Fremlægning af tyktarm gennem bugvæggen

Ved operationen trækkes en del af tyktarmen ud igennem et hul i bugvæggen (stomi).

Baggrund

Akutte og planlagte tarmoperationer kan i mange tilfælde medføre at der skal anlægges en kolostomi. Ved en kolostomi forstås, at man trækker en del af tyktarmen ud igennem et hul i bugvæggen, således at afføringen kvitteres i en pose klæbet til huden (stomipose). Kolostomien kan være permanent, dvs. at man skal leve med den resten af livet, eller den kan være midlertidig, dvs. at den skal fjernes igen efter 3-12 mdr.

Årsager til anlæggelse af kolostomi

Der kan være forskellige årsager til at det er nødvendigt at anlægge en kolostomi. I mange tilfælde skyldes det kræftknuder, forsnævring eller betændelse i tyktarmen. I andre tilfælde kan det skyldes perforation (hul) i tyktarmen med samtidig svær bughindebetændelse eller afføringsinkontinens. Du vil få yderligere information herom, af den læge som planlægger operationen.

Placering af kolostomi

I de fleste tilfælde vil sygeplejersken forud for operationen markere den mest hensigtsmæssige placering af kolostomien med et kryds, under hensyntagen til hoftekammen, ribbensbuen, navlen, og bugvæggens form. I nogle tilfælde er dette ikke gjort før opertationen, og da må kirurgen placere kolostomien efter bedste skøn. I langt de fleste tilfælde anlægges en såkaldt sigmoideostomi, som består af den nederste del af den S-formede tyktarm. Den vil oftest være placeret midt mellem hoftekammen og navlen i den nederste venstre del af maven. I andre tilfælde må kolostomien placeres andre steder på maven.

Operationsforløb

Kolostomien anlægges under fuld bedøvelse.

Akut anlæggelse af kolostomi foregår næsten altid som led i en akut mave-tarm operation, hvor kirurgen mistænker alvorlig sygdom i bughulen og derfor er nødt til enten at åbne bugvæggen, eller at kigge ind i bughulen med en kikkert (laparoskopi). I de fleste tilfælde er der samtidigt fjernet et stykke af tyktarmen.

Planlagt anlæggelse af en kolostomi kan foretages enten som en kikkertoperation eller åben operation. I enkelte tilfælde kan man også anlægge en kolostomi ved en kikkertundersøgelse (sigmoideoskopi) igennem endetarmen.

Før operationen

For at forebygge blodpropper i forbindelse med operation vil du få en indsprøjtning med blodfortyndende medicin og få elastiske støttestrømper på. Der vil, hvis tilstanden tillader det, blive anlagt et kateter til indgift af smertestillende medicin i ryggen (epiduralkateter).

Efter operationen

Efter operationen bliver du kørt på opvågningsstuen, hvor du bliver overvåget, til du er helt vågen. Herefter køres du tilbage til din stamafdeling. Som regel vil du have et kateter i blæren, ilt slange i næsen, og drop i armen eller på halsen. Smertebehandlingen gives igennem epiduralkateteret suppleret med smertestillende tabletter. Dette sikrer, at du hurtigt kan komme op at gå, og er med til at fremme tarmfunktionen. Du kan sædvanligvis spise og drikke det du har lyst til. Vi opfordrer til, at du højst ligger i sengen 2 timer dagligt i løbet af dagen.

Komplikationer til kolostomianlæggelse

Koldbrand (nekrose):

Hvis blodforsyningen til kolostomien ikke er god nok, kan kolostomien blive mørk og dø. Det vil ofte kræve ny operation.

Separation:

Kanten af kolostomien sys normalt fast til huden, men disse sammensyninger kan løsne sig, så der opstår en ”grøft” imellem hudkanten og kolostomien.

Fistel:

I sjældne tilfælde kan der opstå en ”falsk” forbindelse imellem et hul i tarmen nedenfor kolostomi-mundingen og huden. Det bevirker at afføring kan komme ud under stomiposen, hvilket kan medføre bandagerings- og hudproblemer.

Hudproblemer:

Af og til ses irritation, rødme og væske fra huden under den plade, der fastholder stomiposen.

Lækage:

Herved forstås at stomiposen/systemet bliver utæt, så afføringen løber ud under pladen eller gennem posen på huden eller tøjet. Lækageproblemer kan stort set altid behandles. I mange tilfælde involveres afdelingens specialuddannede stomisygeplejersker.

Udskrivelse efter anlæggelse af kolostomi

Efter anlæggelse af kolostomi kan du udskrives, når du er fortrolig med kolostomien og kan skifte stomiposen selv. I ukomplicerede tilfælde kan man udskrives efter 3-7 dage. Ved komplicerede tilfælde kan indlæggelsen være betydelig længere (1-3 uger).

Inden udskrivelsen aftales hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske hvis der er behov herfor. I nogle tilfælde kan der arrangeres hjælp til stomiposeskift ved hjemmesygeplejerske. Du kan spise almindelig kost og behøver ikke at tage afføringsmidler. Skulle afføringen være træg anbefales HUSK og rigelig væske.

I forbindelse med udskrivelsen får du en tid med til kontrol hos stomisygeplejersken (se senere).

Efter udskrivelsen

Eventuelle tråde/clips i huden fjernes 10 dage efter operationen. Når de er fjernet, skal du observere arret for, om der opstår rødme, smerter, varme, eller hævelse, som kan være tegn på betændelse i såret. Hvis disse symptomer opstår, skal du kontakte din egen læge eller i værste fald henvende dig i skadestuen.

Hvis du har fået foretaget en kikkertoperation, er der ingen begrænsninger i dine udfoldelser, og du må genoptage arbejdet når du føler at du er i stand hertil.

Hvis du har fået foretaget en åben operation skal du være forsigtig med at løfte tunge ting de første 4 uger. Du må derimod gerne cykle, svømme og løbe, men anstrengende fysisk aktivitet bør vente 6 uger. Såfremt du har lettere fysisk arbejde (kontorarbejde eller lignende) kan du genoptage dette ca. 3 uger efter operationen. Har du hårdt legemligt arbejde (f.eks. jord/beton-, fragt- eller flyttearbejde), bør du være sygemeldt i ca. 6 uger.

Stomiambulatoriet

Efter udskrivelsen vil du blive set i afdelingens stomiambulatorium. Her kan man få råd og vejledning om pasning af kolostomi, udvælgelse af det mest hensigtsmæssige stomisystem, og hjælp til de praktiske foranstaltninger omkring levering og bestilling af kolostomi udstyr. Stomiambulatoriet kan kontaktes på telefonnummer 38 62 36 21 alle hverdage fra kl 8.30-9.00.

Tilbagelægning af kolostomi

En kolostomi kan kun lukkes ved et nyt kirurgisk indgreb, som tidligst kan foretages 3-12 måneder efter at stomien blev anlagt. Med i beslutningen om hvornår og hvorvidt en kolostomi kan lægges tilbage indgår bl.a. en vurdering af omfanget af det første ind - greb, forløbet herefter, ernæringstilstanden, og tilstedeværelsen af andre sygdomme.

Tilbagelægning af kolostomi kan ind imellem være et vanskeligt indgreb, som kan være behæftet med komplikationer. I nogle tilfælde vil lægen derfor anbefale, at man beholder kolostomien. Vi vil, hvis det er muligt, forsøge at gennemføre den operative tilbagelægning af kolostomien som en kikkertoperation, som anses for lidt mindre traumatisk end en åben operation.

https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør