Hvem er min kontaktsygeplejerske? 

__________________________________________________

Yderligere bemærkninger:

__________________________________________________

__________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpas.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter.
 • Dit operationssår bliver rødt, varmt, hævet eller ømt.

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 3862 1041.

Ved problemer uden for åbningstiden eller i dagene efter kan du kontakte:

 • Kirurgisk Akutmodtagelse på telefon 3862 5762.
Redaktør